Vaatimus kansalaisturvallisuuden selvityksistä ja nostamisesta

Tämä on kansalaisturvallisuutta koskeva kiireellinen kansalaisadressi, jolla vaaditaan välittömiä toimenpiteitä hallitukselta ja eduskunnalta seuraavien asioiden selvittämiseen:

1. Ketkä ja mitkä tahot ovat ehdottaneet sekä ketkä ja mitkä tahot ovat olleet valmistelemassa Sosiaali- ja terveysministeriön vireillä olevan lakiehdotuksen, joka mahdollistaisi lasten osallistumisen jopa salaa vanhemmilta lääketieteellisiin tutkimuksiin?

SAATTEEKSI: Mielestämme tahot, jotka ovat kyseisen hankkeen takana tätä lakia ehdottamalla ovat osa siitä yhteiskunnastamme, mikä lakeja säätävissä elimissä ovat ajamassa kansalaisten edun vastaisesti monikansallisten yhtiöiden etuja sekä joka haluaa tuhota yhteiskunnan eettisiä ja moraalisia peruspilareita tekemällä rikoksista hyväksyttäviä lainsäädännön avulla. Vaadimme heidän kaikkien välitöntä eroa ja lobbauksen eliminointia Suomen hallinnosta.


2. Mikä on Pandemrix-rokotteen kaikkien ainesosien hiukkaskoko, siitä huolimatta vaikka EU:n 1.6.2007 voimaan tullut REACH-lainsäädäntökokelma jättää tämän aineen ominaisuuden huomioimatta. Miten tästä päivästä alkaen kansalaiset voivat saada monikansallisista lääkeyhtiöistä riippumatonta ja läpinäkyvää tietoa täysin riippumattomalta suomalaiselta taholta kansallisista lääketieteellisistä suosituksista, erityisesti rokotuksista, sisältäen tarkat tiedot mm. rokotteen kaikista ainesosista painoineen, hiukkaskokoineen ja lyhyt-ja pitkäaikaissivuvaikutuksineen sekä vääristelemättömän että suhteellisuudentajun sisältävän tiedonkulun koko maahamme kansallisesti tärkeissä asioissa.

SAATTEEKSI: Mielestämme Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ei ole nykyisellään riippumaton, luotettava ja läpinäkyvä taho, joka voisi antaa kansallisia lääketieteellisiä ohjeistuksia otettuaan vastaan rokotetutkimusrahaa huomattavan suuren summan monikansalliselta lääkeyhtiöltä. Lisäksi yllämainitun lakiesityksen esille tuominen sekä H1N1-pandemian villi mediatiedotus on asettanut kyseenalaiseksi nykyisen Sosiaali- ja terveysministeriön toimintakyvyn. Vaadimme maahamme myös avointa sekä tieteellistä julkista keskustelua uudesta ja globaalissa laajuudessaan hyvin merkittävästä nanoteknologiasta ja nanolääketeknologiasta. Vaadimme myös lääkäreiden pakollista lisäkoulutusta nanolääketeknologiassa, koska minkä tahansa aineen pienentäminen keinotekoisesti nanokokoluokkaan muuttaa merkitsevästi sen ominaisuuksia, käyttäytymistä ja lyhyt- sekä pitkäaikaissivuvaikutuksia.

3. Miten kansalaiset ovat suojattuja mahdollisia bioaseita vastaan, esimerkiksi vaarallisten virusten ja nanoteknologian myötä.
Haluamme kuulla oleelliset toimenpiteet, joita tällä hetkellä on aktiivisessa käytössä ja miten kansallista turvallisuutta näiltä osin voidaan lisätä.

4. Mikäli Pandemrix-rokote tai mikä muu tahansa tuleva rokote on sisältänyt tai tulee sisältämään missä tahansa erässä nanokoon hiukkasia tai liuosta; onko mahdollista, että rokotetut ihmiset voivat tartuttaa rokottamatonta lähipiiriä tai aiheuttaa heille sivuvaikutuksia. Tartuntaryppäät seurasivat koko maassa rokotusten alkamista taudin toisessa vaiheessa.

SAATTEEKSI: Tietojemme mukaan nanokoon hiukkanen voi huomaamattomasti ja nopeasti liikkua solun sisään ja myös ulos ja tällöin myös kulkeutua nanorokotuksen jälkeen hengitysilman kautta ulospäin. Vaadimme tiedot riippumattomilta nanoteknologian ja nanolääketeknologian asiantuntijoilta.

5. Kenen tai keiden henkilöiden päätöksellä Pandemrix-rokotetta on suositeltu tutkimattomana alle 3-vuotiaille ja raskaavaoleville ja millä tosiasiallisilla perusteilla. Miksi ihmisiä ei informoitu rokotusten aloituksen yhteydessä, että suojatehoa voi joutua odottamaan 42 päivää tämän ollessa viranomaisten tiedossa.

6. Haluamme riippumattoman selvityksen WHO:n kaikista rahoittajista


Me allekirjoittaneet kansalaiset koemme kansalais- ja kansallisturvallisuuden uhatuksi valtion hallintomme toimintakyvyn heikkouden ja läpinäkymättömyyden vuoksi sekä median aiheuttamien tietovääristymien ja suhteettoman kuolemanpelon lietsomisen johdosta. Vaadimme valtion hallintoon monikansallisista yhtiöistä ja valtapoliittisista tavoitteista riippumatonta väliaikaista kontrolloivaa elintä, jossa mukana on myös sitoutumattomia kansalaisaktivisteja sekä kansalaisjärjestöjen että pienpuolueiden edustajia.

(allekirjoittanut pidättää oikeuden adressin myöhempään stilisointiin asiasisältöön koskematta)

Adressi tulee lähtemään viikossa eteenpäin, mikäli allekirjoitusten määrä on tarpeeksi huomattava.


Mirjaleena Isoaho    Ota yhteyttä adressin tekijään