Ylöjärven Vuorentaustan avohakkuut estettävä ja metsä suojeltava

Allekirjoitukset, joissa on kommentti mukana

#3006

Nyt järki käteen ja joka ainoa jäljellä oleva metsä suojeluun. En puhu tässä puupelloista.

Siboné Oroza (Helsinki, 06.06.2022)

#3026

Arvokkaat luontokohteet, kuten tämä, on jätettävä rauhaan!

Sari Haapaniemi (Tampere, 06.06.2022)

#3027

Ei avohakkuille! Harjualue on arvokas kokonaisuutena. Sen luontoarvot, kulttuurihistorialliset ja maisemalliset arvot on tunnustettu Ylöjärven kaupungin ydinkeskustan osayleiskaavassa. Noudatetaan siis niitä arvoja.

Eija Mäkinen (Vuorentausta, 06.06.2022)

#3040

Yrittäkäämme laittaa itsemme tulevien sukupolvien asemaan. Mitä päättäjät sanovat heille tällaisessa tilanteessa? Antaa maamme keuhkojen elää ja hengittää✌️

Jaakko Ojanperä (Turku, 06.06.2022)

#3053

Ikimetsän merkitys ihmiskunnalle korostuu jokaisen avohakkuun jälkeen. Alueen biotooppi uhnalaisine lajeineen on suojeltava tuleville sukupolville. Kaatakaa puunne jo olemassa olevista talousmetsistä!

Tikkanen Jari-Pekka (Budapest, 06.06.2022)

#3056

Avohakkuille stoppi koko maassa!

Heikki Kahiluoto (Kangasala, 06.06.2022)

#3057

Avohakkuu estettävä Vuorentaustassa.

Liisa Kahiluoto (Kangasala, 06.06.2022)

#3059

Upeaa metsää ei saa kaataa. Jotain täytyy säästää seuraaville sukupolville.

Raili Kaukko (Ylöjärvi, 06.06.2022)

#3077

Luontokato ei odottele meille sopivampia aikoja. Myös ihminen on osa luontoa. Suojelemalla luontoa suojaamme omaakin olemassaoloamme.

Sohvi Mäntykoski (Tampere, 07.06.2022)

#3085

Lopetetaan hölmöily ja pelastetaan
arvokkainta metsäluontoa jonka
takaisin saamiseksi kuluisi satoja vuosia ja mikä on tosiasiassa mahdotonta kun jos tällainen hölmöily jatkuu.

Toni Hautamäki (Turku, 07.06.2022)

#3095

Avohakkuut muutenkin lopetettava!
Tilalle harvennushakkuuta ja hamppupeltoja selluloosan raaka-aineeksi.

Joonas Tikkanen (Tampere, 07.06.2022)

#3096

Katso aktivistien aloite. Siinä on kaikki olennainen ja tärkeä aiheesta
selkeästi sanottina.

Tiina Lindfors (Turku/Kirkkonummi, 07.06.2022)

#3158

Viime uhanalaisuusarvion (jossa todettiin metsälajien uhanalaistumisen kiihtyneen metsien hakkuista johtuen) tekoon osallistunut tutkija totesi, että monimuotoisuuden köyhtyminen etenee sellaista vauhtia, että jos haluamme sen pysäyttää, luonnontilaisen kaltaiset alueet ja alueet, joilla on mahdollisuus siihen suuntaan elpyä, tulisi jättää kaiken ihmisen toiminnan ulkopuolelle myös kaavoitukseen liittyen. Suomi on sitoutunut pysäyttämään monimuotoisuuden köyhtymisen. Tämän tulisi siirtyä puheista tekoihin!

Liisa Näntö (Turku, 08.06.2022)

#3173

Tampereen kaupunkiseudun luontokohteet ovat lähtökohtaisesti kaikki arvokkaita, koska ne ovat rakentamisen ja tiestöjen puristuksissa. Erityisesti Vuorentaustan metsä on vielä poikkeuksellisen vanhaa ja siten suojeltava hakkuilta.

Luonnon monimuotoisuuskato kohdistuu Suomessa vahvasti metsäluontoon ja nimenomaan vanhat puut ovat niin harvinaisia, että ne tulee kaikki säästää. Laaja lajisto elää yksinomaan vanhoilla ja kuolleilla puilla ja ovat sen vuoksi vaarassa hävitä.
Ihmisten virkistyskäyttöä ei myöskään tule väheksyä, lähiluontoa tulee olla kaupunkiseudulla saavutettavissa kävellen ja pyörällä. Metsässä liikkumisen terveysvaikutukset ovat tutkitusti kiistattomia. Ihmisten omaehtoinen terveydestään (psyykkisestä ja fyysisestä) huolehtiminen on kaikkien etu ja sille tulee antaa mahdollisuuksia eli lähiluontoa täytyy olla lähellä ihmisiä.
Suomen hiilineutraalisuustavoitteisiin ei päästä metsiä hävittämällä, joten sekin puoltaa Vuorentaustan metsän säästämistä.

Kristiina Kaila (Pirkkala, 08.06.2022)

#3176

Luontoarvoiltaan liian arvokas alue toteutettuna avohakkuuna.

Raimo Lepistö (Ylöjärvi, 08.06.2022)

#3178

Luonnon monimuotoisuutta ja luonnonvaraisia metsiä pitää suojella ja avohakkuut lopettaa arvokkailla luontoalueilla!

Jenni Rotonen (Helsinki , 08.06.2022)Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…