Pelastetaan Silvolanmetsä (Smedsinmetsä) Ylästössä!

Vaadimme Vantaan kaupunkia luopumaan aikeista uhrata Silvolanmetsä (Smedsinmetsän pientaloalue, Vantaan kaupungin kaavoitusohjelma, C1 403600) asuinrakentamiselle ja kaavan muuttamista luonnonvaraisilta rakentamattomilta osin (kaavamerkintä AP) lähivirkistys- tai suojelualueeksi. Smedsin_metsa.png

Kaavoituksen kohteena oleva alue on suosittu virkistyskohde, joka palvelee mm. kävelijöitä, koirien ulkoiluttajia, marjastajia, lenkkeilijöitä, suunnistajia, pyöräilijöitä ja hiihtäjiä koko pääkaupunkiseudulta.

Toiseksi, metsässä käyvät päivittäin Ylästön päiväkodit ja koulun oppilaat opetus-, kasvatus- ja liikuntatarkoituksissa.

Kolmanneksi, Silvolanmetsä on kiinteä osa Vantaanjoen molemmille puolille levittäytyvää ja Helsingin Laaksoon asti ulottuvaa Keskuspuistoa, jonka reuna-alueiden nakertaminen on ristiriidassa kasvavan metropolin ympäristö- ja asukasviihtyvyystavoitteiden kanssa.

Neljänneksi, kaavoitettava alue rajoittuu luonnonsuojelualueeseen, jonka käyttö ja kulutus väistämättä lisääntyvät kasvavan asukasmäärän takia. Alueen luonnon monimuotoisuus on vakavasti uhattuna - Pitkäkosken rinnelehdossa asuu mm. liito-oravien yhdyskuntia.

Smedsinmetsä_ilmakuva.pngSmedsinmetsa_pohjakartta.pngSmedsinmetsa_yleiskaava.png


Toni Hyyryläinen    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Toni Hyyryläinen voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…