Pelastetaan Silvolanmetsä (Smedsinmetsä) Ylästössä!

Allekirjoitukset, joissa on kommentti mukana

#801

Älkää tuhotko meidän arvokasta luonnonsuojelu aluettamme. Ylästön päiväkotilapsille ja koululaisille todella tärkeä alue luonnossa liikkumiseen ja luonnosta oppimiseen. Perheille tärkeä ulkoilupaikka yhdessä liikkumiseen.

Maarit Karonen (Helsinki, 29.03.2021)

#824

Tiivistäkää olemassa olevia asuinalueita älkääkä hakatko ainuita jäljellä olevia metsikkojä yhtään enempää. Ihminen tarvitsee metsää ja luontoa voidakseen hyvin. Myös kaupungissa.

Kati Lavikka (Vantaa, 30.03.2021)

#828

Yhtenäinen metsä- ja luontoalue on säilytettävä, joen varressa on suojelualueita ja säilyttämisen arvoista luontoa.

Mika Niklander (Helsinki, 30.03.2021)

#830

Antakaa metsien ja Liito-oravien ja kaikkien metsäneläinten elää , älkää tuhotko metsiä.

Zeinab Pirjo Rao (Helsinki , 30.03.2021)

#851

Ei varmaan kaikkia metsiä ja ulkoilualueita tarvitse kaataa:)

Helmi Laitila (Vantaa, 30.03.2021)

#867

Luontoarvoiltaan merkittävä Silvolan metsäalue tulee ehdottomasti säilyttää virkistyskäytössä.

Minna Karjalainen (Vantaa, 30.03.2021)

#868

Ylästön koulun opettajana toivon päättäjien puoltavan oppilaiden mahdollisuutta opiskella lähiluonnossa.

Päivi Pitkäranta (Vantaa, 30.03.2021)

#875

Silvolan metsä on tärkeä osa monien ihmisten elämää. Metsä on etenkin kesäisin ja syksyisin myös tärkeä paikka harrastaa: sieltä voi poimia monia eri marjoja ja sieniä, siellä voi pyöräillä, juosta, kuvata, kävellä, kiipeillä puihin ja yleisesti ottaen rentoutua. Metsä saa myös monet muutoin sisällä pysyttelevät nuoret (kuten allekirjoittaneen) lähtemään ulos urheilemaan tai auttamaan vanhempia kotitöissä poimimalla sieniä ruoanlaittoon tai marjoja jälkiruokaan. Metsän kaataminen olisi todella suuri virhe ja siitä koituisi paljon sekä emotionaalista että käytännöllistä harmia. Ei tule myöskään unohtaa, että metsä on koti monille eläimille, jotka jo nyt ovat siirtyneet kaupunkilaisten pihoille syömään ja osittain myös elämäänsä viettämään. Jos Silvolan metsä kaadetaan, se tulee varmasti näkymään esimerkiksi puutarhoissa ja ihmisten pihoilla eläinten läsnäolon ja niiden aiheuttaman tuhon (mm. kasvien syöminen) lisääntymisenä.

Roosa Pitkäranta (Vantaa, 30.03.2021)

#881

Metsäniityntie viereiseltä aukealta lähtevä hiihto-/ulkoilureitti on erittäin suosittu ja ahkerassa käytössä.
Alueen metsä on arvokas sienestys-, marjastus- ja virkistysalue sekä Ylästön vuotuisten kiintorastien sijaintipaikka, joka toimii myös Ylästön koulun oppilaiden suunnistus- ja liikunta-alueena. Älkää kiltit tuhotko tätä lähimetsäidylliä.

Martti Pitkäranta (Vantaa, 30.03.2021)

#884

Pitäkää tämä metsä!

Akseli Haapaniemi (Helsinki, 30.03.2021)

#896

Alueella on liito-oravia ja suosittu paikka ulkona oleskeluun kaikek ikäisillä. Naurettavaa ajatella, että sukupuutton vaarassa olevien eläinten hyvinvointi ei ole tärkeää, mutta uusi asuinalue on. Eiköhän niitäkin ala riittämään tarpeeksi.

Rihard Kangasniemi (Helsinki, 30.03.2021)

#897

Haluan pitää lempi lenkkimetsäni metsänä!

Ella Kaistinen (Vanhaa, 30.03.2021)

#898

Suojellaan Suomen metsiä!

Liina Laitinen (Kotka, 30.03.2021)

#944

Vaikea ymmärtää miksi toiset taistelevat luonnon ja ilmastomme puolesta ja toiset vaan haluavat kaataa metsää ja rakentaa elementtitaloja Puolasta tuodusta betonista... Ensin kaadetaan ja sitten istutetaan muutama tuija uuden talon viereen. Miksi tuhota jo valmiiksi täydellinen ekosysteemi mikä on monen eläimen koti ja myös tärkeä paikka ulkoilijoille?

Veera Turunen (Helsinki, 01.04.2021)

#949

Pieni kylä ei kaipaa muutosta asfalttiviidakoksi.
Mielenterveys on koetyksella jos ei pääse luonnon lähelle ja kuinka tärkeää se on myös alueen lapsille.

Kirsi Åman (Vantaa, 02.04.2021)

#957

Metsä on minulle ja ystävilleni tosi tärkeä!!!!

Hilla Nurminen (Vantaa, 03.04.2021)

#960

Vantaa munaa jälleen!

Timo Vartiainen (Helsinki, 03.04.2021)

#982

Lopettakaa välittömästi tämmöinen toiminta!

Jaakko Turkia (Vantaa, 06.04.2021)

#986

Ei ole oikein rakentaa omakotialueita jossa ei ole hengittävää metsää. Keuhkoja polttaa kun kävelee huhti-toukokuussa hiekkapölyssä katuja pitkin saavuttaakseen lähimetsän, jota tarvitsee päästäkseen hengittämään raikasta ilmaa ja kuuntelemaan metsän ääniä. Smedsin metsää käyttävät kaikki vauvasta vaariin virkistäytymiseen. Paikalliset urheiluseuratkin käyttävät tämän alueen metsää. Talvella latuja pitkin pääsee pidemmältäkin keskuspuiston laduille ja keskuspuistosta tänne. Latuja käyttävä koululaiset. Alue on nykyisellään kuin kiinteä osa keskuspuistoa. Metsän viereinen luonnonsuojelualue Vantaan puolella tukehtuu liian tehokkaaseen rakentamiseen mikäli alueen rakentaminen aloitetaan. Rakentaminen lisää Ylästön läpi kulkevaa liikennettä rakentamisen aikana ja sen jälkeen. Alue ei sijoitu joukkoliikennepalvelujen läheisyyteen ja käyttövaiheessa väistämättä lisää vain henkilöautolla tapahtuvaa liikkumista koko Ylästön läpi. Sillä että Smedin metsäalueelle rakennetaan lisää pientaloja, ei ole mitään ympäristön tai ilmaston kannalta hyödyllistä näkökulmaa joukkoliikenteen vähäisen tavoitettavuuden, sen autoilua lisäävän vaikutuksen, ilmanlaadun huononemisen, negatiivisen ilmastovaikutuksen, lajikadon, virkistysalueiden ja metsän vähenemisen vuoksi, eikä sillä siten ole mitään tekemistä ilmastonäkokulmilla puolustetun tiivistämisrakentamisen kanssa. Aitoa luonnonvaraista metsää täällä Ylästössä on jo rakennettu aivan riittävästi joka kulmasta ja niin että sitä on ollut aina vain vaikeampaa tavoittaa ja tämä alue nimenomaan on kooltaan pieni ja haavoittuva ja ainoa Ylästön lähimetsä tässä suunnassa katsottuna. Jäljelle jäävällä alueella, jos sitä jää lainkaan, koska aiottu suunnitteille tuleva alue on todella iso, metsän osuus olisi merkittävästi pienentynyt tai se olisi kokonaan poissa, pienentynyt alue kuormittuisi enemmän liikkujista, toisaalta myös autoilu muille ulkoilualueille lisääntyisi merkittävästi. Hiihtoladut olisivat yhä tavoittamattomampia ja vain autoilla saavutettavissa jopa aivan pelkästään Ylästön näkökulmasta kun yhdyslatua ei enää olisi. Ylästössä on jo asukasmäärä kasvanut ja kasvamassa merkittävästi ilman tämän alueen rakentamista, joten ei tarvita tätä aluetta enää rakennettavaksi. Metsää ja aluetta kannattaa vaalia, ei riistää, sitä tarvitaan nyt entistä enemmän.

Erja Vallila (Vantaa, 06.04.2021)

#999

Tyttäreni perheineen asuu Ylästössä, olisi hienoa jos voisivat jatkossakin liikkua luonnossa.

Anders Sigfrids (Porvoo, 08.04.2021)Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…