SALLAN KUNNAN LÖYTÖELÄINTOIMINTA TUTKITTAVA!

SALLAN KUNNANHALLITUKSELLE

TAUSTAA


9.6.2017 Sallassa lopetettiin löytökoira, jolle olisi ollut tarjolla koti ongelmakoiriin perehtyneen henkilön luona. Asia huomioitiin myös mediassa (MTV, Aamulehti ja Lapin kansa), koska asiassa oli runsaasti ristiriitaisuuksia.


Lopetuksen oikea syy lienee ollut se, että löytöeläintarhan pitäjä Maija Ahola ja kunnaneläinlääkäri Kaisa Jääskeläinen uskoivat koiran tulleen Venäjältä. Tähän viittaa Aholan tekstiviesti koiran löytäjälle. Viestissä sanotaan: löytämäsi "suomalainen" koira. Tämä viesti lähetettiin samana päivänä kun löytäjä oli vienyt koiran löytöeläintarhalle ja Jääskeläinen oli sitä ennen tarkastanut koiran.


Läänineläinlääkäri Harri Rinteen mukaan kyseessä olevaa koiraa kohdeltiin suomalaisena löytökoirana ja sen kohtalosta sai päättää Sallan kunnaneläinlääkäri Jääskeläinen.


Kunnaneläinlääkäri Jääskeläinen puolestaan väitti (valheellisesti), että ei ollut nähnyt kyseistä koiraa ja että koiran kohtalosta saa päättää löytöeläintarhan pitäjä Maija Ahola. Välillä Jääskeläinen tosin yritti vierittää vastuun mainitun koiran kohtalosta jopa tekniselle lautakunnalle, joka hänen väittämänsä mukaan muka tulisi siitä päättämään!


Valvontaeläinlääkäri Aino-Maija Laitinen puolestaan lupautui puhumaan koiran uudelleen sijoittamisen puolesta ja vaati perusteellisen kotiselvityksen koiralle kotia tarjonneelta. Pelasiko hän aikaa Aholalle ja Jääskeläiselle, että koira ehdittiin vähin äänin lopettaa ennen kuin hän "ehti" reagoida kotiselvitykseen?


Kuka lopetti kyseisen koiran? Kaisa Jääskeläinen ei 9.6.2017 aamulla tiennyt, että koira oli kuollut. Vain hetki sen jälkeen koiralle kotia tarjonnut sai valvontaeläinlääkäriltä viestin, että koira oli lopetettu. - Milloin koira todella kuoli? Oliko se enää edes elossa silloin kun vetoomuksia sen puolesta esitettiin?


MITÄ LÖYTÖELÄINSOPIMUS SISÄLTÄÄ


Näyttää siltä, että Maija Ahola saa suuremman korvauksen löytöeläimestä. joka lopetetaan kuin eläimestä, joka annetaan eteenpäin. Sallan kunnan ja Aholan löytöeläinsopimuksessa on listattu seuraavat maksut:


Noutomaksu 30 euroa
Kiinniottomaksu 33 euroa
Hoitopäivämaksu 10 euroa.


Nämä maksut peritään eläimen omistajalta, mikäli tämä hakee eläimen. Jos eläin lopetetaan, nämä maksut suorittaa kunta. Mikäli eläin annetaan eteenpäin, uusi omistaja maksaa Maija Aholalle 50 euroa.


Olen kysynyt 11 päivää ennen adressin laatimista kysynyt hallintojohtaja Pekka Huhtalalta, tarkoittaako tämä sitä että Maija Aholalle on taloudellisesti kannattavampaa lopettaa eläin kuin antaa se eteenpäin. En ole saanut vastausta kysymykseeni.


Sallan kunta on maksanut Maija Aholan löytöeläintarhan rakentamisen. Ahola saa myös kuukausittain 200 euron kulukorvauksen siitä, että on löytöeläintarhan hoitaja. Lisäksi kunta korvaa tarhassa tarvittavat eläinten ruoka- ja juomakupit, juoksutushihnat ym.


Sallan kunta on vastannut koiratarhojen, koppien ym. kaluston hankkimisesta, siirtämisestä tai rakentamisesta tarhanpitäjälle toiminnan alaessa ja purkamisesta toiminnan loppuessa.


Sallan kunta ei ole ainoa, joka on tehnyt Maija Aholan kanssa löytöeläinsopimuksen; Kemijärvi maksaa hänelle 350 euron ylläpitomaksun kuukaudessa. Lisäksi Kemijärven maksamat hoitomaksut ovat suuremmat kuin Sallan (15 euroa/vrk).

Pelkosenniemi samoin maksaa Aholalle 200 euron kuukausittaista korvausta sekä 15 euron hoitomaksua/vrk. 

Pelkosennimen löytöeläinhoitolaksi oli myös kaksi muuta hakijaa vuonna 2015, mutta "kunnanjohtaja esitti kokonaistaloudellisesti edullisimpana vaihtoehtona Maija Aholaa." Eli ainoastaan raha ratkaisee.

Savukosken löytöeläinsopimksesta en ole saanut kopioita toistuvista pyynnöistä huolimatta.


Maija Ahola saa siis yhden sallalaisen irtoeläimen (lain mukainen säilytys 15 vrk, joka ei mainitun koiran kohdalla tullut täyteen) hoidosta 213 euroa mikäli hän itse ottaa kiinni eläimen ja hakee sen.


MAIJA AHOLAN JA KAISA JÄÄSKELÄISEN TOIMINNASTA


Paikalliset nimittävät Sallan löytöeläintarhaa Tappolaksi.


Kaisa Jääskeläinen ei puutu edes siihen, että Ahola on ehkä lopettanut koiran itse, koska hän ei kerran tiennyt tapauksesta koiran kuoltua. Löytöeläinsopimuksessa lukee: "Eläinlääkäri suorittaa irtoeläimen lopetuksen vastaanotolla". Tietysti voi olla, että Jääskeläinen valehteli tässäkin tapauksessa.


Vuodenvaihteessa tarhalla oli suomenpystykorva, jolle oli monta kodin tarjoajaa. Ahola lopetti koiran.


Eräs kissan tarhalle vienyt kertoo sopineensa Aholan kanssa, että hän ottaa kissan jos omistajaa ei löydy. Ahola lopetti kissan kertomatta löytäjälle asiasta.


Adressin alussa mainittu koiran virallinen lopetussyy oli, että se Maija Aholan ja kunnaneläinlääkäri Kaisa Jääskeläisen mukaan "oli niin stressaantunut". Olen nähnyt videokuvaa Maija Aholan löytöeläintarhalta (videossa mukana ääni) ja täytyy sanoa, että ihme olisi jos eläin ei sinne vietynä stressaantuisi.


Yhtä aitausta lukuun ottamatta kaikissa aitauksissa oli Aholan omia koiria. Koirat olivat ilmiselvästi stressaantuneita ja toivat sen ilmi jatkuvalla haukkumisella. Näiden keskellä omaan verkkotarhaansa viety eläin (jolla ei ole edes näkösuojaa) ymmärrettävästikin on peloissaan.


Maija Aholan käsitys asiakaspalvelusta on erikoinen. Ahola kieltää asiakkaita käymästä löytöeläintarhalla, koska "se on yksityisaluetta". Hän kieltää myös soittelemasta, koska "se on kotirauhan häirintää". Ahola operoi tekstiviestein ja jos sattuukin vastaamaan puhelimeen, lyö asiakkaille luuria korvaan.


Maija Ahola ei kestä toimessaan minkäänlaista arvostelua. Mainitusta koirasta kysyjille hän vastasi vain "soita Aino-Maija Laitiselle (valvontaeläinlääkäri)". Julkisesti hän ei ole koiran kohtalosta sanonut mitään. Ahola on kuitenkin facebookin Eläinsuojelu (sic) -palstalla uhannut viedä hänen toiminnastaan kirjoittelevat, kommentoivat ja kirjoituksia jakavat,"vaikka ylimpään oikeusasteeseen".


Maija Ahola on kunnanvaltuutettu (PERUS). Tästäkö johtuu, että kunnaneläinlääkäri Kaisa Jääskeläinen ns. syö hänen kädestää"? Jääskeläinen pitää Aholaa asiantuntijana, koska Aholalla on "vuosikymmenien kokemus koirista". Kuka tahansa mainitun videon nähnyt voi sanoa, että tässä tapauksessa kokemuksella ja asiantuntemuksella ei ole mitään tekemistä keskenään.


Jääskeläinen väitti kysyjälle, että eläimen kiinniottopalkkio kuuluu Maija Aholalle, vaikka löytäjä itse toisi eläimen tarhaan. Näin ei ainakaan kunnan löytöeläinsopimuksessa lue.


Lisäksi Kaisa Jääskeläinen valehtelee. Hän on todennut saman kuin läänineläinlääkäri, että alussa kerrotun tapauksen koiraa "kohdellaan suomalaisena löytökoirana" ja silti hän todennäkäisesti Aholan kanssa päätti koiran lopettamisesta juuri sen "venäläisyyden" takia.


ME ALLEKIRJOITTANEET VAADIMME SEURAAVAA


Me allekirjoittaneet vaadimme, että Sallan kunnanhallitus määrää kunnan viranomaiset tutkimaan Maija Aholan toimet löytöeläintalon pitäjänä. Ja että kunnanhallitus valtuuttaa kunnanvaltuuston tarvittaessa lakkauttamaan löytöeläinten hoitosopimuksen Maija Aholan kanssa sekä julistamaan uuden tarjouskilpailun.


Vaadimme myös, että Sallan kunta antaa riippumattoman tahon tarkastaa Maija Aholan löytöeläintarhaa koskevat tilastot. Eniten meitä kiinnostaa kuinka suuri osa eläimistä on lopetettu ja minkälaisia korvauksia Ahola on saanut toiminnastaan.


Pyydämme huomauttaa, että nykyinen sopimus on varsin tulkinnanvarainen. Näyttäisi siltä, että Maija Ahola saa suuremman korvauksen lopetetusta kuin uuteen kotiin annetusta eläimestä. Jos tämä on väärä tulkinta, pyydämme anteeksi. Jos taas tulkinta on oikea, vaadimme sopimuksen muuttamista niin, että se ei jatkossa houkuttele löytöeläintarhan pitäjää lopettamaan eläimiä, joille olisi tarjolla koti.


Lopuksi vaadimme, että kunnaneläinlääkäri Maija Jääskeläistä ohjeistetaan siitä mikä on hänen virkavastuunsa. Kunnaneläinlääkärin - ei löytöeläintarhan pitäjän - kuuluu ensisijaisesti tehdä päätökset mahdollisista löytöeläinten lopetuksista. Kunnaneläinlääkärin kuuluu myös tarvittaessa lopettaa eläin kuten sopimuksessa lukee. - Vaadimme myös, että Jääskeläistä ohjeistetaan siitä, että virkamies ei saa valehdella.salla_löytöeläinsopimus_2.JPG

 


Elisa Kissa-Öberg    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Elisa Kissa-Öberg voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…