Yleinen sauna Tuiraan

Esitämme, että Oulun kaupunki kaavoittaa Tuiran uimalan alueelle rakennuspaikan yleiselle saunalle ja asettaa tontin haettavaksi. Oululaisille keskeisen, helposti saavutettavan uimarannan nykyiset toiminnot sekä Oulujoen läheisyys tarjoavat saunalle luontevat puitteet. Yleinen sauna tarjoaisi kaupunkilaisten arkeen yhteisöllisyyttä, hyvinvointia ja rentoutumista, sekä samalla toimisi elämyksellisenä matkailuvalttina.

Oulussa ei ole toiminut ympärivuotista yleistä saunaa lähes kolmeenkymmeneen vuoteen. Kaupungissa toimii hyvätasoisia tilaussaunoja, mutta ne on suunnattu ja hinnoiteltu ryhmille ja yrityksille. Muissa vastaavankokoisissa kaupungeissa yleisiä saunoja löytyy, ja saunakulttuurin nousun myötä niitä suunnitellaan lisää kaupunkilaisten vapaa-ajanviettopaikoiksi ja matkailullisiksi vetonauloiksi.

Oulun Rantasaunaseura ry:n Tuiran uimalassa talkoovoimin toimivalla saunalautta Kesän Saunalla on kolmen kesän aikana löylytetty yli 11 000 saunavierasta 40 eri maasta. Runsas kävijämäärä osoittaa että yleiselle saunalle on Oulussa tarvetta, ja että Tuiran uimala on yleiselle saunalle oikea paikka. Ympärivuotinen sauna ja rannan nykyiset toiminnot tukisivat toisiaan niin kesä- kuin talvikautena ja kaupunkilaisten palveluvalikoima monipuolistuisi.

Tehdään Tuiraan kunnon sauna kaikille oululaisille!


Oulun Rantasaunaseura ry:n hallitus, yhteystiedot ks. http://www.oulunsauna.fi/yhdistys/    Ota yhteyttä adressin tekijään