#kampusrauha // Rauman Seminaarinmäki säilytettävä yhtenäisenä kampusalueena – ei asuntotuotantoa mäelle

Allekirjoitukset, joissa on kommentti mukana

#1801

Seminaarinmäki on hieno ja hyvin hoidettu puisto- ja kulttuuriperintökohde keskellä kaupunkia. Kerrostalot eivät sovi alueelle!

Anna-Maija Seppälä (Rauma, 07.10.2021)

#1816

Opiskelun monimuotoisuuden vuoksi

Jari Sandholm (Rauma, 08.10.2021)

#1841

Pidän tärkeänä, että opiskeluyhteisö pysyy kiinteänä. Se on Rauman vetovoimatekijä.

Eija Kamppuri (Tampere , 10.10.2021)

#1856

Suomen kehittyvä omavaraisuus edellyttää että tulevat opettajat omaavat kasvientuntemustaitoja ja viljelyosaamista. Kampuksen puutarha on ainutlaatuinen ja merkittävä tulevaisuustekijä, jolle on varattava laajentumismahdollisuuksia.

Tuula Laes (Rauma, 11.10.2021)

#1866

Kampus tulee ehdottomasti säilyttää!

Anitta Pakanen (Oulu, 11.10.2021)

#1938

UUSI, MODERNI KAUPUNKIYMPÄRISTÖ KAIKILLE OPISKELIJOILLE SEKÄ TULEVILLE AMMATTILAISILLE! 😊

Kirsi K Koivisto (Turku, 12.10.2021)

#1942

Raumalla on ihan tarpeeksi (jopa liikaa) kerrostalokantaa. Jos / Kun vielä lisää kaavoitetaan rakennettavaksi, vuokraustoiminta muuttuu kannattamattomaksi. Huomattavasti enemmän tarvitaan kaupungin päättäjiltä toimia siihen, että tänne saadaan kiinnostavia työpaikkoja ja siten uusia kaupunkiin muuttajia. Seminaarinmäkeen ei saa ainutlaatuisena opiskelumiljöönä koskea. Kulinariumin rakennus voidaan kyllä purkaa, ei siihen tarvitse sitten mitään uutta rakentaa, ellei tyhjää aluetta tarvittaisi opiskelurakennusten lisäämiseen.

Antero Matikka (Rauma, 13.10.2021)

#1959

Rauman OKL on yhteisöllinen yksikkö, missä oikeasti luokanopettajakoulutettava on saanut keskittyä olennaiseen eli opettajaopintoihin ja saanut hyvän tuen opintoihin. Nykypäivän ongelma monessakin yhteisössä on se, että ei tunneta henkilökohtaisesti, vaan ollaan tuntematonta massaa... Rauman OKL on pystynyt jatkamaan aidon yhteisöllisesti toimintaansa. Tämä on mielestäni arvo, mikä pitää säilyttää!

Marko Jokinen (Salo, 14.10.2021)

#1986

Raumalla riittää kyllä asuntoja, ei tarvitse rakentaa lisää koska nytkin on asuntoja tthjillään

Markku Kastell (Rauma, 16.10.2021)

#1988

Opiskelin Rauman kampuksella 3 vuotta varhaiskasvatuksen opettajaksi. Valmistumiseni jälkeen koko ajan olen haaveillut palaavani opiskelijana ihanalle kampusalueelle, ihaniin luentosaleihin ja kirjastoon. Mielestäni Raumalla (olen syntyperäinen raumalainen ja asunut siellä 24 vuotta) on tilaa rakentaa muuallekin kuin kampusalueelle. Kampus on osa Rauman viihtyisää keskustaa ja tuo Raumalle luonnetta. Raumalla ei ole pitkä matka minnekään, joten asuntojen rakentaminen kampusalueelle ei ole perusteltavissa edes sillä että keskustaan olisi lyhyt matka.

Suvi Nieminen (Espoo, 16.10.2021)

#1994

Seminaarinmäen kampuskokonaisuus opetuspuutarhoine kaikkineen on uniikki ja upea kokonaisuus, jota ei missään nimessä tule tuhota uudelleenkaavoituksen tieltä.
Seminaarinmäen historia on niin kirjavaa ja arvokasta että sen hävittäminen olisi yksinkertaisesti surullisen lyhytnäköistä.
Osan Raumasta ollessa Unescon perintökohteiden listalla olen olettanut raumalaisten olleen poikkeuksellisen viisaita pyrkiessään muutoinkin säilyttämään vanhaa rakennuskantaa elinympäristössään.
Kaikkialla muualla suomessa jatkuvasti tuhotaan vanhaa, kulttuuriperinnöllisesti arvokasta rakennuskantaa uusien betonitalojen tieltä ja tämä vaikuttaa negatiivisesti kaupunkikuvaan ja mielikuvaan kaupungin päättäjien motiiveista; onko tarkoitus säilyttää ja vaalia ainutlaatuisia, historiallisia, poikkeuksellisen hyvin säilyneitä rakennuksia vai vetää maan tasalle ”vajaakäytön vuoksi” euromerkit silmissä?
Niinkin hyvin säilyneen kokonaisuuden kuin seminaarinmäki, arvokkuuden ja historian säilymisen takaamiseksi alue tulisi ensisijassa päinvastoin SUOJELLA ennemmin kuin kaavoittaa uudelleen.
Sitä mukaa mitä nykykehitys hautaa historiaa jalkoihinsa, tulisi seminaarinmäen kaltaisen kokonaisuuden säilyminen olemaan tulevaisuudessa mittaamattoman arvokas asia jo itsessään.
Korjatkaa, kunnostakaa, tarjotkaa tiloja eri toimijoiden käyttöön korvausta vastaan, keksikää aivan MITÄ TAHANSA MUUTA kuin ainutlaatuisen Seminaarinmäen tuhoaminen.

Sara Kauno (Pori, 17.10.2021)

#1997

Miksi muutta hienoa kampusaluetta asuntokäyttöön, kun asuntoja rakennetaan koko ajan muuallekkin. Jätetään hieno puisto ja opiskeluun tarkoitetut rakennukset rauhaan. Vanhaa raumaa ei saa muutta ja mielestäni vanhaa kampusaluettakaan ei saa muuttaa.

Viliina Salminen (RAUMA, 17.10.2021)