SADE ry:n valtionapukelpoisuutta on jatkettava toiminnan jatkuvuuden takaamiseksi

Nuorisolain uudistuksen myötä Opetus- ja kulttuuriministeriö on päättänyt peruuttaa SADE ry:ltä valtionapukelpoisuuden (kelpoisuus vaaditaan, voidakseen hakea nuorisojärjestöille suunnattuja toiminta-avustuksia). Tämä tarkoittaa sitä, että SADE ry tulee menettämään 100% toiminta-avustuksestaan, ja sitä myötä yhdistyksen toiminta on vaarassa loppua kokonaan. Uusi nuorisolaki astui voimaan 01.01.2023 ja tulee vaikuttamaan vuodelle 2024 myönnettäviin avustuksiin.

SADE ry:llä on mahdollisuus tehdä oikaisuvaatimus asiaan 30.07.2023 mennessä ja tarvitsemme nyt koko Suomen katutanssikentältä apua todentamaan, että katamme toiminnallamme ison osan Suomessa tapahtuvaa katutanssitomintaa. Toivomme teiltä tukea ja perusteluita siihen, miksi SADE ry:n hip hop -kulttuurin kautta tehtävä nuorisotyö on merkittävää Suomessa, katutanssi- ja hip hop -kulttuurin parissa.

Olemme kaikessa toiminnassamme aina pyrkineet siihen, että toimintamme olisi mahdollisimman saavutettavaa valtakunnallisesti ja tukisi nuorten kehittymistä ja toimintamahdollisuuksia hip hop -kulttuurissa. Toivoisimmekin nyt teiltä apua, jotta pysyisimme toiminta-avustuksen piirissä ja voimme mahdollistaa toimintaamme jatkossakin laajasti ympäri Suomea.

Vuonna 2023 olemme toteuttaneet toimintaamme yli seitsemän maakunnan alueella Suomessa ja jatkossakin pyrimme vahvistamaan toimintaamme uusilla alueilla. OKM on tästä huolimatta päättänyt, että SADE ry:n toiminta ei ole tarpeeksi saavutettavaa ja toiminta ei toteutudu seitsemän maakunnan alueella (he tarkastelevat meidän vuoden 2022 toiminnasta antamaamme raporttia). Vuonna 2023 SADE ry:ssä olemme huomioineet kuitenkin tämän lakimuutoksen ja toimintaa ollaan laajennettu kattamaan lisää maakuntia.

Jos meiltä loppuu rahoitus, emme pysty tuottamaan SADE -tapahtumia, workshoppeja tai jameja ja Call out Suomi -toiminta loppuu kokonaan. Ollessamme voittoa tavoittelematon yhdistys ja suurin osa toimintaamme ollessa nuorille suunnattua, maksutonta, matalan kynnyksen toimintaa, myyntituloilla on mahdollista kattaa vain murto-osa toimintamme kuluista.

SADE ry:llä on suuri tahtotila jatkaa katutanssilajien ja  hip hop kulttuurin elementtien kautta tehtävän, kulttuurisen nuorisotyön kehittämistä ja edistämistä myös tulevaisuudessa. 

Jos olet kokenut toimintamme merkittäväksi, suurin tuki meille juuri nyt on allekirjoittaa tämä addressi.Kiitos tuestasi <3