VASTUSTAMME LAHDEN SEUDUN KIERRÄTYSPUISTON SIJOITTAMISTA HOLLOLAAN KEHÄTIEN VARTEEN

Allekirjoitukset, joissa on kommentti mukana

#1605

Varmasti toisi työpaikkoja, mutta sijainnin pitäisi olla syrjemmässä kuntakeskukseen nähden.

Mika Leminen (Hollola, 20.02.2020)

#1610

Älkää nyt hyvät ihmiset laittako sitä noin keskeiselle paikalle, mihin voisi kehittää paljon muutakin hyvien kulkuyhteyksien varrelle.

Joonas Järvinen (Lahti, 23.02.2020)

#1628

Vastustan "kierrätyspuiston" sijoittamista suunnitelmissa olevaan paikkaan Salpakankaan kuntakeskuksen eteläpuolelle lähelle runsaasti uutta asutusta ja erityisesti lapsiperheitä.

Hilkka Myllymäki (Hollola, 28.05.2020)

#1630

Ei jätepuistoa Hollolaan kasvavan omakotitaloalueen viereen. Vaaralliset aineet pois läheltä asutusta. Hajuhaitat myös oleellisia.

Juhana Welling (Hollola, 06.06.2020)

#1671

Hoololan ainoa vetovoima on luontoarvot! Älkää tuhotko tuota kuvaa, se käy kalliiksi eikä maine palaudu koskaan.

Anu Salmela (Hollola, 25.07.2020)

#1690

Todella tyhmää ajatellakaan käyttää niinkin keskeisellä paikalla olevaa aluetta " kaatopaikkaan" vaikkakaan ei tulisi biojätettä. Varmaan kelpaisi muillekin yrityksille, eikö kunnalla ollut haave saada Salpakankaan teollisuusalue pikkuhiljaa asumiseen?

Harri Leppäsalo (Hollola, 06.02.2021)

#1693

Miksi runnoa väkisin hollolaan vastoin tutkittua tietoa.

Pekka Louhelainen (Hollola, 07.02.2021)

#1694

Miksei oikeasti kuunnella ihmisiä jotka kuitenkin pitävät kunnan talouden kunnossa.
Tätä ei voi perustella työllisyyttä lisäävänä investointina.

Arvo Liimatta (Hollola, 08.02.2021)

#1695

Kunta on kuntalaisia varten, asukkaat ja asuinalueet tärkeämpiä kuin optimaalinen paikka kaatopaikalle. Kunnan kalleimmat tonttien vyöhykehinnat ja vieressä kaatopaikka, näin ei voida toimia.

Miko Suihko (Hollola, 09.02.2021)

#1699

Ainut hyvä asia on että vallitsevat tuulet on lännen ja etelän väliltä. Hajut ja pölyt suuremmin osin Lahteen.

Juhani Korhonen (Hollola, 19.02.2021)

#1709

Vaikuttaa pelottavalta ja järjettömältä sijoittaa suuri kaatopaikka taajaman ja Koivusilla joen läheisyyteen. Miksi nimi Kierrätyspuisto, hankehan on selvä kaatopaikka, ja läheisyydessä on vielä entinenkin, Aikkalan kaatopaikka.

Reino Kosonen (Hollola, 07.06.2021)

#1711

ALUE SIJAITSEE SALPAUSSELÄN SIIRTEELLÄ JA ON KOKONAISUUDESSAAN POHJAVESIALUETTA. ALUE ON KORKONSA VUOKSI MYÖS OSA PORVOONJOEN VALUMA-ALUETTA. EIKÄ SILLE VOIDA MYÖNTÄÄ SIJAINTINSA TAKIA YMPÄRISTÖLUPAA. KUTEN HOLLOLASSA KESKIKANKAANTIELLÄ OLEVAT ALUEET JOTKA OVAT KIELLETTYÄ RAKENNUSALUETTA, SAMOIN PERUSTEN KUN TÄMÄKIN ALUE TULEE OLEMAAN. PELKÄT LOGISTIIKKAVAIKUTUKSET TUON TONNIMÄÄRÄN SIIRTÄMISEEN TUOVAT ALUEEN MAAPERÄÄN TUHANSIEN KILOJEN ONGELMAJÄTE VAIKUTUKSEN ESIMERKIKSI AJONEUVOISTA TULEVAT ÖLJYT JA MUUT VESISTÖJÄ JA YMPÄRISTÖÄ TUHOAVAT AINEET.

jarmo häkkinen (LAHTI, 09.06.2021)

#1729

Kehätien varteen voisi suunnitella esimerkiksi uusia asuinalueita ja palveluita.
"Kierrätyspuisto" tulee määrittämään koko alueen tulevaisuuden ja kehätien seudun kehittämismahdollisuudet.

Kierrätyspuisto olisi liian lähellä asutusta.

Anni Talmon (Lahti, 30.12.2022)Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…