Nuorten seksuaalista kaltoinkohtelua on ennaltaehkäistävä

Me allekirjoittaneet vaadimme, että nuoriin kohdistuvaan seksuaaliseen kaltoinkohteluun tulee suhtautua entistä vakavammin ja enemmän huomiota ennaltaehkäisyyn ja tukimuotoihin kiinnittäen.

Päiväkodeista alkaen on kasvatukseen ja myöhemmin perusopetukseen sisällytettävä entistä vahvemmin tunnekasvatusta. Tätä kasvua omiin tunteisiin tulee tukea kaikissa oppiaineissa. Vuorovaikutustaitojen harjoittelu on tärkeä osa seksuaalisen kaltoinkohtelun ennaltaehkäisyä. On osattava ilmaista ei selkeästi toisen tullessa liian liki tai ehdottaessa jotakin, mitä et itse tahdo. Samalla on erittäin tärkeää, että lapset ja nuoret oppivat kestämään ja hyväksymään torjutuksi tulemisen herättämät tunteet. Kestämällä tunteet, joita kieltäytymisestä seuraa ei synny vallankäyttötilanteita, jossa toisen ei kumotaan ja käytetään väkivaltaa.

Me allekirjoittaneet vaadimme, että nuorille on asuinpaikasta huolimatta taattava todellinen mahdollisuus saada tietoa seksuaaliseen kaltoinkohteluun liittyvistä asioista, tietoa auttavista tahoista. Apua on oltava saatavilla kohtuullisien etäisyyksien päässä henkilöiltä, joilla on asiantuntemusta ja herkkyyttä kohdata nuori, jolla on kokemusta ja tietoa seksuaalisesta kaltoinkohtelusta.

Me allekirjoittaneet vaadimme terveydenhuolto-, sosiaali-, yhteisöpedagogi- ja opettajankoulutukseen seksuaalisesta kaltoinkohtelusta koulutusta, jotta avunsaanti olisi nuorelle mahdollista.

Me allekirjoittaeet vaadimme, että seksuaalista väkivaltaa, hyväksikäyttöä kohdanneelle nuorelle on taattava yksilölle maksuton mahdollisuus käsitellä traumaa.


Vetoomus luovutetaan toukokuussa 2007 sosiaali- ja terveysministeriöön Tyttöjen TAlon taholta.


Susanna Ruuhilahti    Ota yhteyttä adressin tekijään