Sammatin yläkouluikäiset tulisi sijoittaa jatkossakin Anttilan kouluun (tulevaan Laurentiuskouluun)

Lohjan kaupungin lasten, nuorten ja perheiden lautakunta käsittelee Lohjan koulupiirijakoa Sammatin koulun yläkouluikäisten oppilaiden osalta kokouksessaan 1.4.2020. Koulupiirijaon pohjaesitys oli, että Sammatin yläasteen oppilaat jatkavat Lohjalla Anttilan koulussa (tulevassa Laurentiuskoulussa), mutta esitys lähetettiin uudelleenvalmisteluun siltä osin, kun se koskee Sammatin ja Nummen rajaa.

Esitetyt Sammatin yläkoululaisia koskevat muutokset koskevat Sammatin alueen koko väestöä.

Sammatista yläkouluun kulkevien oppilaiden lukumäärä on keskimäärin 60, mutta sen lisäksi Sammatti-Lohja välistä bussiyhteyttä käyttävät mm. työmatkalaiset, lukiolaiset, ammattikoululaiset, autottomat ja eläkeläiset. Sammattilaisille Lohja on luontainen kulkusuuta, sillä siellä sijaitsevat kaupat, pankit, terveysasemat, hammashuolto, laboratoriopalvelut, työpaikat, harrastusmahdollisuudet ym. Syrjäseuduilla harrastusmahdollisuuksia on kovin rajallisesti, joten monen nuoren harrastukset ovat Lohjalla. Bussiyhteyttä Lohjalle käyttävät jopa alakouluikäiset harrastuksiin mennessään.

Lisäksi moni työikäinen käy pääkaupunkiseudulla töissä, jolloin Sammatista Lohjan linja-auto-asemalle arkiaamuisin kulkeva yhteys on tarpeellinen jatkoyhteyksiä varten. Sama vastaavien yhteyksien tarve on arki-iltapäivisin.

Yläkoulun siirto Nummelle edellyttäisi erillistä koulukuljetusta, jolloin kustannussäästöjä haettaessa nykyisten bussivuorojen määrä vähenisi vääjäämättä. Tämä vaikuttaisi suuresti Sammatissa ja Karjalohjalla asuvien liikkumismahdollisuuksiin. Mikäli bussivuorot vähenisivät, nuorten harrastaminen kävisi lähes mahdottomaksi. Harrastuksiin pääseminen olisi täysin vanhemmista riippuvaista ja ilman bussiyhteyksiä vanhempien tulisi ehtiä hakea lapsensa kotoa, mikä puolestaan lisäisi tarpeettomasti myös ilmaston kuormistusta. Nykyään lapsen kuljettaminen on hoitunut kätevästi bussilla tai aikuisen kotimatka on yhdistetty lapsen hakemiseen harrastuksista.

Monenkaan aikuisen työ ei mahdollista töistä aikaisemmin lähtemistä, jolloin Sammattilaisten lasten harrastaminen vääjäämättä vähenisi. Kun lapsilla ei ole enää mahdollisuutta harrastaa, on olemassa se riski, että esim. päihteet alkavat kiinnostaa enemmän. Erillisten koulukyyditysten järjestämisestä seuraa se, että Lohjan kaupungin kustannukset kasvaisivat ja sammattilaisten palvelut heikentyvät. Palveluiden heikentyminen näkyisi myös opetuksen laajuudessa, sillä mm.  valinnaisia oppiaineita on Laurentius-koulussa enemmän tarjolla.

Lohja on strategiassa linjannut toimivansa asukaslähtöisesti ja tavoittelevansa toimivaa sisäistä ja ulkoista liikennettä. Hyvinvoivan Lohjan tavoitteisiin on kirjattu myös korkealuokkainen koulutus varhaiskasvatuksesta korkea-asteelle ja hyvät harrastusmahdollisuudet. Koemme, että nämä tavoitteet toteutuvat mikäli koulupiirijako toteutetaan alkuperäisen ehdotuksen mukaan.

Me allekirjoittaneet vaadimme Lohjan kaupungin Lasten, nuorten ja perheiden lautakuntaa huomioimaan Sammattiin heijastuvat kokonaisvaikutukset perusopetuksen oppilaaksiottoalueita suunniteltaessa. Sammattilaisten nuorten tulisi jatkossakin saada suorittaa yläkoulu Laurentius-koulussa.


Vanhempainyhdistys Viidakkorumpu ry & Sammatin aluetoimikunta    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla hyväksyn, että adressin tekijä Vanhempainyhdistys Viidakkorumpu ry & Sammatin aluetoimikunta voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAI
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…

Facebook
Pitääkö valtion tukea huippu-urheilua?