Säilytetään Lappeenrannan Halkosaaren mattolaiturit

Lappeenrannan kaupunki on purkamassa Halkosaaren mattolaitureita ja purkusyyksi kaupunki on esittänyt, että mattoihin käytetty pesuaine saastuttaa luontoa.

Helsingissä on 14 matonpesupaikkaa. Helsingin kaupunki on tehnyt tutkimuksen matonpesupaikkojen ympäristövaikutuksista ja tulokset kertovat, että mattojen pesulla ei havaittu erityisiä ympäristövaikutuksia sekä mattojenpesu kuormittavana tekijänä muihin kuormituslähteisiin verrattuna on käytännössä merkityksetön. Raportti liitteenä: https://1drv.ms/b/s!Ah9qE7xUuASNh2m9X8jo1nn1t5IE

"Merenrantojen mattojenpesupaikkojen vesikasvillisuudessa ei havaittu tehdyn tutkimuksen perusteella mattojen pesusta johtuvia muutoksia.

Pesuaineena käytetty mäntysuopaliuos ei juurikaan aiheuttanut rehevöitymistä ja pesuaineen biologisesta hajoamisesta johtuvalla hapenkulutuksella ei ollut näkyviä vaikutuksia pesupaikkojen ympäristössä.

Matonpesulla ei havaittu olevan näiden selvitysten perusteella paikallisestikaan erityisiä ympäristövaikutuksia ja matonpesun yleinen merkitys merialueen kuormittajana muihin kuormituslähteisiin verrattuna on käytännössä merkityksetön. Mahdollisesti pienempien muutosten toteaminen vaatii laajempaa tutkimusta. "

Luonto ja kulttuuri ovat meille tärkeitä.
Siksi ehdotamme, että jatkossa suosimme biohajoavia pesuaineita matonpesupaikoilla ja vaadimme kaupunkia ylläpitämään mattolaiturin kunnossapitoa, jotta voimme jatkaa kulttuuriperinnettä.

Halkosaaren mattolaituri on monella tapaa meille merkityksellinen. Se on osa työläishistoriaa, kaupunkilaisten kulttuuria ja myös nähtävyys.

Mattolaituri tuo ihmiset asunnoista luontoon ja yhteen, antaa iloa, kohentaa kuntoa, hoitaa mieltä ja toimii myös kohtaamispaikkana. Matonpesu on myös oiva tapa niin nuoremmille kuin iäkkäille harjoittaa hyötyliikuntaa ulkoilmassa, jos ei omaa pihaa ole.

Halkosaaren mattolaituri on arvokas kulttuurikohde sekä kaupunkilaisten hyvinvointia edistävä ja tukeva paikka.

Uuden matonpesupaikan rakentaminen maa-alalle maksoi Helsingin Pukinmäessä 280 000 euroa. Lappeenrannan satama-alueelle on suunnitteilla monia hankkeita, joten olisi järkevintä säilyttää Halkosaaren mattolaituri myös ihan kustannussyistäkin.

Ehdotamme Halkosaaren mattolaituria Unescon maailmanperintökohteeksi.
 
Allekirjoittamalla tämän addressin voimme yhdessä vedota kaupungin päättäjiin peruuttaa purkutoimet ja säilyttää palan suomalaista kesäkulttuuriperinnettä sekä vaalia kaupunkilaisten hyvinvointia.

Riina Huoso ja Jukka Nakari

 

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Riina Huoso voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAI
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…