Ei enempää tuulivoimapuistoja lähelle Pohjanmaan rannikkoa

Allekirjoitukset, joissa on kommentti mukana

#1601

Det räcker nu.

Susanne Ljunggren (Vasa, 09.06.2023)

#1603

Jag skriver på för att jag värnar om vår vackra natur som jag vill att ska bevaras för eftervärlden.

Christian Mattsson (Jakobstad, 10.06.2023)

#1614

Vindkraften står för vår tids värsta miljö och kapitalförstöring! Den stör och är på väg att ta död på allt levande för att producera el till länder med undermålig elproduktion. Vi har redan över 5000 vkv som kan försörja över 20 miljoner hushåll med el årligen. Sverige har bara
4 388 816 hushåll. Förra året exporterades 33 TWh el. D v s lika mycket som vindkraften producerade.

Ingrid Hörlin (Malmö , 21.06.2023)

#1615

Fåglar och insekter kan ta skada liksom fiskarna ( microplast för de sistnämnda)
Har villa ute i yttersta skärgården och vill fortsätta se horisonten och lyssna på tystnaden i lugn och ro.

Elisabeth Samanen (Jakobstad, 21.06.2023)

#1617

Vindkraft förstör natur. Först i de länder som bryter de metaller som behövs och sedan i Finland då man dumpar tonvis med betong och stål i skog och mark.

Rebecca Nylund (Lillby, 21.06.2023)

#1624

Tuulivoima on kannattamatonta, epävarmaa ja lyhytikäistä. Tuhoaa maisemat, tähtitaivaat, pyhän hiljaisuuden ja syytää myrkkyä ympäristöön. Ei rakenneta sitä Pohjois-Suomeen enää ollenkaan, ollaan fiksuja.

Sonja Heikkinen (Oulu, 21.06.2023)

#1627

Vindkraft är endast ett komplement för sammanhang där väderberoende kan acceptera i elförsörjningen. Detta är sedan länge överfyllt med vindkraft.

krister pettersson (Malmö, 21.06.2023)

#1629

Jag skriver under pga den miljöförstöring som vindkraftverken bidrar med, allt ifrån gruvdrift, tillverkning, transporter, utplacering på land och den oåterkalleliga miljöpåverkan av djurlivet på land och hav samt den miljö och hälsofara för människor i dess närhet. Man får heller inte glömma vem som får nytta av den el som produceras och till vilket pris, de flesta vindkraftverk är ju inte ekonomiskt försvarbara om inte skattebetalarna subventionerar dessa.3RN9

Kenneth Norling (Stockholm , 21.06.2023)

#1630

Miljöförstöringen är enorm!!!!!!

Annika Martinsson (Skurup , 21.06.2023)

#1631

Vindkraft dödar och förgör allt i sin väg och smutsar ned miljön med plastpartiklar miltals in i små sjöar i skog och mark och miljöstörande gifter används. Den enda "vinsten" för dessa är de som sålt in dem med mördande reklam.

Louice Hedman (Göteborg , 21.06.2023)

#1632

Väldigt dåligt för miljön

Christian Gull (Vasa, 21.06.2023)

#1639

Vindkraft är en stor lögn och förstör miljön samt enormt ekonomiskt slöseri!

Ingvar Söderberg (Övik, 21.06.2023)

#1640

Är emot vindsnurror

Per-Ola Sahlin (Kramfors, 21.06.2023)

#1641

Naturförstörande iblandkraft som gör folket fattigt och är ett rån av svenska naturtillgångar

Fredrik Ekholm (Kalix, 21.06.2023)

#1642

Att vindkraftverk är miljöfarliga för djur, natur, människor.
Alla borde ras bort

Monica Brunstedt (Torshälla , 21.06.2023)

#1649

Vindkraften påverkar naturen på ett mycket negativt sätt. PFAS, dödande av insekter och fåglar, utarmning av jordens mineraler, en ökad nedsmutsning av miljön eftersom det inte finns någon återvinning, man tänker kortsiktigt. Vi kan inte lita på elen från vindkraftverken eftersom vi inte vet när det blåser och blåser det för mycket måste man stoppa så inte saker går sönder. Finns inga vindkraftverk idag som går med vinst om man tar bort subventionerna.

Christin Arvidsson (Örebro, 21.06.2023)

#1650

Jag vill inte ha mer storskalig vindkraft nu.

Reino Augustsson (Stockholm , 21.06.2023)

#1653

Vkv är skadligt för naturen, kärnkraft är inte skadligt för någon idag

Lars Berg (Kolmården , 21.06.2023)

#1654

Vindkraft är storskalig miljöförstöring som dessutom kostar oss mycket pengar.

Gustafsson Anders (Linköping, 21.06.2023)

#1655

Jag värnar om havsmiljön.

Lars Stoltz (Skelleftehamn, 21.06.2023)

#1657

Vindkraft är naturvidrig

Lilja Magnus (Sundsvall , 21.06.2023)

#1659

Vindkraftverken kommer att bli vår största miljökatastrof.
Ljud, ljus,vibrationer, microplaster, betong!
Och fruktansvärt dyrt

Hugo Persson Kinhult (Habo, 22.06.2023)

#1660

Onödigt , nsturförstörelse , obekräftade ansvars frågor om slutanvändningen och kostnader.

Caj Waxlax (Vikby, 22.06.2023)

#1664

Därför att det inte är miljövänligt och ekonomiskt försvarbart utan subventioner!

Franz Scherrer (Västerås , 22.06.2023)

#1665

Tuulivoima ei ole ratkaidu, vaan ongelma.

Karl-Johan Lehtinen (Nagu, 22.06.2023)

#1667

Vindkraften är inget som gynnar Sverige p g a enorma naturförstörelser.

Kjell Efström (Strömsund, 22.06.2023)

#1668

Vindkraften inte hållbar och är miljövidrig ur de flesta perspektiv med dagens teknik

Krister Johansson (Skene, 22.06.2023)

#1669

Totalt vansinne

Håkan Henriksson (Vilhelmina , 22.06.2023)

#1670

Vi behöver inte mer gifter i havet. Det är illa som det är.

Eva Bergström (Björklinge, 22.06.2023)

#1672

Vindkraft är som ödelägger både land och hav mest och sprider bara hat vart än dom är tänkt att byggas.

PerOlov Wilhelmsson (Malung, 22.06.2023)

#1674

Vill inte vi ska förstöra vårt land eller vatten !

Fredrik Rundgren (Oskarström , 22.06.2023)

#1676

Vindkraftverk är ett förlust projekt för alla utom dom som får bygga o inkassera svenska skattepengar annat skulle inga vindkraftverk byggas

Lars Persson (Sandviken, 22.06.2023)

#1677

Vindmöllor har förstört hela elsystemet och prissättningen i Europa, dessutom är dom INTE bra för miljön.

Staffan Enqvist (Vasa, 22.06.2023)

#1678

Vill ha oröd natur

Robert Berg (Björketorp , 22.06.2023)

#1679

Hatar vindkraft.

Robert Johansson (Härnösand , 22.06.2023)

#1681

Bygg ny kärnkraft istället för dessa instabila vindsnurror

STEVE BJÖRK (NORSJÖ, 22.06.2023)

#1684

Miljöförstöring och skadligt för allt levande.

Veronika Heiner (Öje, 23.06.2023)

#1686

Vindkraftverk är miljöfarliga och inte effektiva. Bör helt enkelt förbjudas!

Horst Pock (Norrköping, 23.06.2023)

#1687

Jag tycker inte om vindkraft

Daniel Taflin (Umeå , 23.06.2023)

#1688

Vindkraft är varken grön, förnybar eller hållbar och leder till omfattande miljöförstöring

Tomas Ågren (Kungälv, 23.06.2023)

#1689

Jag är miljövän och vill ha ett hållbart energisystem med planerbar el.

Mattias Johansson (Malmö, 23.06.2023)

#1691

Vindkraft förstör vår natur och är fel produkt för oss.

Michael Wilhelmsson (Finnerödja , 24.06.2023)

#1693

Vill skydda den unika skärgården vi har.

Jani Vestlin (nykarleby, 24.06.2023)

#1696

Naturen är den värdefullaste tillgången vi har i Österbotten.

Michaela Raivio (Vasa, 24.06.2023)

#1698

En miljökonsekvensbedömning är omöjlig att göra innan ett eventuellt vindkraftverk av den här enorma storleken är på plats. Jag är sommarstugeägare i Nykarleby och vill inte riskera att ett unikt fågel- och fiskbestånd tar skada.

Sonja Smedlund (Jakobstad, 24.06.2023)

#1699

Dessa vindkraftverk inte är bra varken för ekonomi eller miljö då man beaktar helheten - tillverkningskostnader, produktionsinkomster, skatteinkomster, kostnader för förnyande av kraftverken och återvinning av gammalt material. Det går helt enkelt inte ihop, det som driver projektet är kortsiktig ekonomisk vinning.

Lena Sjöskog (Nykarleby, 24.06.2023)

#1702

Förstör inte kusten!

Viveca Lillqvist (Nykarleby , 24.06.2023)

#1703

Vår unika natur får inte förstöras, så enkelt är det bara !! Vi sk inte producera mer el, vi skall sparaoch klara det på det vi redan har.NXM6

Peter Lillkvist (Nykarleby , 24.06.2023)

#1704

Förstör inte den fina miljön i Österbottens kust

Mikael Grewe (Sigtuna, 24.06.2023)

#1706

Jag anser att vindkraftverken är skadliga för både miljön/naturen och fågellivet!

Heidi Gråbbil (Vörå, 24.06.2023)

#1707

Skriver under pga att jag håller 100% med det som sägs i appellen!

Nina Tonberg (Jakobstad , 24.06.2023)

#1710

Jag vill inte ha utländska intressen som förtjänar pengar på vår finländska natur och dessutom förstör den!

Jan-Gustav Lindgren (Larsmo, 25.06.2023)

#1713

Vill inte a vindkraft i havet eller på land

Conny Nymark (Nykarleby , 25.06.2023)

#1714

Jag inte vill ha en massa vindkraft utanför Larmso/Jakobstad.

Anna Lillrank (Esbo, 25.06.2023)

#1715

Vexala bör bevaras, världsunika havsstränder.

Ann-Maj Sandin (Jakobstad , 25.06.2023)

#1717

tuulivoimalat pilaavat meidän kauniin fäbodan näköalat merelle katsoessa

emil klemola (kruunupyy, 25.06.2023)

#1718

Bottenviken är för känslig vik med lågt vatten, riklig natur som inte får förstöras!

Jocke Nyberg (Karleby, 25.06.2023)

#1719

Vindkraftsprojekten är kortsiktiga och kommer i verkligheten inte att generera intäkter till regionen. Naturen förstörs på många sätt och efter att vindmöllorna har uttjänat sin livslängd, kommer ingen att bära ansvar för att återställa naturen.
Det enda vettiga med nuvarande energikonsumtion och nivå av behov - är kärnkraft.

Mats Wickman (Nykarleby, 25.06.2023)

#1720

Vi kan ju inte låta vindkraften förstöra vårt unika landskap hursomhelst. På senaste år har det varit ett explosionsartat byggande med mycket nedtystning och skummheter.
Nej tack! räcker bra med de som redan finns.

Janne Björklund (Nykarleby, 25.06.2023)

#1721

Jag vill bevara vår unika havsmiljö.

Maria Bertula (Korsholm , 25.06.2023)

#1725

Vill ej ha skrot ute till havs

Jimmy Salminen (Larsmo, 25.06.2023)

#1726

Jag bara har negativa erfarenheter av vindkraften.

Marie Elisabeth Andersson (Sollefteå , 25.06.2023)

#1728

Jag skriver under på grund av att jag är emot fortsatt exploatering av våra naturresurser.

Björn Vredin (Umeå , 25.06.2023)

#1730

Placera dom annanstans, vill behålla vår natur som den är.

Yonna Keto (Jakobstad, 26.06.2023)

#1731

Ta inte hit några utländska företag som bara vill exploatera våra kustområden för att tjäna pengar på vindkraft som knappast kommer att gynna oss som bor i Österbotten.

Axel Johansson (Nykarleby, 26.06.2023)

#1734

Jag vill inte att vindkraftverken ska få påverka varken människors eller djurs hälsa mer!

Frida Laakso (Kronoby, 26.06.2023)

#1735

Det är idiotiskt att förstöra vår natur med vindkraft

Jonas Forsberg (Vasa ovh Nykarleby, 26.06.2023)

#1737

Jag håller med initiativtagarnas argument och vill inte heller se naturen våldtas och förstöras varken i min egen eller andras närmiljö.

Nina Sjölander (Närpes , 26.06.2023)

#1738

Finland

Patric Sjölander (Nämpnäs, 26.06.2023)

#1742

Jag vill inte att den fina havsvyn skall förstöras. Det är oerhört viktigt att bevara en horisont som inte skyms av vindmöllor. Jag tänker också fågellivet skulle drabbas negativt av möllorna.

Christoffer Björnvik (Jakobstad, 27.06.2023)

#1749

Havsvindkraft skadar naturen och djuren. Vindkrafsparker i havet är inte hållbar energi, byggandet och underhållet kräver enorma mängder energi som inte är hållbart.

Gun Wikström (Petsmo, 27.06.2023)

#1750

Vindkraftsverk skadar våra vatten, det är inte hållbar energi!

Rainer Wikström (Petsmo, 27.06.2023)

#1751

Havsvindkraftsplatser värnar inte om vår natur, våra växter och djur.

Sofie Wikström (Korsholm, 27.06.2023)

#1755

Är hemma från Vasa och har en stuga i Söderudden. Vill inte ha naturen förstörd!

Kristina Österberg (Kimitoön , 28.06.2023)

#1756

miljöorsaker

margareta lagertedt (närpes, 28.06.2023)

#1759

jag hatar vindmöllor och de är allt annat än grön energi

Timo Puharinen (VASA, 29.06.2023)

#1763

Tuulivoimalasta harmia eläimille,luonnolle ym. Se tappaa ja vahingoittaa lintuja.

Ulla Maija Manninen (Turku, 30.06.2023)

#1764

Havsvindkraft förstör natur och det kommer att komma andra alternativ snart

Tom Forsén (Vasa, 30.06.2023)

#1774

Jag tycker det behövs en ordentlig paus i planerandet så att lagstiftningen kan bli uppdaterad inom området.

Roy Wikblad (Jakobstad , 12.07.2023)

#1782

Blir dyrt, stör fågellivet

Svante Granholm (Jakobstad , 14.07.2023)

#1785

Vastustan merituulivoimalaa Pietarsaaren edustalle. Hanke vaarantaa ja pilaa luontoa.

Atte Karppinen (Helsinki, 16.07.2023)

#1786

Miljövärdet vill be förstörd.

Sami Karppinen (Esbo, 16.07.2023)

#1790

Tuulivoimabuumi on aloittanut valtaisan luonnon ja asuinpaikkojen tärvelemisen.

Sanni Lamminen (Kyyjärvi, 18.07.2023)

#1792

Järkyttävää luonnon ja elinympäristön tuhoamista.
Satunnainen tuulivoima ei ole ratkaisu energiatuotantoon. Tuulivoima ei ole mitään puhdasta saasteetonta hiilineutraalia energiaa. Jokaisesta myllystä irtoaa 60-100 kg mikromuoveja luontoon joka vuosi.

Arto Tolonen (Kajaani , 18.07.2023)

#1795

Maiseman pilaajia ei tarvita enää yhtään

Antti Räisänen (haapavesi, 18.07.2023)Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…