Siivikkalan koulun metsä on pelastettava!

Päivitys 17.06.2019 Vanhan metsän säilyminen on vaakalaudalla!

Ylöjärven Siivikkalan koulun vieressä olevaan noin yhdeksän hehtaarin laajuiseen vanhaan metsään on suunniteltu 2019 puolet alueesta tuhoava asemakaava. Loppua metsästä uhkaa metsänhoitosuunnitelma, jonka mukaan kaikki uudet kaava-alueet avohakataan.

Siirry tästä allekirjoittamaan uusi adressi

 

 

 

------------------------------------------------------------------------

Ylöjärven Siivikkalan koulun vieressä olevaan vanhaan metsään on suunniteltu suuri harvennushakkuu.

Siivikkalan koulun ja päiväkodin toiminnassa oleellinen asia on luonto. Lapsille opetetaan luonnon tuntemusta ja kunnioitusta. Toteutettava metsänhakkuu tuhoaisi vieressä olevan opetuskohteen.

Metsään on helppo mennä, kun se on lähellä. Pihassa ulkoilemisen sijaan lapset pääsevät monipuoliseen metsään. Lähimetsästä löytyy paljon hyviä ja vähän jännittäviäkin paikkoja monipuoliselle leikille ja kokemiselle. Erityisesti pienimpien lasten kanssa liikuttaessa metsän sijainti lähellä päiväkotia on oleellinen. Pidemmälle metsään lähteminen päiväkoti-ikäisten lasten kanssa ei ole aina mahdollista, ja etenkin pienimmät jäävät vaille aitoja luontokokemuksia, jos läheinen metsä hakataan.

Oppiminen luonnossa on kokonaisvaltaista, kokemuksellista ja toiminnallista. Oppimisympäristönä luonto ja metsä on sisätiloja huomattavasti monipuolisempi. Terveen luontosuhteen rakentaminen alkaa jo lapsena ja varhain saaduilla kokemuksilla on merkittävä vaikutus läpi elämän.

Koulun vieressä oleva metsä on kyläläisten paljon käyttämä ja tärkeä virkistysalue. Mahdollisimman luonnontilaisten metsäalueiden sekä laajempien luontoalueiden säilyttäminen palvelee siis koko kylää. Alueella on 120v vanhaa kuusikkoa ja männikköä.

Vetoamme Ylöjärven kaupunkiin Siivikkalan koulun vieressä olevan n. 14ha:n kokoisen metsän säilyttämiseksi nykyisellään. 

 

Päivitys 21.11.2015: Siivikkalan koulun vanha metsä säilyy!

Vanhan metsän alue jätetään nykyiselleen. Alueen pinta-ala on 8,6ha. Yksittäisiä kaatumisvaarassa olevia puita saattaa metsuri kaataa. Nämä puut jätetään niille sijoilleen. Kaatokone, eli moto, ei alueelle mene. Ympärillä olevissa nuorissa kasvatusmetsissä suoritetaan harvennushakkuu suunnitelmien mukaan.

Suuri kiitos kaikille adressin allekirjoittajille ja muuten asian puolesta toimineille! Erityiskiitos työpäällikkö Mirko Harjulalle kansalaismielipiteen kuuntelemisesta, ja valtuutettu Jussi Kytömäelle metsän puolesta toimimisesta!

Jussi Kytömäki ja Petri Siuro kävivät neuvotteluja sekä maastokatselmuksessa Ylöjärven kaupungin edustajan ja metsänhoitoyhdistyksen edustajan kanssa. Ylöjärven uutisissa oli juttu ja mielipidekirjoitus 18.11. Mielipidekirjoitus oli Aamulehdessä 19.11. Aamulehti uutisoi asiasta 18.11. ja 21.11.

Nimien kerääminen adressiin on loppunut.