Pelastetaan Smedsinmetsä (Silvolanmetsä) Ylästössä!

Vaadimme Vantaan kaupunkia luopumaan aikeista uhrata Silvolan (Smedsin) metsä (Vantaan kaupungin kaavoitusohjelma, C1 403600) asuinrakentamiselle ja kaavan muuttamista luonnonvaraisilta osin lähivirkistysalueeksi. Smedsin_metsa.png

Kaavoituksen kohteena oleva alue on suosittu virkistyskohde, joka palvelee mm. kävelijöitä, koirien ulkoiluttajia, marjastajia, lenkkeilijöitä, suunnistajia, maastopyöräilijöitä ja hiihtäjiä koko pääkaupunkiseudulta.

Toiseksi, metsässä käyvät päivittäin Ylästön päiväkodit ja koulujen oppilaat opetus-, kasvatus ja liikuntatarkoituksissa.

Kolmanneksi, Silvolan (Smedsin) metsä on kiinteä osa Vantaanjoen molemmille puolille ulottuvaa, Helsingin Laaksoon asti ulottuvaa Keskuspuistoa, jonka reuna-alueiden nakertaminen on ristiriidassa kasvavan metropolin ympäristö- ja asukasviihtyvyystavoitteiden kanssa.

Neljänneksi, kaavoitettava alue rajoittuu luonnonsuojelualueeseen, jonka käyttö ja kulutus väistämättä lisääntyvät kasvavan asukasmäärän takia. Alueen luonnon monimuotoisuus on vakavasti uhattuna - Pitkäkosken rinnelehdossa asuu mm. liito-oravien yhdyskuntia.

Smedsinmetsä_ilmakuva.pngSmedsinmetsa_pohjakartta.pngSmedsinmetsa_yleiskaava.png


Toni Hyyryläinen    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Toni Hyyryläinen voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAI

Saat sähköpostiviestissä linkin vahvistaaksesi allekirjoituksesi. Varmistaaksesi, että saat lähettämämme viestit, lisää info@adressit.com yhteystietoihisi tai turvallisten lähettäjien listalle.

Huomaathan, ettet voi vahvistaa allekirjoitustasi vastaamalla tähän viestiin.
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…