Säilytetään Toppelundin ranta ulkoilu – ja virkistyskäytössä

toppelund.jpgMe allekirjoittaneet haluamme suojella Toppelundin ja Mellstenin ranta-alueen ainutlaatuista luontoa liialliselta rakentamiselta ja säilyttää sen ulkoilu- ja virkistyskäytössä myös tuleville sukupolville.

Espoon kaupunki on ilmoittanut, että Toppelundin rannassa sijaitsevalle kaupungin liikuntapalvelujen tontille valmistellaan asemakaavan muutosta, jonka jälkeen tontille voidaan rakentaa kahvila- ja ravintolarakennus. Kyseinen tontti sijaitsee Toppelundin päiväkodin naapurissa ja paikalla toimii nyt surffareiden tukikohta.

Rantaraitin varrella sijaitsevat Toppelundin rantametsä ja Mellstenin ranta edustavat ainutlaatuista lähiluontoa. Alueelle saavutaan myös kauempaa nauttimaan nimenomaan luonnosta ja avoimesta merimaisemasta, ei niinkään ravintolapalveluista. Rantaravintola nakertaisi jälleen palan Toppelundin metsää, josta on juuri lohkaistu suuri kaistale neljälle uudelle kerrostalolle. Hanke, jossa arvokasta, vanhaa puustoa kaadetaan paikalle tulevan uudisrakennuksen ja parkkipaikan alta, tuntuu nykyaikana kestämättömältä.

Kyseinen tontti on tarpeellinen myös viereiselle Toppelundin päiväkodille. Meren ja luonnon läheisyys rikastuttavat päiväkodin oppimis- ja toimintaympäristöä. Luonnon tutkiminen on luonteva osa heidän toimintaansa.

Palveluiden lisääminen Rantaraitille on tervetullutta, mutta reittiä tulee suunnitella kokonaisuutena. Rantaraitin pituus on 38 km. On vaikea ymmärtää, miksi Haukilahden noin 800 metrin mittaiselle osuudelle pitäisi rakentaa vielä viides ravintola. Alueellahan on jo nyt Haukilahden Helmi, Cafe Mellsten, Haukilahdenranta Cafe & Bar sekä Biten konttikahvila. Lisäksi löytyy kaksi jäätelökioskia. Olisi suotavaa, että palveluita sijoitettaisiin tasaisesti koko Rantaraitin varrelle, jotta ne olisivat helposti kaikkien espoolaisten saavutettavissa.

Liikenne Mellstenintiellä on kesäkuukausina nytkin vilkasta ja uusien kerrostalojen valmistuminen lisää sitä edelleen. Kasvaneet automäärät ovat aiheuttaneet useita vaaratilanteita jalankulkijoille ja pyöräilijöille. Tämän vuoksi uudet ravintolat ja kahvilat tulisi rakentaa paikoille, joihin pääsee julkisilla kulkuneuvoilla. Ei myöskään voi olla tarkoituksenmukaista, että rauhallinen asuinkortteli muuttuu kesäisin iltaelämän keskukseksi.

Uusien palveluiden sijaintia mietittäessä pitäisi myös ensisijaisesti hyödyntää olemassa olevia rakennettuja alueita, jotta luonnon ja puuston tuhoamiselta vältytään. Cafe Mellstenin suunnitellun remontin yhteydessä rakennusta voitaisiin myös laajentaa asiakaspaikkojen lisäämiseksi. Parkkipaikatkin ovat jo valmiina.

Vetoammekin nyt päättäjiin, jotta Toppelundin rannan tontti säilytettäisiin alkuperäisen suunnitelman mukaisesti liikuntatoimen käytössä, jolloin se tarjoaa kaikille espoolaisille maksuttoman mahdollisuuden upeasta luonnosta nauttimiseen ja virkistykseen.

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Susanna Graeffe voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…