Ei kaivostoimintaa Viitasaaren Kärnän kylälle!

Allekirjoitukset, joissa on kommentti mukana

#14

Luontoa voi helposti pilata, mutta sen korjaaminen ei onnistu ja luonto ei lisäänny.

Tero Tuohimetsä (Viitasaari, 13.11.2022)

#44

Kylien tulevaisuuden eheytymisen kannalta, on myös hyvä.huomioida, että Koliman rannat ovat Viitasaaren alueelle tuovaa tuloa täynnänsä, sillä Rantama on mökkejä täynnä. Kaivosalue todennäköisesti lisäisi myös autioitumista ja vaikuttaisi lähikuntien raha virtaan.

Satu Välipakkq (Viitasaari, 14.11.2022)

#65

Ei kaivostoimintaa,eikä kairauksia luonnon kauniille ja Viitasaaren historiaa tuhoavalle hankkeelle.

Tuula Kellokangas (Viitasaari, 14.11.2022)

#73

Pelkona on järvien saastuminen

Merja Kauppinen (Viitasaari, 14.11.2022)

#76

Ei kaivostoimintaa Kärnän seudun kauniille luonnolle. EI KOSKAAN!

Veli Janhunen (Viitasaari, 14.11.2022)

#84

Puolisoni synnnyinkoti on suunnitellulla malminetsintäalueella. Suunniteltu kaivosalue on Viitasaaren kaupungin keskustan pohjavesialuetta, jolta vesi tulee suurimmalle osalle kaupunkilaisia. Em. lisäksi yhdyn adressin perusteisiin ja olen samaa mieltä adressin allekirjoittajien kanssa.

Mauri Kananen (Viitasaari, 14.11.2022)

#88

Ei kaivosta Kärnään!

Anneli Kananen (Viitasaari, 14.11.2022)

#93

Ei malminetsintälupaa Viitasaaren Kärnän kylälle!

Antti Korhonen (Concord, 14.11.2022)

#95

Kyllä ei näihin maisemiin kaivosta tarvita. Saa luvan mennä kanukit ja tulppaaninpurijat muualle tonkimaan

Jani Liimatainen (Viitasaari , 14.11.2022)

#96

Vastustan jyrkästi kaikenlaista kaivostoimintaa KOKO Viitasaaren alueella. Täällä on jo jotain paljon rahanarvoisempaa kuin hetkellinen louhinta työ. Luontomme antaa tulevaisuudessa jälkipolville paljon isompaa rahallista hyötyä koko yhteisölle kuin hetkellinen louhintatyö, jossa elämänedellytykset luonnolle tuhotaan tuhansiksi vuosiksi.

Tommi Kananen (Kymönkoski, 14.11.2022)

#102

Vastustan kaivosta Kärnään kauniiseen luontoon. Reilu 10 vuotta asuneena Kärnässä.

Tytti Holm (Viitasaari , 14.11.2022)

#103

Älkää nyt kaikkia järviä *****tko Suomessa.
Monelta kaupungin asukkaalta loppuu puhdas juomavesi.

Eija Suvanto (Kärnä, 14.11.2022)

#106

Vastustan ehdottomasti kaivostoiminnan tuloa Viitasaarelle.

Katriina Talvitie (Viitasaari, 14.11.2022)

#111

Kaivoslaki jäi keskeneräiseksi.

Lea Partanen (Jyväskylä , 14.11.2022)

#134

Info@adressit.com

Markku Kari (Janakkala, 14.11.2022)

#172

EI KAIVOKSELLE!

Auli Markkanen (Viitasaari, 15.11.2022)

#174

Ei Suomeen tarvita yhtään kaivosta, varsinkaan ulkomaalaisia. Pidetään Suomen Luonto puhtaana ja hyvänä (vesistöt)

Ilmari Myllyneva (Ylikiiminki, 15.11.2022)

#177

Kymönkosken koskireitti on syytä jättää rauhaan sen luontoarvojen ja ainutlaatuisuutensa takia!

Antti Kumpunen (Viitasaari, 15.11.2022)

#185

Alue on keskeinen myös matkailullisesti.

Jasmine Välikangas (Haapajärvi, 15.11.2022)

#191

Luonnolla ei ole hintalappua. Kaivostoimintaa ei ole mahdollista harjoittaa tuhoamatta luontoa.

Juha Liimatainen (Viitasaari, 15.11.2022)

#196

Kärnän koskialuella on harvinainen luonnonvarainen taimenkanta, joka on jo nyt erittäin uhanalainen. Syitä on useita, mutta ratkaisevimmat ovat veden happamoituminen valuma-alueella olevan turvesuon vuoksi ja heikosti säännelty verkkokalastus. Jos kalakannat tuhoutuvat lopullisesti veden saastumisen vuoksi, kaivostoimintaa harjoittavalle yhtiölle tulee asettaa jo etukäteen tuntuva rangaistusoptio, joka lankeaa maksettavaksi vahingon tapahduttua.

Ilkka Kumpunen (Viitasaari, 15.11.2022)

#198

Ei kaivosta pohjavesialueelle.

Maunu Heimonen (Viitasaari, 15.11.2022)

#200

Ei kaivosta

Laila Vilhunen (Askola, 15.11.2022)Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…