Kieltäydymme Sole TM -järjestelmän käytöstä

SOLE TM -järjestelmä ei sovellu yliopistoon. Sen lisäksi että se pakottaa järjestelmän käyttäjät antamaan virheellisiä tietoja työajan käytöstä ja kirjaamaan kuukausittain ylös imaginaarisia lukuja, se aiheuttaa jatkuvaa turhautumista ja tietysti vie meidän kaikkien kallisarvoista työaikaa – sellaiseen tekemiseen, jonka ei pitäisi kuulua ainakaan yliopiston korkeimmin koulutetuille asiantuntijoille. Kukaan ei ymmärrä, mikä on järjestelmän perimmäinen tarkoitus ja hyöty, mutta toki ymmärrämme että näiden (paikkansa pitämättömien) lukujen perusteella tullaan esimerkiksi vertailemaan tutkintojen hintoja eri yliopistoissa. Kukaan ei kuitenkaan tiedä, mikä olisi strategisesti oikea tapa tehdä kirjauksia, kun niiden totuudenmukainen kirjaaminen on joka tapauksessa mahdotonta. Kieltäydymme käyttämästä Sole TM -järjestelmää.


christina salmivalli    Ota yhteyttä adressin tekijään