Auta meitä suojelemaan ainutlaatuinen Kahvimaan kallioylänkö luolastoineen kivilouhimolta ja -murskaamolta!

Allekirjoitukset, joissa on kommentti mukana

#1

Hanketta ei pidä hyväksyä missään muodossa.

Jyrki Väyrynen (Siuntio KK, )

#3

Ei lisää rekkaliikennettä alueelle.

Arttu Issakainen (Lohja, )

#13

Jotkut alueet pitää säilyttää sellaisenaan. Nykyään kaikkea vanhaa tuhotaan joka ei ole oikein.

Jouni Viirtala (Tuusula, )

#20

Luonto ja historialliset luolat pitää säilyttää!

Jari Ukkonen (Siuntio, )

#54

Hankelupaa ei tule myöntää! Teemayleiskaavan merkinnät ko. alueella muutettava sellaisiksi, ettei tällainen tilanne toistu.

Jorma Lehtinen (Siuntio, )

#56

Korpela on Vihtiläinen yrittäjä. Tämä hanke ei edistä Siuntiota hyödyntävää yritystoimintaa

Pekka Halonen (Huhmari, )

#66

Louhimoa ei saa perustaa tälle historiallisesti arvokkaalle paikalle.

Tiina Kankare (Siuntio, )

#69

Vapaa-aikana Siuntiolainen

Jaana Laine (Espoo, )

#70

Älkää antako lupaa haetulle toiminnalle tuolle alueelle.

Arto Varpio (Siuntio, )

#74

Louhokset saartaa meidät!!
Ei kivaa ollenkaan!!

Jari Saarivirta (Siuntio, )

#81

Jättäkää ainutlainen suomen luonto rauhaan. Olen sitä mieltä, että tämä jatkuva talouskasvu on pahinta huijausta.de de

Pirkko Houni (Pieksämäki, )

#125

Tälläinen raskaankaluston liikennemäärä on sietämätön kyseiselle alueelle, niin luonnon kun tiestön kestämisen kannalta. Itse en varsinaisesti asu ko. aluella, mutta tienoo tuttua.

Marko Bartholdi (Siuntio, )

#127

Arvokas luonto täytyy ilman muuta säilyttää. Aluetta ei saa tuhota luonnon, monimuotoisuutta täytyy kunnioittaa. Vanhat kalliomaalaukset ja luolasto lähipiireineen eivät saa tuhoutua.

Jyrki Warvas (Lohja, )

#129

Asumme kallion vieressä ja suurena pelkona on kallion lohkareiden putoaminen asuinrakennuksemme päälle. Olemme muuttaneet Siuntioon luonnon ja rauhallisen elinympäristön vuoksi. Emme halua elää pelossa siitä että päällemme saattaa lentää kallionkappaleita. Mikäli lupahakemus menee läpi se on Siuntion päättäjiltä todellinen selänkääntö asukkaitaan ja veronmaksajiaan kohtaan. Pyydämme lupahakemuksen hylkäämistä ja meille kallion vieressä asuville ihmisille turvallinen asuinympäristö.

Johanna Alanen-Potinkara (Sountio, )

#150

Tiet eivät kestä painavia kuorma-autoja.

Siv Österman (Siuntio , )

#152

Louhos olisi tulossa linnuntietä 500 m meidän tontista. Ei kiitos! Olemme muuttaneent maalle rauhan takia. Ja siitä tulee pöly, ääni, liikenne ym haittoja.

Saila Silander (Siuntio, )

#178

Kesämökkitonttimme Vihdissä rajautuu Siuntion kuntaan n. 500m päässä suunnitellusta murskaamosta. Ainoa tie murskaamolle ja murskaamolta raskaille ajoneuvoille on Yöviläntie. Tie on huonokuntoinen ja kapea, varsinkin Vihdin puoleisessa päässä Kuuselan kylässä jossa tie liittyy Vanhaan Turuntiehen. Tiellä on myös Turunväylän (1-tie) ylittävä kapea silta joka on tarkoitettu todennäköisesti paikallistiekäyttöön. Näkemäalueet tiellä ovat myös heikot puuston, sekä mäkisyyden että mutkaisuuden vuoksi. Piennaralueita tiessä ei ole. Tie on paljolti liikuntakäytössä pyöräilijöistä partiolaisiin.

Timo Supperi (Nummela, )

#181

ei lisää raskasta liikennettä kapealle kylätielle. hirvittää itseni ja muiden tiellä liikkuvien puolesta. ei meteliä ja kivipölyä.

aila lempiäinen (Nummela, )

#183

Eienää kolmatta

Soili Nevalainen (Lohja, )

#184

Ei kannata.

Antti-Pekka Kettunen (Helsinki, )

#197

Olemme ihan rajanaapureita ja olen ihan varma, että meidän eläimet eikä luonnoneläimet pitäisi tästä

ANu Manninen (Siuntio, )

#198

alueen luonto on ainutlaatuinen ja säilyttämisen arvoinen

Mika Leivo (Espoo, )Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…