Pelastetaan Hämeelinnan Miemalan koulu

Allekirjoitukset, joissa on kommentti mukana

#1

Ilman tätä koulua,näitä opettajia ja tätä yhteisöllisyyttä, ei nyt kolmoisluokkalainen Kassu vetäis hyviä arvosanoja kokeista ja tulisi iloisena koulusta kotiin ❤️ On tärkeää kuitenkin, että Kassun lisäksi ihan jokainen lapsi tulee päivittäin nähdyksi, kuulluksi ja kohdatuksi ja hänellä on mahdollisuus vaikuttaa itseään koskeviin asioihin. On oltava tilaa omille mielenkiinnon kohteille ja mahdollisuuksia vahvuuksien löytymiselle.Tästä kiitos Miemalan koululle.

Inka Alaspää (Hämeenlinna , 16.08.2023)

#4

Hei! Kaksi tytärtäni olisi aloittamassa Miemalan koulussa. Koulumatka keskustaan on pitkä sekä vaikea kulkea.

Sofia Vuorela (Hämeenlinna , 16.08.2023)

#10

Vois päättäjät miettiä tarkemmin mihin sitä rahaa kaadetaan tässä kaupungissa, ennenkuin aletaan kiristämään lasten ja nuorten hyvinvoinnista ja koulutuksesta.

Henri Niemi (Hämeenlinna, 16.08.2023)

#12

Nyt on aika tehdä kestäviä päätöksiä, jotka katsoo kauas tulevaisuuteen eikä etsiä nopeita säästö kohteita. Miemalan alue kehittyy ja kasvaa koko ajan. Tänne on suunnitteilla uusia tontteja ja Moreenin alue laajenee koko ajan tuoden lisää työpaikkoja alueelle. On ensisijaisen tärkeää, että koulu jää Miemalaan. On myös tärkeää kuulla lapsia ja perheitä, heidän etunsa on, että lähipalvelut säilyvät. Eikä koulukyytien järjestäminen ole halpaa, eikä toisaalta myöskään kannusta lasta päivittäiseen arkiliikuntaan. Lapset ansaitsevat oman pienen lähikoulun jossa heidän yksilölliset tarpeensa huomioidaan ja ongelmiin pystytään tarttumaan matalalla kynnyksellä. Koulun jossa yksilö ei huku ison massan sekaan.

Niina Korhonen (Hämeenlinna, 16.08.2023)

#14

Täytyy kyllä todeta, että jos Miemalan koulu päätetään sulkea, niin on erittäin lyhytnäköistä ja vastuutonta päätöksentekoa.

Miemalan koulun oppilaat ilmeisesti tarkoitus alkaa kuljettamaan keskustaan Seminaarin kouluun? Myllymäen koulua peruskorjataan ja ks. koulu sijaitsee kivenheiton päässä Seminaarista. Mikähän tässä nyt on logiikka?

Miemalan kouluun jollain aikavälillä korjauksia, kaupungin jo hankkimille tonteille kaavoitus mahd. pian. Luulisi, että näillä toimenpiteillä Moreenin kehittämisen kanssa oppilaita kyllä Miemalan kouluun myös tulevaisuudessa riittää.

Kyösti Ypyä (Hämeenlinna, 16.08.2023)

#16

Toivoisin, että ihana turvallinen pieni koulu säilyy. Hain koulupaikkaa esikoiselleni sieltä ja seuraavalle meinaan tehdä myös kouluhakemuksen sinne. Missään muussa koulussa Hämeenlinnassa ei opettajat tunne nimeltä kaikkia koulun oppilaita. Pienet luokat ja loogisen kokoinen ympäristö luo perusturvallisuuden tunteen. Asioihin tartutaan heti.
Koulumatkat taittuvat turvallisesti ja on aina olo että olisi kotona. Koulun lakkauttaminen ei ole pitkällä tähtäimellä viisas päätös. Miemalan koulu on ollut ehdoton rikkaus Hämeenlinnan kaupungilla.

Aristea Papadopoulou (Hämeenlinna, 16.08.2023)

#19

Yleisen oppimisen ja lasten edun puolesta.tämä ratkaisu sulkea koulu on kaikkea muuta kuin huono. Lapset kärsivät,koulumatka on turvaton ja myös vanhempien elämä vaikeutuu. Syrjäytymisen ja lasten oppimisen puolesta. Sekä koulurauhan. Haluan vastauksen mitä hyvää tästä lapsille voi olla.että lapset heitetään joukkohautaan.

Johanna Viitapohja (Hämeenlinna, 16.08.2023)

#22

Miemalan koulu on hyvässä kunnossa ja hyvä koulu opettajineen lapsille.Ja eikös Miemalan pellolle kaavoitettu omakotitalo tontteja?

Tommi Aalto (Hämeenlinna, 16.08.2023)

#31

Nyt tarvis olla koulun lopettamisen perusteet ja korjausten hinnat faktaa eikä hatusta vedettyjä lukuja, käymättä edes kohteeseen tutustumassa. Kippuroita ja käppyröitä voitte esitellä mutta arvauksia ne vaan on.

Tero Nieminen (Hämeenlinna, 16.08.2023)

#39

Pienempi kouluyhteisö on lapselle turvallisempi vaihtoehto ja eduksi oppimiselle, kun opettajilla on aikaa enemmän.

Johanna Hyvönen (Raisio, 16.08.2023)

#47

Miemalan bussiyhteydet ovat ensinnäkin todella heikot. Tilanne vaan pahenisi, jos ainoa Miemalan ala-aste lakkautettaisiin. Lisäksi Miemalan koulu on ollut jo vuosia paikka erilaisille harrastuksille, kuten tanssijoille, kunto- ja kilpanyrkkeilijöille.

Agata Wojtas (Hämeenlibna, 16.08.2023)

#50

Lapseni on saanut käydä koulutiensä ensimmäiset kolme vuotta Miemalan koulussa. Kyläkoulunomainen Miemalan koulu on tarjonnut näinä vuosina turvallisen ja kannustavan oppimisympäristön johon lapseni on ollut kokenut olleensa tervetullut. Loistavan opetustyön lisäksi hän on saanut nauttia turvallisesta kasvuympäristöstä ilman kiusaamista tai yhteenkuulumattomuuden tunnetta. Pieni koulu mahdollistaa myös oppilaiden yksilöllisen huomioimisen hyvin mitoitetuissa luokkakoissa.

Koulun oppilaat koostuvat pääosin lähialueen lapsista. Oppiminen tapahtuu siis sellaisten oppilaiden kanssa, joita lapseni tapaa myös koulutyön ulkopuolella. Kaverillisuus näkyy myös siinä kuinka koulutyöhön suhtaudutaan. Lapseni kokee, että kouluun on mukava mennä ja juuri Miemalan koulu on se "hänen koulu".

Yläkouluun siirryttäessä (lapseni on juuri aloittanut nelosluokan) uskon, että lapsellani on riittävät valmiudet kohdata haasteet joita isommat ryhmäkoot ja suurempi oppilamäärä tuo tullessaan.

Toivoisin, että tulevaisuudessa myös nuoremmalla lapsellani olisi mahdollisuus kokea Miemalan koulun turvallinen ja kannustava oppimisympäristö.

Eräänä tärkeänä asiana näkisin myös oppilaiden vanhempien yhteistyön sekä vanhempainyhdostyksen toiminnan. Monet lasten vanhemmista ovat keskenään naapureita tai ainakin hyvänpäivän tuttuja. Mikäli ongelmatilanteita koulussa ilmenee ovat ne nopeasti selvitettävistä. Tällaisia tilanteita on harvoin, mutta ne kyetään ratkaisemaan nopeasti.

Miemalan koulu tukee yhteisöllisyyttä niin lasten kuin lasten venhempienkin elämässä. Mm. näistä syistä koen, että Miemalan koululla on tärkeä rooli lasten ja lasten vanhempien elämässä. Vanhempana on suunnattoman arvokasta tietää, että lapsi on jokaisena koulupäivänä mitä parhaimman oppimisympäristön osa.
Tällaisen oppimisympäristön tarjoaa Miemalan koulu.

Perttu Juntunen (Hämeenlinna, 16.08.2023)

#51

Hyvin lyhytnäköistä ja lapsia, perheitä huomioimatonta. Häpeä, että aina sama asia nostetaan, eikä anneta joulurauhaa.

Pirkko Mäkinen (Hämeenlinna , 16.08.2023)

#70

Itse miemalan koulun käyneenä voin todeta, että pienemmissä kouluissa oppii paremmin ja pääsee paremmin olemaan itsensä.

Lotta Pykälistö (Hämeenlinna, 16.08.2023)

#71

Edustan vanhempaa, jonka kaikki kolme lasta ovat käyneet Miemalan ala-asteen. Kiitollinen siitä! Asumme vieläkin kylässä, mutta pitäisikö muuttaa toisaalle jotta tilastojen lapsimäärän ennuste nousisi? Vai onko vastaavien rakennusten potenttiaalista lapsimäärää otettu huomioon esitetyssä tilastossa? Jos tällä alueella talo on tullut myyntiin sitä ei ole pitkään tarvinnut kaupitella. Tilanne on voinut muuttua, kun taas uhkaa koulun lakkautus. Onko tätä tilastoa seurattu tai tutkittu? Miemalan kyläyhteisö ja koulu ovat olleet syyt miksi alunperin alueelle muutettiin. Turvallinen lähikoulu, luonnon helmassa on antanut hyvät lähtökohdat tulevaan. Tämän toivon muidenkin saavan vielä kokea Hämeenlinnassa. Tämä jos mikä on ”Lapsiystävällinen Hämeenlinna” -ohjelman mukainen kasvuympäristö.

Anniina Nieminen (Hämeenlinna, 16.08.2023)

#75

Miemalasta ja Hattelmalasta tulee kohtuuttoman pitkä matka Seminaarille. Pienten koululaisten arkiliikunta vähenee, koska suurin osa, kävelyn tai pyöräilyn sijaan, kulkisi koulumatkat bussilla tai vanhempien kyydillä. Lisäksi miemala/ hattelmala-akselilla kulkee todella huonosti busseja.
Hämeenlinna yrittää profiloitua lapsiystävälliseksi kaupungiksi, mutta tätä on vaikea huomata käytännön teoissa. Luokkakoot halutaan säästösyistä suuremmiksi ja turvalliset lähikoulut lakkautetaan. Tämän jälkeen ihmetellään alati laskeva Pisa-tuloksia. Olisiko aika olla säästämättä lapsilta?
Ikäluokat pienenevät, mutta silti lähikoulu on lapsille turvallisempi vaihtoehto.

Paula Roslander (Hämeenlinna, 16.08.2023)

#76

Lähikoulut luo turvallisen oppimis ympäristön/kehytyksen

Satu Hyötylänmäki (Hämeenlinna, 16.08.2023)

#83

Miemalan koulun säilyminen on kaikille perheille erittäin tärkeä. Siellä lapset saavat turvallisessa ympäristössä turvallisen koulumatkan päässä aloittaa opintiensä. Olen itse toiminut lähes 40 v samanlaisessa koulussa opettajana. Olen myös saanut 10 v ajan ....ja edelleen ..seurata lastenlasten koulunkäyntiä Miemalan koulussa. Koulusta aistii hienon ilmapiirin .

Asko Ypyä (Nivala, 16.08.2023)

#88

Monimuotoisuus ja erilaisuus on rikkautta, näin meille sanotaan. Kuitenkin tällaiset aikeet, kuten pienten koulujen lakkauttaminen, kielii päinvastaisista arvoista. Lakkauttamisen sijaan, näitä pieniä kouluja koululaisineen tulisi arvostaa ja vaalia, ylläpitää ja tukea.

Anna-Linda Kravi (Hämeenlinna, 16.08.2023)

#91

Ei kauheesti tämmösseet päätökset houkuta muuttaan takaisin opintojen jälkeen.

Sanni Hevonoja (Tampere, 16.08.2023)

#93

Turvallinen kyläkoulu.

Seija Ypyä (Nivala, 16.08.2023)

#102

Pienen koulun säilyttäminen on tärkeää lapsille sekä koko yhteisölle. Miemalan koulussa on vahva yhteishenki ja siellä toimitaan, ei vain puhuta. On lapsen edun mukaista, että hän saa kasvaa tällaisessa ympäristössä.

Marita Kröger (Hämeenlinna , 16.08.2023)

#115

Pää pois pensaasta...

Jarmo Saarinen (Hämeenlinna, 16.08.2023)

#117

Miksi lakkautetaan koulu, kun aiotaan kaavoittaa alueelle omakotitalotontteja... Lyhyt näköistä...

Minttu Stenberg-Aalto (Hämeenlinna, 16.08.2023)

#118

Tämä hulluttelu pitäisi saada loppumaan. Ei ole mitään perustetta lopettaa toimivankokoista kouluyksikköä ja samalla suunnitella alueelle lisää perheasuntojen tontteja. Ei sudet syö edes täällä haja-asutusalueen lähellä niin paljon lapsia, että koulun tarve katoaisi.

Jussi Haapaniemi (Hameenlinna, 16.08.2023)

#122

Tehkää oikeita päätöksiä.

Mika Lartama (Hml, 16.08.2023)

#123

Turvallinen ja rauhallinen oppimisympäristö on lapsen etu.

Saara Mantila (Hämeenlinna, 16.08.2023)

#125

Säästäkää kyläkoulu ja antakaa Miemalalle ympäristöineen mahdollisuus kasvaa lapsiperheiden asuinalueeksi.

Päivi Mölsä (Helsinki, 16.08.2023)

#131

Kummilapseni sisaruksineen tarvitsevat mahtavan, pienen, turvallisen koulunsa vielä tulevaisuudessakin! <3

Anniina Yli-Marttila (Nokia, 16.08.2023)

#139

Lapset tarvitsevat oman lähialueen kouluja, juuri ne saavat myös Hämeenlinnasta lapsiperheiden näkökulmasta vetovoimaisen. Pitkät koulumatkat, isot koulut tuovat turvattomuutta ja lisää lasten pahoinvointia.

Pia Bister (Hämeenlinna , 16.08.2023)

#144

Vastustan Miemalan koulun lakkauttamista. Kyse on paljon muusta kuin säästöstä. Lasten, henkilökunnan ja koko alueen hyvinvoinnista.

Niina Kulju (Hämeenlinna , 16.08.2023)

#145

Entinen koulun oppilas, nykyinen opettaja toisaalla. En voi ymmärtää, että tällaista harkitaan. Lasten etu ja hyvinvointi pitäisi olla keskiössä.

Meri Liimatainen (Helsinki , 16.08.2023)

#146

Miemalan koulussa tehdään paljon hyviä asioita lasten hyväksi. Esim kiusaamiseen puututaan heti. Siellä myös lapset saa osallistua yhteisen hyvän tekemiseen.
Isoissa kouluissa lasten hyvinvointi kärsii.

Kaija Puska (Jämsä, 16.08.2023)

#157

Olisi todella lyhytnäköistä lakkauttaa Miemalan koulu kun alueelle ollaan juuri kaavoittamassa omakotitalotontteja ja Moreeniin tulee jatkuvasti uusia työpaikkoja. Pikkukoulut ovat todellisia vetovoimatekijöitä, jotta saadaan uusia lapsiperheitä ( vai eikö niitä halutakkaan enää tänne "lapsiystävälliseen" kaupunkiin🤔). Ja sitten se tärkein: Lapsen näkökulmasta siirto isoon, ahtaaseen oppimisympäristöön ei ole millään tavalla hyvä asia lapselle. Tämän nyt luulisi olevan itsestään selvää ihan jokaiselle ihmiselle!

Henna-Maija Alitalo (Hämeenlinna, 16.08.2023)

#176

Lyhytnäköistä toimintaa. Kuvastaa hyvin Hämeenlinnan poliittista päätöksentekoa, toisaalta mainostetaan lapsiystävällistä kaupunkia, toisaalta taas haetaan säästöjä juuri lapsien koulupolusta. Kuinka kuvitellaan, että lapsiperheitä saadaan houkuteltua muuttamaan kaupunkiin, jossa säästöt haetaan lapsiperheiden arkielämästä. Samaan aikaan ylläpidetään kolmea kannattamatonta parkkihallia ja kikkaillaan varainsiirroilla, jotta saadaan niiden tilinpäätökset näyttämään edes jollain tavalla hyväksyttävältä.

Jari Kangas (Turenki, 16.08.2023)

#177

Tämä muutos vaikuttaisi suuresti lasten koulunkäyntiin. Pelkästään jo matka kouluun ei olisi enää turvallinen, saati realistinen esimerkiksi 3 luokkalaisen sitä kulkea. Hattelmalasta ei myöskään kulje julkinen liikenne ollenkaan. Oma adhd lapseni ei myöskään selviytyisi enää koulusta yhtä hyvin, koska suuret koulut ovat ihan kaikille lapsille todella kuormittavia sekä vaikuttavat mm. arvosanoihin huonosti. Tämä pieni koulu oli suurin syy miksi halusin tänne muuttaa.

Anna Isokorpi (Hämeenlinna, 16.08.2023)

#183

Meidän ensimmäinen lapsi syntyy näinä päivinä, ja oli niin mahtavaa, että koulu on tuossa melkein takapihalla! Kauheaa ajatella, että 7v päästä lapsi joutuisikin isoon kouluun paljon kauemmaksi kotoa.

Outi Kuusela (Hämeenlinna, 16.08.2023)

#191

Oikea päätös on lähteä kehittää kasvua ja palveluita Visamäki-Hattelmala-Miemala alueelle samalla kun haetaan kasvua Moreeniin yritys puolelle.
Oikea päätös on panostaa lasten ja nuorten oikeuteen oppimiseen ja lähiharrastuksiin sekä asua ja elää turvallisessa ja mukavassa ympäristössä jonka Hämeenlinna on mahdollistanut.
Väärä päätös olisi lakkauttaa lähikoulu koska mikään yllämainittu ei siten toteudu.

Eemeli Vainionpää (Hämeenlinna, 16.08.2023)

#194

Järjetön idea lopettaa yli 100 oppilaan koulu, jossa jokainen luokkatila on käytössä! Pienehkö koulu ja turvallinen oppimisympäristö ovat tulevaisuuden vahvuus. Pitkänäköinen päätöksenteko tulisi tänäpäivänä perustua lasten hyvinvointiin (sosiaalinen kestävä kehitys), eikä pelkkiin euroihin.

Toivoisin nyt rohkeutta päätöksen tekoon: olisiko viimein aika vahvistaa Hämeenlinnan eteläistä aluetta, ja kehittää siitä myyntivaltti myös rauhallisen asumisen perässä tuleville?? Koulualueelle mahtuu vielä eskarikin, jos sellainen halutaan koulun yhteyteen rakentaa?

Jenni Ypyä (Hämeenlinna, 16.08.2023)

#195

Kyläkouluja ei missään nimessä saa hävittää, päinvastoin!

Suvi Havaja (Hämeenlinna, 16.08.2023)