Säilytetään Kauhavan kaupungin varhaiskasvatuksen palveluseteli!


Kauhavan kaupungin virkamiehet ovat valmistelleet esityksen kasvatus- ja opetuslautakunnalle, jossa ehdotetaan palvelusetelin lakkauttamista Kauhavan kaupungin alueella. Varhaiskasvatuksen palveluseteli on kunnan myöntämä tuki, kun perhe valitsee hoitopaikaksi yksityisen päivähoidon. Kauhavalla yksityisiä palveluntuottajia on Päiväkoti Kinderi ja neljä perhepäivähoitajaa sekä Alahärmässä yksi ryhmäperhepäivähoitokoti Villit varpaat ja yksi perhepäivähoitaja. Esityksen toteutuminen tarkoittaisi käytännössä sitä, että yksityiset päivähoitopaikat suljetaan1.1.2020 ja ainoaksi varhaiskasvatusta toteuttavaksi tahoksi jäisi Kauhavan kaupunki, jolloin lapsiperheiltä katoaisi valinnanvapaus. Tämä adressi on laadittu Kauhavan alueen lasten ja heidän vanhempiensa puolesta.


Tähän saakka vanhemmilla on ollut vapaus valita millaista varhaiskasvatusta haluaa lapsilleen tarjota. Kauhavalla on yksityisiä toimijoita, joilla kaikilla on omat painotuksensa. Kauhavalla esimerkiksi Päiväkoti Kinderi tarjoaa osittain englanninkielistä varhaiskasvatusta, mille on tänä päivänä kysyntää. Muilla toimijoilla on omat painotukset kuten esimerkiksi luomuruoka ym.


Tämän esityksen takana on hakea Kauhavan kaupungille säästöjä. Palvelusetelin lakkauttaminen tuo mukanaan kuitenkin pidemmällä aikavälillä kustannuksia Kauhavan kaupungille, joita ei pysty suoraan euroissa mittaamaan. Palvelusetelin lakkauttamisen seurauksena yksityiset työpaikat menetetään, imagotappion mukanaan tuoma mahdollinen asukkaiden poismuutto paikkakunnalta, sekä mahdollinen nuorten ja lapsiperheiden tulematta jääminen Kauhavalle.


Kauhavan kaupungin strategian mukaan Kauhavan arvot ovat vastuullisuus, oikeudenmukaisuus ja yrittäjyys. Palvelusetelin lakkauttaminen ei ole Kauhavan kaupungin arvojen mukaista. Jokainen yksityinen päivähoidonyrittäjä on antanut suuren panoksen, jotta toiminta on lähtenyt pyörimään. Nyt palvelusetelin mahdollisen lakkauttamisen myötä, yksityisten toimijoiden kova työ heitetään hukkaan. Kauhavalla vanhemmat sekä lapset ovat olleet tyytyväisiä nykyiseen varhaiskasvatukseen, joten säilytetään se jatkossakin!


Tämän adressin allekirjoittaneet puoltavat Kauhavan kaupungin varhaiskasvatuksen palvelusetelin säilymistä, jotta jatkossakin voitaisiin säilyttää monipuolinen varhaiskasvatus Kauhavalla.


Kauhavan leikkikoulu ry / hallituksen jäsenet    Ota yhteyttä adressin tekijään