Söderkulla skola till Kompassgränden! Söderkulla skola Kompassikujalle!

Söderkulla skola till Kompassgränden!

Söderkulla skola Kompassikujalle!  

 

Kommunen planerar bygga en ny skolbyggnad för Söderkulla skola. Kommunstyrelsen ska 16.3 behandla placeringen av Söderkulla skolas nya skolbyggnad. Förslaget är att Söderkulla skola ska placeras i Miili-kampuset (utan egen gymnastiksal). Kommunens båda utbildningsutskott, skolans personal och föräldraföreningen Hem och Skola vid Söderkulla skola anser att skolan ska placeras vid Kompassgränden (med egen gymnastiksal).  

Sipoon kunta suunnittelee uusien tilojen rakennuttamista Söderkulla skolaa varten. Kunnanhallituksen kokouksessa 16.3 käsitellään koulun sijoituspaikkaa. Rakennuspaikaksi on esitetty Miili-kampusta, jättäen oma liikuntasali pois suunnitelmista. Kunnan molempien opetusvaliokuntien ja kyseisen koulun sekä henkilökunnan että vanhempainyhdistys Hem och Skolan vahva näkemys on, että koulu tulisi sijoittaa Kompassikujalle oman liikuntasalin kera.

 

Vi vill att Söderkulla skolas nya skolbyggnad placeras vid Kompassgränden!  

  • Miili-kampuset vid Sipoonlahden koulu är redan enormt och elevantalet där bör inte öka. Föräldrar vill inte ha sina barn i gigantiska skolenheter. Stora enheter är sårbara och otrygga. Trafiken vid ett stort kampus oroar.
  • Som den största svenskspråkiga skolan i Sibbo och skolan med ansvar över elever med specialbehov i södra Sibbo har Söderkulla skola rätt till en egen skolbyggnad med egen gymnastiksal. En egen gymnastiksal garanterar eleverna tillräckligt med salturer och ger dem ett samlingsutrymme, vilket utgör en förutsättning för en bra skolgemenskap.
  • Söderkullas allmänna utveckling gynnas av ett bildningscenter med gymnastiksal i området kring Kompassgränden. Byggnaden kan också inrymma daghem, språkbadsskola och institut. Under kvällar och veckoslut kan utrymmena användas för kursverksamhet (motion, musik, konst, språk mm.). Gymnastiksalen kan också fungera som festlokal och befolkningsskydd för söderkullabor.

   

Me haluamme että uusi koulurakennus sijoitetaan Kompassikujalle!  

  • Miili-kampus, johon Sipoonlahden koulukin kuuluu, on jo valtavan kokoinen eikä oppilasmäärää siellä tule kasvattaa. Vanhemmat eivät halua lapsiansa jättisuuriin kouluyksikköihin. Suuret yksiköt ovat vahingoittuvia ja turvattomia. Suuren kampuksen mukanaan tuoma liikenne huolestuttaa.
  • Sipoon suurimpana ruotsinkielisenä ja ainoana etelä Sipoon erityisoppiloista vastuun kantavana kouluna on Söderkulla skolalla oikeus omaan koulurakennukseen voimistelusaleineen. Oma voimistelusali takaa oppilaille riittävän määrän salivuoroja, antaa heille kokooontumispaikan ja antaa täten koululle mahdollisuuden hyvään yhteishenkeen.
  • Kompassikujan alueella sijaitseva ja liikuntasalilla varustettu koulutuskeskus edesauttaa Södekullan yleistä kehitystä. Rakennus voi myös sisältää päiväkodin, kielikylpykoulun sekä instituutteja. Tiloja voi käyttää kurssitoimintaan (liikunta, musiikki, taide, kieli jne.) iltojen ja viikonloppujen aikana. Liikuntasali voi toimia myös juhlatilana ja väestönsuojana Söderkullan asukkaille.  

 

 

Söderkulla, 9.3.2020

Hem och Skola vid Söderkulla skola

    

Hanna Hörhammer, ordf.

Linn Zilliacus-Wester

Sanna Mannila-Paananen

Jeanette Lindroos

Annika Westerlund

Marika Ståhl-Railila

Anna Falck

Tina Sedin

Milja Westerlund

Monika Vuorinen  


Hem och Skola vid Söderkulla skola/ Hanna Hörhammer    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla hyväksyn, että adressin tekijä Hem och Skola vid Söderkulla skola/ Hanna Hörhammer voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAI
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…

Facebook
Kannattaisiko Suomen liittyä Natoon?