Saukkolan kuntosali on säilytettävä

Tämänhetkisten tietojen mukaan Saukkolan kuntosali suljetaan vielä määrittelemättömässä lähitulevaisuudessa. Kiinteistöstä ja sen käytöstä huolehtivaa Lohjan liikuntakeskusta on kehotettu joko siirtämään tai luopumaan Saukkolan kuntosalista kokonaan, jotta Lohjan kaupunki voi kiinteistön myydä. Kiinteistön myymisestä on päätetty jo 23.05.2017/62.§ Lohjan teknisen lautakunnan toimesta.

Saukkolan kuntosali toimii saukkolalaisten sukupolvien sekä fyysisen, henkisen että sosiaalisen terveyden kehittämispaikkana.  Se on hyödyllinen paikka erityisesti saukkolalaisille nuorille, jotka tarvitsevat terveyttä kehittäviä ja turvallisia harrastusmahdollisuuksia. Nuoret ovat Lohjan tulevaisuus, ja sillä miten heitä kohdellaan ja miten heille suodaan harrastusmahdollisuuksia, on yllättävän pitkäkantoisia seuraamuksia esimerkiksi Lohjan talouteen. Lohja on laaja kunta, ja sen tulisi tarjota nuorille monipuolisia liikunnan harrastusmahdollisuuksia muiden peruspalveluiden ohella asuivat he sitten Saukkolan alueella tai Lohjan keskustassa. Ottaen huomioon, kuinka paljon palveluita Saukkolan keskustasta on jo lakkautettu, tuntuu tämä erityisen epäreilulta.

Saukkolalaisille ikäihmisille Saukkolan kuntosali voi olla ainoa sisäliikuntatila, johon heidän on mahdollista päästä. Olisi sydämetöntä viedä heiltä kuntosali, jossa he eivät ainoastaan ylläpidä kuntoaan ja terveyttään vaan jossa he myös pahimmassa tapauksessa kokevat päivän ainoan sosiaalisen kanssakäymisen tovereiden ja muiden saukkolalaisten kanssa.

Yksi Saukkolan kuntosalin parhaimmista puolista on sen useimmille saukkolalaisille kävelymatkan päässä oleva sijainti. Kuten Eero Soinio sähköpostissaan 30.10. toteaa itsekin, kaikki vaihtoehtoiset palvelut keskittyisivät Nummen alueelle. Toimintatiloja Oinolassa ja Niilonpirtin uudessa ’’vanhustenhuoltokeskuksessa’’ on usealla tavalla epäoikeudenmukaista tarjota vastineena Saukkolan kuntosalille. Ne ovat huomattavasti suppeammat laitteiston ja aukioloaikojensa puolesta (Saukkolan kuntosali auki arkisin 5.15-22, Niilonpirtin kuntosali 17-20 ja Oinolan toimintahuone 15.00 – 22.00). Tämän lisäksi Oinolan uusi monitoimitila on huomattavasti pienempi kuin Saukkolan kuntosali. Emme voi olettaa, että kaikilla saukkolalaisilla on valmiudet päästä kymmenien kilometrien päähän kuntosalille esimerkiksi Lohjan keskustaan, Pusulaan tai edes Oinolaan.  Soinio myös ehdottaa vaihtoehtoisesti siirtymistä alueen yksityiselle kuntosalille, mikä taas on monelle taloudellinen mahdottomuus ymmärrettävistä syistä. Kaikilla pitäisi olla varaa liikkua ja ylläpitää omaa terveyttään!

Lohjan liikuntakeskus kertoo mm. toimintakertomuksessaan vuodelta 2017 arvokseen Lohjan liikuntaolosuhteiden monipuolistamisen ja kehittämisen.  Liikuntakeskus mainitsee tavoitteekseen myös palvelutasojen ylläpidon sekä sen, että liikunnan tarjontaa lähtökohtaisesti pyritään laajentamaan, kohderyhmänä erityisesti nuoret (esim. MoveMore-liikuntakorteilla Lohjan Tennariin). Tämän lisäksi Lohjan liikuntakeskus mainitsee strategiansa kärjekseen ’’Lohjalla liikkuvat kaikki’’- ideologian. Saukkolan kuntosalin sulkeminen sotisi täysin näitä aatteita vastaan.

Näistä syistä Lohjan liikuntakeskuksen tulisi tehdä kaikkensa vastustaakseen Lohjan kaupungin aietta myydä kiinteistö eli Saukkolan monitoimitalo, jossa Saukkolan kuntosali on.

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Anni Nieminen voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAIMaksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…