Sisarusperiaatteen kirjaaminen Turun perusopetuksen oppilaaksioton perusteisiin

Turun kaupungin perusopetuksen oppilaaksiottoa ohjaa asiakirja ”Oppilaaksioton perusteet Turun suomenkielisessä perusopetuksessa”, jonka hyväksymisestä päättää Turun kasvatus- ja opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto. Näissä oppilaaksioton perusteissa ei ole huomioitu sisarusperiaatetta. Tämän johdosta on mahdollista, että saman perheen lapsia ohjataan oppilaiksi eri kouluihin. Perheen arjen sujuvuuden sekä lapsen edun kannalta olisi suotavaa, että perheen lapset voisivat käydä samaa koulua. Päätöksen oppilaaksiotosta tekee peruskoulun rehtori.

Monessa Suomen kaupungissa (mm. Tampere, Oulu, Vantaa, Espoo, Jyväskylä) sisarusperiaate on kirjattu perusopetuksen oppilaaksioton perusteisiin yhtenä huomioitavan seikkana, kun päätöksiä oppilaaksiotosta tehdään. Esitämme, että Turun kaupungin tulee selvittää sisarusperiaatteen kirjaaminen kaupungin perusopetuksen oppilaaksioton perusteisiin. Asiaa valmisteltaessa on syytä tutustua muiden kaupunkien ohjeisiin ja käytäntöihin.

Asiasta laaditaan myös kuntalaisaloite Turun kaupungille. 


Mette Karlsson, puheenjohtaja, Kähärin koulun vanhempainyhdistys ry, Anna-Maija Marjakangas, puheenjohtaja, Mukulax Kähärin vanhempainyhdistys ry    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla hyväksyn sen, että Mette Karlsson, puheenjohtaja, Kähärin koulun vanhempainyhdistys ry, Anna-Maija Marjakangas, puheenjohtaja, Mukulax Kähärin vanhempainyhdistys ry näkee kaikki tällä lomakkeella antamani tiedot.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.


Annan suostumukseni siihen, että tällä lomakkeella antamiani tietoja käsitellään seuraavissa tarkoituksissa:
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…