Pirkkalan ja Lempäälän välinen virkistysmetsä ja ekologinen käytävä tulee säilyttää sellaisena myös tulevaisuudessa.

Allekirjoitukset, joissa on kommentti mukana

#806

Luontoarvot ja virkistysalue säilytettävä!

Merja Husgafvel (Pirkkala, 18.12.2020)

#822

Lempäälän ja Pirkkalan välinen metsäaluekokonaisuus säilytettävä yhtenäisenä luonnon monimuotoisuuden nimissä. Uusia tielinjauksia ei pidä toteuttaa.

Rainer Mäkelä (Lempäälä, 18.12.2020)

#847

Kyllä nämä nykyiset reitit riittää.

Jouni Lehmuskoski (Nokia, 18.12.2020)

#860

Kiitos tämän erittäin tärkeän adressin keräämisestä! Liikenneturvallisuutta lisäävä ja liikennettä sujuvoittava Olisi todella tärkeää saada luonnonsuojelualueita kuntaamme.

Jutta Jelys (Pirkkala, 18.12.2020)

#863

Pehkusuo ympäristöineen on parasta Pirkkalassa. Tielinjaus ei jatkoon.

Mikko Lehtiniemi (Pirkkala, 18.12.2020)

#870

Vanhan kotikunnan luonto on paras virkistyksen lähde kun vierailen siellä edelleen asuvan muun perheen luona. Älkää pilatko Pirkkalaa!

Outi Julén (Lahti, 19.12.2020)

#887

Ihmiset tarvitsevat luonnon eheyttävää vaikutusta tulevaisuudessa yhä enemmän. Toivoisin jopa etätyöskentelyn lisääntyvän ja liikenteen vähentyvän. Näin jää vielä enemmän aikaa liikkua luonnossa. Olemassa oleva tieverkosto on riittävä, Ei ajeta kaikkia loppuun äärimmäisyyksillä, ei ihmisiä, eikä luontoa. Tehkää hyviä ja viisaita päätöksiä niin järjellä kuin sydämellä. Kiitos!

Katja Ruostila (Vesilahti, 19.12.2020)

#894

Luonnonkohteita on tuhottu jp aivan riittämiin ja paljolti ylikin. Olisi korkea aika ajatella muitakin olioita kuin vain itseään ja omaa etuaan.

Elli Kuoppala (Lempäälä, 19.12.2020)

#902

Hyvä tilaisuus huomioida luonto- ja terveysarvoja. Vaikka suunnitelman muuttaminen maksaisi, kuluja tulee myös pitkällä tähtäimellä esimerkiksi tuosta arseenista.

Tanja Paakkanen (Orimattila, 19.12.2020)

#911

Älkää pilatko upeaa virkistysaluetta jossa ihmiset ja eläimet viihtyvät.

Anne Vuorinen (Nokia, 19.12.2020)

#920

Säästäkää metsää, tukekaa metsien hyvinvointia, siten tuette meidän kaikkien ihmisten hyvinvointia! <3

Tuomas Larkovuo (Pirkkala, 19.12.2020)

#922

Tämmöistä monimuotoista metsää ei tulisi hävittää tai pilata minkään moottoritien vuoksi

Marika Viinikka (Tampere, 19.12.2020)

#947

Ei oikaisulle. Kyllä luonnonsuojelualueelle!

Anssi Kurri (Nokia, 19.12.2020)

#949

Eihän siitä oikaisemisesta loppujen lopuksi hyötyä ole.

Antti Salonen (Vesilahti, 19.12.2020)

#960

Nyt riittää Pirkkalan metsien hävitys,jätetään tuleville Ja kasvaville Pirkkalan lapsille jotain hyvää vanhaa kunnon Pirkkalaa

Inne Mattila (Pirkkala, 19.12.2020)

#995

Pirkkala on pirstottu jo kokonaan ..jättäkää ihmisille edes vähän luontoa sillä pandemiat estävät jatkossakin kaikki muut liikuntamahdollisuudet .Luonnossa liikkumista pitää mahdollistaa myös oman kunnan alueella kaikille

Milena Pentti (Pirkkala, 20.12.2020)Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…