KELAn kuntoutuspsykoterapia on turvattava tulevaisuudessakin! #lainturvaamapsykoterapia

Allekirjoitukset, joissa on kommentti mukana

#3025

Kaikkea tarvitaan lyhyitä ja pitkiä hoitoja ja näitä kaikkia on hyvä kehittää. Iso huoli on siitä jos vastuu psykoterapiahoitojen toteuttamisesta ja rahoittamisesta siirtyy alueellisesti järjestettäväksi ja päätettäväksi , että pitkässä juoksussa meillä on sarja lyhyitä hoitoja ja isossa kuvassa jopa saatetaan hukata resursseja. Näin on käynyt jo sosiaalipuolen palveluissa. Kysymys on oikeastaan siitä, että jatkossakin tunnustetaan yleisesti psykologi terapiahoidon luonne.
Myös pienyrityäjyyden kannalta luotettava rahoitusjärjestelmä takaa parhaiten laadukkaan ja eettisten toiminnan ja hoidon.

Mikko Hyökki (Turku, 27.09.2021)

#3049

Itse tässä toista kertaa hakemassa Kelan kuntoutusterapiaa, niin voin kertoa että siihen todellakin olisi tarvetta. Pienituloisella ei ole varaa käydä yksityisellä psykoterapeutilla ilman Kelan tukea.

Annakaisa Torvinen (Tampere, 27.09.2021)

#3075

Olen sosiaalityöntekijä ja psykoterapeutti.

Mari Rikala (Tuusua, 27.09.2021)

#3077

Kelan kuntoutuspsykoterapian jatkuminen on erityisesti nuorille hyvin tärkeä.

Tuula Hynninen (Helsinki, 27.09.2021)

#3085

Näitä palveluja ei saa lopettaa!!!

Kirsi Nordström (Vantaa, 27.09.2021)

#3096

Tällä kuntoutuksella voidaan ennaltaehkäistä vakavampia mielenterveyden ongelmia ja säästää korjaavissa palveluissa. Terapia tukee ihmisten opiskeluja ja työssäkäyntiä.

Henna Anttila (Lappeeranta, 27.09.2021)

#3116

Psykoterapiaa on turvattava. Kela on toiminut hyvin ja on pystynyt pitämään lain kirjaimesta kiinni. Mistä Suomelle työntekijöitä, jos terapiat keskeytyidivät?

Raija Pohjamo (Oulu, 27.09.2021)

#3148

Ihmiset eriarvoistuu ilman Kelan tukea ja pahointi kasvaa edelleen yhteiskunnas!

Katja Boström (Turku, 27.09.2021)

#3150

Kelan kuntoutuspsykoterapian avulla monet ihmiset ovat kuntoutuneet työkykyisiksi ja välttyneet työkyvyttömyydeltä sekä siihen liittyviltä seurauksilta, kuten esimerkiksi syrjäytymiseltä, yksinäisyydeltä ja pitkäaikaissaurauksilta. Kelan kuntoutuspsykoterapia rakentaa ihmisyyden ja ihmisen toimintakyvyn perustaa, jotta yhteiskuntamme voisi toimia ja pyöriä optimaalisesti. Yhteiskunta muodostuu ihmisistä ja yhteisöistä. Jos ihmiset voivat huonosti- koko yhteiskunta voi huonosti. Kelan kuntoutuspsykoterapia on tähän saakka toiminut kannattelevana rakenteena ja tukena ihmisille. Toivon, että tätä rakennetta vahvistettaisiin ja monipuolistettaisiin entisestään. Tarvitsemme vieläkin laajemman terapeuttisen kentän, pitkäaikaisten ja matalan kynnyksen lyhyt terapiapalvelun kansalaisille, jotta jokainen pääsisi helposti avun piiriin. Missään nimessä näin merkittävää järjestelmää ei saa mennä purkamaan, eikä säästösyistä ajamaan alas!

Demian Seesjärvi (Helsinki, 27.09.2021)

#3163

Mahdollisuus myös pitempään opiskelu- ja työkykyä ylläpitävään psykoterapiaan on turvattava myös ns. yksikanavaisen rahoituksen järjestelmässä. Kuntoutuspsykoterapian tuloksellisuudesta ja vaikuttavuudesta on riittävästi näyttöä.

Päivi Poutiainen (Iisalmi, 27.09.2021)

#3181

Nuorten mielenterveyden ongelmat ilman hoitoa johtavat aikaiseen eläköitymiseen ja aiheuttaa inhimillistä kärsimystä koko perheelle. Tämä on estettävissä oikea aikaisella ja hyvällä hoidolla. Psykoterapia on vaikuttavaa ja tutkimuksiin perustuvaa hoitoa ja kuntoutusta.

Hilla Jurvelin (Oulu, 28.09.2021)

#3182

Kuntoutuspsykoterapian asiantuntijuus, oikea-aikaisuus ja saatavuus täytyy taata nykyisellä, toimivalla mallilla. Saatavuus jo nykyisellään on paikallisesti haastavaa eikä sitä saa missään tapauksessa enää rakenteellisilla muutoksilla heikentää.

Heidi Venäläinen (Savonlinna, 28.09.2021)Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…