Kuurojen tulkkien asema Kelan tulkkauspalveluissa

Allekirjoitukset, joissa on kommentti mukana

#13

Toivon,että kuuntelette arjessa työskenteleviä tulkkeja.

Maria Hautaluoma (Vaasa, )

#45

Stand up , Dont give up.

Jukka Keränen (Oulu, )

#57

Kuuroille tulkeille oikeus tehdä työnsä!

Seija Laurila (Teuva, )

#81

Tähän on tultava muutos parempaan. Kelan nykyinen linjaus on absurdi, syrjivä ja kestämätön.

Karoliina Nevalainen (Hyvinkää, )

#90

Kuuro tulkki luo vertaistukea vaikka on tulkki. Kelan on ymmärrettävä tämän.

Ulla Kungas (Tampere, )

#94

Kuuro tulkki ja kuuleva tulkki ovat oiva työpari!!! Minä itse olen kuuleva tulkki ja nyt minulta on viety paras tulkkipari! Kuuro tulkki on kaikkein paras varsinkin kuvailutulkkauksessa! Kuuroilta tulkeilta ei missään tapauksessa saa viedä tätä työtä! Toivon, että toiveemme otetaan huomioon!

Ulla-Maija Lehti (Pori , )

#95

Kela mahdollistaa tulkkauksen viittomakielisille ja se on itsessään hyvä asia. Aivan toinen asia on se, kuinka se kuuntelee ja ymmärtää kuulemansa asiakaspalautteen. Sitten on vielä se, miten tulkkauksen ammattilaisia kohdellaan saatikka kuinka kuuroja kuurosokeiden tulkkeja kohdellaan. Se on kestämätöntä sekä kuurosokeille asiakkaille että kuuroille ammattilaisille.

Sirpa Kallio (Vöyri, )

#112

Pakollinen tarve kaikille kuuroille tulkkia käyttöön! Tämä on todella törkeä syrjintää meille kaikille jolla ei ole tulkkia saatavilla!

Linda Kaasinen (Espoo, )

#120

Olen itse coda, eli olen kuuleva, mutta olen kasvanut viittomakielisen kulttuurin jäsenenä. Äidinkieleni on puhutun suomenkielen lisäksi viittomakieli. Vanhempani ovat kuuroja ja äitini kuurosokea. Valmistun itse viittomakielen tulkiksi Toukokuussa 2022 eli 3kk päästä. Olen lapsesta saakka itse tulkannut sekä kuurosokealle äidilleni, että kuurolle isälleni. Olen nähnyt kun kuulevat tulkit tulkkaavat, joiden äidinkieli ei ole viittomakieli. On hyviä tulkkeja ja on huonoja tulkkeja. Se millä tasolla kuurosokealle tulee tulkata ja kuvailla ympäristöä, on niin vaativaa, että todella harva kuuleva pystyy pääsemään tulkkauksessa sille kuvailun ja visuaalisuuden tasolle. Olen itse tulkannut kuurosokealle äidilleni lapsesta saakka joten olen kasvanut myös taktiiliin viittomakieleen, todella harvalla on samanlaista tilannetta. Viittomakieli on visuaalinen kieli jonka nyanseja ei pysty edes ymmärtämään jos ei itse tunne kieltä ja sen rakenteita. Nyansit ovat sellaisia etten usko edes tulkkiopintojen aikana opiskelijoiden omaksuvan niitä, ainakaan en ole luokkakavereissani nähnyt kyseistä äänen painojen ymmärrystä tämän neljän vuoden aikana. Kuurot tulkit ovat ainoa keino kuurosokealle päästä kosketuksiin ympäristön kanssa. Se mikä taito kuuroilla on lukea ympäristöä on hämmästyttävä ja se miten he pystyvät sen kaiken tuottamaan kehollaan. Viittomakieli ei ole vain käsien liikettä ja ilmeitä vaan se on myös kehon värähtelyä. Kehon värähtelyn kautta kuurosokealle välittyy voisinko väittää jopa puolet informaatiosta. Esimerkiksi. Kuuleva tulkki viittoo: "Nainen nauraa" -perus viittomin. Kuuro tulkki viittoo: "Nainen nauraa" -pystyen lisäämään viittomaan tunteen miten nainen nauraa, perus viittoman pohja on sama, mutta käden värähtely viestittää sen miten nainen nauraa. Kuvitte vaikka itse kun kuulet naurun, kuinka monenlaista naurua kykenet kuulemaan? Ja mietin varmasti no kuinka kuuro tulkki kuulee naurun, no ei kuule, mutta kuuro tulkki näkee naurun ja visuaalisesti kiinnittää henkilön ilmeiden pieniinkin eroihin huomiota. Tunteen välittäminen on kuulevalle tulkille todella vaikeaa, sillä keholla tunteen ilmaisu ei ole ennestään tuttua. Kuuro tulkki on oppinut näyttämään kehollaan jo vauvana ja lapsena tunnetiloja vanhemmilleen (psykologiaa lapsen kehitys). Ympäristö kuvailussa kuuleva tulkki herkästi kertoo kuurosokealle talon värejä ja kauniin vihreää maisemaa ym. Ja jättää kuvailun siihen. Kun taas kuuro tulkki pääsee visuaalisuudessa huomattavasti syvemmälle niihin asioihin jotka oikeasti ovat tärkeitä kuurosokealle ja tilan hahmottaminen on täysin omaa luokkaansa kuuroilla. Me elämme auditiivisessa eli äänimaailmassa ja elämme sen kautta, kun taas kuuro elää visuaalisessa maailmassa ja sen kautta. Täysin kuurosokea tarvitsee taktiiliviittomiseen kuuron tulkin ja se on selvä! Jos tämä riistetään kuurosokeilta on se sama kuin riistäisi uudelleen kyvyn nähdä. Riistäisi kyvyn tuntea elämää! Taktiiliviittomakieli on kuurosokean ainoa keino päästä kosketuksiin ulkomaailmaan. Kiitos kun lui! Toivon että kuurojen tulkkien käyttöä jatketaan sekä kuurosokealle tulkkauksessa, että kansainvälisten viittomakielien kääntämisessä. Ystävällisin terveisin, Sini-Tuuli Hautalahti.

Sini-Tuuli Hautalahti (Turku, )

#129

Minulle on kertynyt jo kymmeniltä vuosilta aitoa empiiristä tietoa kuurojen viittomakielisten tulkkien työstä sekä suomalaisten että maahanmuuttaneiden kuurosokeiden asiakkaiden parissa. Kuurojen tulkkien työpanos ja ammattitaito on ollut aina tarpeen ja tärkeää varsinkin taktiilisti, kädestä käteen kommunikoivien, viittomakielisten kuurosokeiden tulkkeina. Kuuro tulkki on pystynyt ryhmätilanteissa hyvin seuraamaan tulkattavia asioita kuulevien viittomakielen tulkkien tai kirjoitustulkkauksen kautta. He ovat toimineet tarvittaessa asiakkaalleen myös säännöllisesti toistuvan suoran tiedonsaannin apuna, esimerkiksi: viittoneet uutisia Kuurojen Liiton www-sivuilta, Kuurosokeat ry:n www-sivuilta, erilaisista paperitiedotteista sekä päivän uutisia eri sanomalehdistä; lisäksi sukulaisten ja ystävien sähköposteja ja tekstiviestejä. He ovat toimineet matkoilla ja retkillä kuurosokean tulkkeina sekä liikkumisen apuna oppaina. Vuosien varsilla kaikilla kohtaamillani kuuroilla tulkeilla on ollut laaja-alainen ja hyvä ote työhönsä. Heillä on sama kielellis-kulttuurinen tausta asiakkaidensa kanssa, joka auttaa heitä myös tulkkeina. Kuurot viittomakielen tulkit ovat hyvin tärkeitä tulkkauksen työntekijöitä.

Otan kantaa asiantuntijana: Olen tehnyt ansiotyötä yli 30 vuotta valtakunnallisessa kuurosokeiden edunvalvonta- ja palvelujärjestössä, Suomen Kuurosokeat ry:ssä. Järjestön jäsenet sekä palvelujen asiakkaat asuvat eri puolilla Suomea, joten minulla on käsitys esim. tulkkauksen toimivuudesta/ toimimattomuudesta eri puolilla Suomea. Viimeiset 20 vuotta toimin järjestön kuntoutustyöryhmässä
erityiskommunikaation asiantuntijana, suomen kielen ja pistekirjoituksen opettajana. Lisäksi olen
osallistunut valtakunnalliseen kuurosokeustyöntekijöiden koulutukseen kaksi- ja monikielisyystutkimuksen ja kommunikaation opettajana. Minuun saa ottaa tarvittaessa myös yhteyttä tässä asiassa.

Heli Viita-Louhio (Tampere, )

#137

Kuulonäkövammaiset pitää saada tulkkia.

Anne Anttila (Mänttä-Vilppula, )

#156

Kyllä tärkeä Viittomakielen tulkki ja etätulkkaus, kuuroille.

Maarit Riikonen (Mikkelissä , )