Sano ei Ahveniston muovipuistolle!

 
Nuorten aloite! Asia on kiirellinen!

 

Hämeenlinnan Ahvenistonjärvelle on suunniteltu kesäksi 2015 65 henkilöä vetävää värikästä, muovista, kelluvaa Wibit-vesipuistoa. Kyseessä on yksityinen bisnes TG Klubben Oy, ja viiden vuoden sopimus on jo tehty maanomistajan kanssa. Hämeenlinnan kaupunginhallituksen mukaan sopimuksen tarkoituksena on saada Ahveniston Olympiapuiston alueelle monipuolista toimintaa ja palveluita. Täsmälleen tällainen kyseinen vesipuisto tulisi olemaan: http://www.wibitsports.com/open-water-products/sports-park-65. Tätä kaikkien luonnollisena virkistyksenä palvelevaa ainutlaatuisen kaunista lähdepohjaista järveä ei kuitenkaan saisi valjastaa bisneskäyttöön. Värikäs muovi ei yksinkertaisesti sovi luontoon.

 

Ahvenisto on hämeenlinnalaisille tärkeä paikka etenkin sen luonnon, ulkoilumahdollisuuksien ja rauhallisuuden takia. Tämän takia ison, muovisen ja värikkään Wibitin pystyttäminen järvelle arveluttaa. Se ei esteettisten, ekologisten saati luontoarvojensa osalta sovi ympäristöönsä. Emme vastusta mukavaa vaihtoehtoa liikkumiseen ja ulkona olemiseen, mutta ympäristönä rauhallinen Ahvenistonjärvi ei ole missään nimessä luonteva kohde Wibit-vesipuistolle. Wibit- vesipuisto sijoittuisi Hämeen ympäristökeskuksen vuonna 2002 Hämeenlinnan kaupungin hakemuksesta rauhoittamalle alueelle. Rauhoituspäätöksen määräyksissä kielletään mm. kaikenlainen toiminta, joka saattaa muuttaa alueen maisemakuvaa tai vaikuttaa epäedullisesti kasvillisuuden ja eläimistön säilymiseen. Lisäksi ainoaa Helsingin ulkopuolella olevaa historiallista olympia-aluetta pitäisi kunnioittaa ja vaalia luonnonkauniissa tilassaan.  

 
Ahveniston alue kuuluu Natura2000-luonnonsuojelualueeseen ja edustaa erityisen monimuotoista suojeltavaa luontoa. Harvinaisia ja uhanalaisia kasveja on myös runsaasti mm. kylmänkukka, isotakiainen ja vanakeltto. Alue kuuluu myös valtakunnalliseen harjujensuojeluohjelmaan. Ahvenistonjärvi on harjujen katveessa oleva suppa - eli harjujärvi.
 
 
Hämeen ELY-keskus on antanut lausunnon, joka ei hyväksy Wibit- vesipuiston asentamista järveen. Kaupungin rakennusvalvonta on kuitenkin myöntänyt ELY-keskuksen kannasta huolimatta kelluvalle vesipuistolle luvan kahdeksi kuukaudeksi, kesäkuun puolivälistä elokuun puoleenväliin. Suomen Luonnonsuojeluliitto (SLL) on ryhtynyt yhteistyökumppaniksemme ja aikoo tehdä oikaisuvaatimuksen Wibitin rakennusluvasta. Keräämme edelleen ahkerasti allekirjoituksia, jotta saisimme valituksen jättöpäivään 10.6 mennessä mahdollisimman paljon näkyvyyttä ja kannatusta. Haluamme säilyttää Ahveniston kirkasvetisen lähdejärven rentouttavana muovista vapaana kohteena.
 
 
Tukekaa asiaamme allekirjoittamalla tämä adressi. Jokaisella nimellä on merkitystä. Kiitos.
 
 
Lisätietoja facebook-sivullamme, jota päivitämme aktiivisesti:
 

Petra Helanen ja Emma Kuusela-Opas    Ota yhteyttä adressin tekijään