Salon Uskelan koulun oppilaille turvallinen ja terveellinen kouluympäristö

Me allekirjoittaneet ja vanhempaintoimikunta vetoamme Salon kaupungin päättäjiin, että Uskelan koulun lapsille taataan jatkossakin turvallinen ja terveellinen kouluympäristö. Me esitämme, että Kavilankadulle hankitaan väistötilaksi moduulikoulu.

Nykyinen koulurakennus painuu paalutuksen pettämisen takia ja siitä on lähdettävä turvallisuussyistä. Kaupunginvirkamiesjohto on esittänyt tilapäiseksi kouluksi Torikadulla tyhjillään olevaa entistä Hermannin koulua. Hermannin koulun sisäilmassa – ja alapohjassa todettujen ongelmien vuoksi koulu ei ole soveltuva väistötilaksi.

Useissa tutkimuksissa on todettu, että jos lapset altistuvat varhaislapsuudessaan pitkiä aikoja sisäilman mikrobeille, voi se pahimmillaan laskea lasten älykkyysosamäärää huomattavasti ja haitta-tekijöiden on havaittu aiheuttavan aivosolujen tuhoutumista. Mikrobeja sisältävä pilaantunut sisäilma voi vaikuttaa kognitiivisiin kykyihin ja aiheuttaa motorisia ongelmia myös matalina pitoisuuksina.

Mitään takeita ei ole riittävätkö suunnitellut korjaustoimenpiteet takaamaan väistötilaksi suunnitellun Hermannin koulun turvallisuuden eivätkä lapset ole oikeita testaamaan sitä.


Salon Uskelan koulun vanhempaintoimikunta    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Salon Uskelan koulun vanhempaintoimikunta voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…