Säilyttäkää Hietalahden Antiikkihalli - Bevara Antikhallen

25.8.2012 Hävisimme Helsingin kaupunkia vastaan ja hallin ovet sulkeutuvat 29.8.2012. Kiitos kaikille meitä tukeneille!

 

Vuodesta 2003 Hietalahden kauppahallissa toiminut Antiikki- ja taidehallin toiminta uhkaa loppua syyskuun alkuun mennessä kun Helsingin kaupunki aikoo häätää antiikkikauppiat saadaakseen tilasta väistötilan Vanhan Kauppahallin kauppiaille. Tukkutorin toimitusjohtajan, Timo Taulavuoren, mukaan antiikkihallin toiminta on ollut väliaikainen. Hänen mukaan väliaikaisuutta on pyritty painottamaan antiikki- ja taidekauppiaille. Tämä ei kuitenkaan pidä paikkansa, vaan häädöstä alettiin puhua sen jälkeen, kun kauppahallin hoito siirtyi Tukkutorille vuonna 2011. Kenenkään vuokrasopimuksessa ei väliaikaisuutta mainita.

Me kauppiaat ihmettelemme kuinka lähes 10 vuotinen toiminta voidaan katsoa väliaikaiseksi. Antiikkihallin kauppiaat ovat panostaneet pitkäjänteiseen, asiantuntevaan palveluun ja onnistuneet saamaan asiakaskuntaa kaikkialta Suomesta sekä ympäri maailman ja meidän uniikeista puitteista on kerrottu monien eri maiden turistioppaissa. Hietalahden torilla toimiva suosittu kirpputori ja kauppahallissa tapahtuva antiikin myynti täydentävät toisiaan.

Helsingin suuruisesta pääkaupungista pitää löytyä tilat tämänkaltaiselle toiminnalle. Mielestämme Helsingin kaupungin pitää antaa jo vakiintuneen antiikkihallin toiminnan jatkua Hietalahden kauppahallissa ja etsiä väliaikaista väistötilaa tarvitseville Vanhan kauppahallin kauppiaille tilaa muualta.

Tue meitä allekirjoituksellasi.

Hietalahden Antiikki- ja Taidehallin kauppiaat

 

25.8.2012: Vi förlorade mot Helsingfors stad och hallen stänger 29.8.2012. Vi tackar alla som har stött oss!


Antik- och konsthallen, som sedan år 2003 verkar i Sandvikens saluhall, tvingas före början av september upphöra med sin verksamhet. Helsingfors stad tänker vräka antikhandlarna för att bereda en tillfällig plats åt handlarna från Gamla saluhallen. Enligt Partitorgets verkställande direktör Timo Taulavuori, har verksamheten som antikhall varit en temporär lösning. Enligt honom har man strävat till att poängtera detta för antikhandlarna. Det stämmer inte, saken fördes på tal först i samband med att Partitorget tog över skötseln av hallverksamheten år 2011. Att det skulle vara en tillfällig lösning omnämns inte i någon av antikhandlarnas hyreskontrakt.

För oss handlare är det en gåta, hur någonting som fortgått i nästan 10 år, kan betraktas som tillfälligt. Antikhandlarna har satsat på långsiktig, sakkunnig betjäning och lyckats skapa en kundkrets från hela Finland och runtom i världen. Vår unika miljö presenteras i flera olika utländska turistguider. Den populära loppmarknaden på Sandvikstorget och antikhandeln i saluhallen kompletterar varandra.

I en stad av Helsingfors storlek bör det finnas utrymme för den här sortens verksamhet. Vi anser att Helsingfors stad skall låta den redan etablerade antikhandeln fortsätta i Sandvikens saluhall och hitta temporära utrymmen för handlarna i Gamla saluhallen någon annanstans.

Stöd oss med din underskrift.

Handelsmännen i Sandvikens Antik- och konsthall


Kauppiaat - Handelsmännen    Ota yhteyttä adressin tekijään