Ryttylän terveyspalveluiden puolesta!

Me allekirjoittaneet vastustamme Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän ja Hausjärven kunnan suunnitelmia lakkauttaa Ryttylän terveysaseman palvelut keväällä 2016.


Adressin voi allekirjoittaa pe 24.7.2015 klo 18 saakka!


Ryttylässä pidettiin 10.6.2015 keskusteluilta Ryttylän terveyspalveluiden tulevaisuudesta. Tilaisuuteen osallistui 12 Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän yhtymähallituksen sekä Hausjärven kunnan edustajaa kyläläisten lisäksi. Edustajilta kuulimme että Ryttylästä on suunniteltu lakkautettavaksi kaikki nykyisen terveysaseman palvelut.


Ryttylän kyläyhdistys ry on lähettänyt 6.3.2015 kannanottonsa Ryttylän terveyspalveluiden tulevaisuudesta Hausjärven kunnanhallitukselle sekä Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän yhtymähallitukselle. 10.6.2015 pidetyssä keskustelu-illassa ilmenneiden suunnitelmien johdosta kyläyhdistys on päättänyt lähettää Hausjärven kunnalle kuntarakennelain (1698/2009) 7 §:n mukaisen huomautuksen 31.7.2015 mennessä koskien yhdistymisesitystä sekä palautteen yhdistymissuunnitelmasta. Tämä adressi liitetään ko. huomautuksen liitteeksi.


Vaadimme että Ryttylästä saisi jatkossakin neuvolapalvelut, ajanvarauksella lääkärin ja sairaanhoitajan vastaanottopalvelut, laboratoriopalvelut sekä hammashuoltopalvelut.


Lisätietoja:
Ryttylän kyläyhdistys ry, ryttylayhdistys@gmail.com
Petteri Kerko, puheenjohtaja, petteri.kerko@evl.fi
www.ryttyla.net


Ryttylän kyläyhdistys ry    Ota yhteyttä adressin tekijään