Seinäjoen rakennusluvat - asukkaita kuultava

Seinäjoki haluaa olla yritysmyönteinen kaupunki. Sen ei kuitenkaan saa ajautua rakennuslupapäätöksissään tilanteeseen, jossa yritysten liiketaloudelliset ja voitontavoitteluintressit syrjäyttävät alueen asukkaiden edun ja turvallisuuden.

Seinäjoki sääntelee varsin tiukasti asukkaidensa  rakennuslupapäätöksiä (julkisivu- ja kattoväritys, katon harjakorkeus jne.). Tätä samaa tiukkaa sääntelyä tulee edellyttää myös rakennusyhtiöiltä.

Viime aikoina Seinäjoki on saanut huomattavaa mediajulkisuutta mm. kaavoitusjohtajan Koulutuskeskus Sedua koskevalla poikkeamispäätöksellä, jonka hallinto-oikeus kumosi (raha tai kiire eivät voi olla perusteita). Ennakkoratkaisuja Seinäjoella on tehty Maakunnankadun korttelissa, jossa harjakattoisille kerrostaloille sanottiin jyrkkä ei, koska ne poikkeaisivat oleellisella tavalla muusta ympäristöstään (I-P 3.12.2022). Tätä ympäristöstä poikkeamisen ja erottuvuuden ennakkoratkaisua tulee noudattaa yhdenmukaisesti myös muissa rakennuslupapäätöksissä. Myös omakotitaloalueilla.

On selvää, että kaupunki ja sen rakentaminen kehittyvät ajan saatossa. Jokaisen kaupunginosan tulee kuitenkin kyetä säilyttämään omaleimaisuutensa. Vaikka voimassa oleva asemakaava olisi vuosia vanha, tulee kaupungin virkamiesten ja luottamushenkilöiden kunnioittaa asemakaavan määräyksiä. Esimerkiksi "erityistapauksessa" -vaatimus edellyttää myös rakennusliikkeeltä ja yrittäjältä sellaiset perusteet, joita voidaan pitää nimenomaisesti juridisesta näkökulmasta erityisinä ja painavina perusteina. Mikäli asukkailla puolestaan on vastaavia erityisiä ja painavia argumentteja rakennusluvan myöntämisen vastustamiseen, tulee niiden niille antaa kokonaisharkinnassa ja punninnassa erityinen painoarvo.

Otetaan esimerkki. Rakennusliike haluaisi rakentaa koko tontin myötäilevän ja erityisen korkean paritalon, joka poikkeaisi merkittävästi muusta rakennuskannasta ja ympäristöstään. Koska kyse on lisäksi vaarallisessa neljän tien risteyksessä sijaitsevasta kulmatontista, laaja ja korkea talo muodostaisi keskeisen näkemä- ja kuuloesteen alueen erityisryhmille (lapset, ikäihmiset ja vammaiset). Tällaisessa tilanteessa esimerkiksi hallinto-oikeus todennäköisimmin päätyisi ratkaisussaan siihen, että koska asemakaavassa määrätään, että alue on nimenomaisesti yhden perheen asuinrakennuksille, tulkittaisiin erityistapauksessa paritalo -kriteeriä tiukasti ja asukkaiden esittämille erityisille ja painaville perusteille annettaisiin erityinen painoarvo. Voitontavoittelutarkoitukset eivät ole "erityistapaus".

Vaadimme, että Seinäjoen kaupungissa kunnioitetaan voimassa olevan asemakaavan nimenomaisia määräyksiä niiden iästä riippumatta. Esimerkiksi erityistapaus tulee aina tulkita tiukasti ja esimerkiksi rakennusliikkeeltä tulee vaatia painavat ja erityiset perusteet. Mikäli asukkailla puolestaan on esittää painavia ja erityisiä perusteita rakennusluvan kieltämisen perusteiksi, tulee näiden mennä punninnassa aina voitontavoitteluintressien edelle. - Muutoin oltaisiin seuraavankaltaisessa tilanteessa:  yksi liikennemerkki osoittaa moottoriajoneuvolla ajon kielletyksi, mutta  toinen osoittaa taloon ajon olevan sallittua, jolloin löyhän moraalin kuski antaa itselleen oikeutuksen ajaa katua kiellosta huolimatta, koska muutkin siitä ajavat.

 

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Mari Kempas voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAIMaksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…