SOLYIMAN IBRAHIMPOORILLE TURVAPAIKKA JA MUUKALAISPASSI

Me tämän kansalaisadressin allekirjoittajat vaadimme, että Solyiman Ibrahimpoorille (syntynyt 1985) on myönnettävä turvapaikka ja muukalaispassi.

Tiivistelmä:

Maahanmuuttovirasto ei ole ottanut missään turvapaikkaprosessin vaiheessa huomioon Solyiman Ibrahimpoorin turvapaikan tarvetta.  Se on jättänyt huomiotta hänen toimittamiaan todisteita ja selvityksiä, kielletyissä kurdipuolueissa toimineiden vainon, jopa palautettujen kurdien todennäköisen kidutuksen ja teloitukset.  Maahanmuuttovirasto ei ole ottanut huomioon Solyimanin jo Iranissa ollessaan kokemaa poliittista vankeutta ja kidutusta.

Selvitystä Maahanmuuttoviraston kestämättömistä perusteluista Solyiman Ibrahimpoorin turvapaikkapäätöksiin löydät luvusta 2. Tietoa kansainvälisistä sopimuksista sekä Suomen kansallisesta lainsäädännöstä , ja miten niitä ei ole noudatettu Solyimanin tapauksessa, löydät adressin kohdasta 3.

Katsomme, että Solyiman Ibrahimpoor on ehdottoman palautuskiellon piiriin kuuluva henkilö, jota Suomi ei saa käännyttää tai karkottaa.  

1. Tähänastiset tapahtumat  

Solyiman Ibrahimpoor

 • toimi Iranissa ollessaan Kurdistanin demokraattisessa puolueessa.
 • oli Iranissa kaksi vuotta poliittisista syistä vankilassa, jossa häntä kidutettiin.
 • pakeni Suomeen viitisen vuotta sitten, jolloin hän haki turvapaikkaa. Tällöin hän joutui jättämään vanhemmilleen Iraniin  poikansa, joka on nyt yhdeksänvuotias. Poika tulisi saada perheenyhdistämisen kautta Suomeen.
 • toimi turvapaikanhakijana ollessaan Turussa parturina nelisen vuotta.
 • Solmi avoliiton Suomen kansalaisen kanssa, ja on nyt kuusivuotiaan pojan isäpuoli.
 • menetti kielteisiin turvapaikkapäätöksiin tekemiensä valitusten hylkäämisten myötä turvapaikanhakijan oikeuden tehdä työtä.
 • suljettiin hänen maastapoistamisensa varmistamiseksi säilöönottokeskukseen, jossa häntä pidettiin 100 päivää.
 • yritettiin pakkopalauttaa Iraniin kaksi kertaa, mutta molemmat palautusyritykset keskeytettiin lentokapteenin määräyksestä, eikä siksi, että Solyiman vetosi ehdottomaan palautuskieltoon.
 • sai Korkeimman hallinto-oikeuden 7.5.2018 tekemän päätöksen, jolla oikeus kielsi hänen maastapoistamisensa täytäntöönpanon.
 • hakee edelleen turvapaikkaa ja oleskelulupaa, eikä Iraniin pakkopalautuksen vaara ole häneltä lopullisesti ohi.  

2. Kielteisten turvapaikkapäätösten perustelujen kestämättömyys

Maahanmuuttovirasto väittää,

 • ettei Solyiman ollut Iranissa poliittisena vankina, kuten hän turvapaikkahakemuksessaan esittää olleensa. Virastolla ei kuitenkaan ole mitään näyttöä vastaväitteensä tueksi.
 • ettei Solyiman toiminut Iranissa ”varsinaisena, virallisena ja aktiivisena” Iranin Kurdistanin demokraattisen liiton jäsenenä. Väitettään virasto perustelee sillä, että Solyiman oli salaisesti kyseisen puolueen jäsen jättäen ottamatta huomioon, että kaikki  puolueen jäsenet ovat sen jäseniä salaisesti, koska Iran on kieltänyt puolueen toiminnan. Solyimanilla on Kurdistanin demokraattisen liiton Amsterdamin toimiston sekä Suomen Kurdiliiton  todistus jäsenyydestään ja toiminnastaan kyseisessä puolueessa.
 • että Solyiman Ibrahimpoor olisi esiintynyt salanimellä Facebookissa. Tällä virasto perustelee, että Solyiman ei olisi vaarassa, jos hänet palautetaan Iraniin. Facebook-nimi ei ole salanimi, vaan sama nimi kirjoitettuna kurdilaisittain. Kun nimi on translitteroitu suomalaisille kirjaimille, on se virallisiin papereihin merkitty nimeksi Ibrahimpoor. Tämä yhden kirjaimen ero johtuu kurdin ja suomen kielten äänne-eroavaisuuksista. Samassa kirjoitusasussa kuin Facebookissa tuo nimi on ollut myös mediassa, jossa Solyiman Ibrahimpoor on esiintynyt omalla nimellään ja kuvallaan. Facebookin käyttäjät tunnistavat omalla kuvallaan omista asioistaan ja kurdien vainoista julkisella aikajanallaan kirjoittavan Solyimanin, eivätkä luule hänen olevan joku toinen samanniminen ihminen.

Maahanmuuttovirasto jättää huomiotta,

 • että Iranin lakien mukaan ulkomailla oleskeleva iranilainen, jonka katsotaan toiminnallaan pilaavan Iranin mainetta, syyllistyy rangaistavaan toimintaan. Solyimanin toiminta Suomessa täyttää tällaisen toiminnan kriteerit. Tällaisesta toiminnasta Iranissa määrättävät rangaistukset ovat kohtuuttomia tarkoittaen jopa ihmisen kiduttamista ja teloittamista.
 • että Solyimania on kidutettu Iranissa.

Lisää tietoa kurdeihin Iranissa kohdistuvista poliittisista vainoista löydätte seuraavista linkeistä:

1.       https://coi.easo.europa.eu/administration/denmark/PLib/Report_-_issues_concerning_persons_ethnic_minorities_220218.pdf

2.       http://kurdiliitto.fi/fi/kurdit-maailmanpolitiikan-jaloissa/

3.       http://www.iltalehti.fi/kotimaa/201705302200173572_u0.shtml

Linkeistä löytyvissä raporteissa ja artikkeleissa kerrotaan muun muassa poliittisten vankien teloituksista ja vähemmistöjen, poliittisten toimijoiden ja kansalaisjärjestöjen mahdollisuuksien epäämisestä saada äänensä kuuluville sekä siitä, miten kansainvälinen yhteisö on sulkenut silmänsä ihmisoikeuskysymyksiltä jättäen ne Iranin ydinohjelman varjoon.  

3. Palautuskieltoa ja maastapoistamista koskevien kansainvälisten sopimusten ja Suomen kansallisen lainsäädännön noudattamatta jättäminen  

Jos Solyiman Ibrahimpoor poistetaan maasta, viranomaiset rikkovat Suomen allekirjoittamiin kansainvälisiin sopimuksiin ja kansalliseen lainsäädäntöön perustuvia ehdottomia palautuskieltosäännöksiä, jotka pitää ottaa huomioon myös käännyttämispäätöksissä ja niiden toimenpanossa. Palautuskieltoa koskevia säännöksiä on sisällytetty Geneven pakolaissopimukseen, kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevaan kansainväliseen yleissopimukseen, Euroopan ihmisoikeussopimukseen, Suomen perustuslakiin ja ulkomaalaislakiin.

Palautuskiellolla tarkoitetaan, ettei ketään saa käännyttää tai karkottaa alueelle, jolla hän voi joutua kuolemanrangaistuksen, kidutuksen, vainon tai muun ihmisarvoa loukkaavan kohtelun kohteeksi. Sen mukaan ketään ei saa palauttaa myöskään alueelle, jolta hänet voitaisiin lähettää alueelle, jolla hän joutuisi edellä mainitun kohtelun kohteeksi.

Sitä, että Iran on sellainen maa, johon Solyimania ei saa käännyttää tai karkottaa, osoittaa muun muassa, että se kuului Amnesty Internationalin mukaan vuonna 2015 viiden eniten kuolemanrangaistuksia langettaneen maan joukkoon. Suurimmassa osassa maista, joissa ihmisiä tuomittiin kuolemaan tai teloitettiin vuonna 2015, kuolemanrangaistus langetettiin epäoikeudenmukaisten oikeudenkäyntien perusteella. Useissa niistä, kuten Afganistanissa, Bahrainissa, Iranissa, Irakissa, Pohjois-Koreassa ja Saudi-Arabiassa, kuolemanrangaistukset perustuivat ”tunnustuksiin”, jotka saatiin mahdollisesti kiduttamalla tai muuten rikoksesta syytettyä kaltoin kohtelemalla. (Ks. https://www.amnesty.fi/lopullinen-rangaistus-aloittelijan-opas-kuolemanrangaistukseen/)

Muun muassa Amnesty International on todennut myös, että rauhanomaiseen toimintaan osallistuvat kurdit voivat Iranin hallinnon silmissä assosioitua aseellisiin tai väkivaltaisiin konflikteihin osallistuviin toimijoihin, mikä asettaa heidät ihmisoikeusloukkausten, kuten kidutuksen ja kuolemantuomioiden, vaaraan (ks. https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Kysymys/Sivut/KK_221+2018.aspx).  

Solyiman Ibrahimpoorin oikeusturva ei toteutunut ulkomaalaispoliisin yrittäessä palauttaa häntä Iraniin. Ulkomaalaispoliisin toiminnassa palautuslennoilla yleensäkin on ollut ongelmia, joihin yhdenvertaisuusvaltuutettukin on puuttunut. (Katso: https://www.syrjinta.fi/-/valvonta-turvaa-maastapoistettavien-oikeuksia) https://www.syrjinta.fi/documents/10181/36404/Eduskuntakertomus/68ed9230-62d6-4e4b-894b-9c4fa17fe104

Stop deportation-verkoston tiedotteesta adressin tekstin lopusta voitte lukea, miten Solyimanin oikeusturvaa rikottiin. Tapahtumat Solyimanin pakkopalautusyrityksissä on syytä tutkia.

Iran ei ole myöntänyt passia Solyimanille poliittisista syistä. Maahanmuuttovirasto ei ole myöntänyt muukalaispassia, jolla hän voisi hoitaa asiat, joita nyt ei voi passittomana hoitaa. Hän on ollut pitkään työssä, mutta työperäistä oleskelulupaa ei voi saada ilman passia. Passittomuudesta on paljon muitakin hankaluuksia. Hänen henkilöllisyytensä on kuitenkin varmistettu, sillä se käy ilmi hänen iranilaisesta henkilöllisyystodistuksestaan. Suomen viranomaiset voivat siten myöntää ja heidän tulee myöntää Solyiman Ibrahimpoorille ensin oleskelulupa ja sen jälkeen muukalaispassi, sillä sen tai pakolaisen matkustusasiakirjan ne voivat myöntää oleskeluluvan saaneelle henkilölle, joka ei voi saada passia omasta kotimaastaan. (Katso:  http://www.tukikeskushilma.fi/palveluopas/index2.php?sivu=1364).  

4. Adressin luovutus  

Adressi luovutetaan sisäministeri  Maahanmuuttoviraston ylijohtaja Jaana Vuoriolle 5.7 klo 14. Sisäministeri  Mykkäselle luovutamme adressin myöhemmin (ilmoitamme, kun tiedämme ajan). Nimein keruuta jatketaan Mykkäsen tapaamiseen asti.
Päivitys: Luovutamme kansalaisadressin sisäministeri Kai Mykkäselle maamantaina 22.10.

Toivomme myös, että allekirjoitat tästä linkistä https://www.adressit.com/solyiman_ebrahimpoorin_karkoitus_peruttava löytyvän adressin, sillä Solyiman Imbrahimpoorin pakkopalautuksen vaara ei ole vielä lopullisesti ohi.  

Samoin toivomme, että tutustut turvapaikanhakijoiden oikeusturvan parantamista koskevaan kansalaisaloitteeseen, jonka löydät linkistä https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/3104  ja josta voit lukea enemmän heidän oikeusturvansa takaamiseen liittyvistä ongelmista.  Päivitys: kansalaisadressin allekirjoitusaika on päättynyt, mutta tutustukaa sen sisältöön.

Solyiman Ibrahimpooria koskevat lehtijutut (uusimmasta vanhimpaan) ja Stop Deportations -verkoston viimeisin tiedote.  

Lehtijutut:

https://www.aamuset.fi/uutiset/3984353/Iranin+kurdi+Solyiman+Ebrahimpoor+ei+luovu+poliittisista+mielipiteistaan+vainonka
an+edessa

https://yle.fi/uutiset/3-8597306

http://www.iltalehti.fi/uutiset/201703162200086824_uu.shtml

https://demokraatti.fi/sdpn-valtuutettu-vetoaa-henkensa-puolesta-pelkaavan-karkotuspaatoksen-saaneen-puolesta-suomi-on-vastuussa/

http://www.ts.fi/uutiset/paikalliset/3941697/Verkosto+Korkein+hallintooikeus+pysaytti+Turussa+asuvan+kurdin+palautuksen+Iraniin

Stop Deportations -verkoston viimeisin tiedote 8.5.2018:

KORKEIN HALLINTO-OIKEUS PYSÄYTTI TURKULAISEN PARTURIN PAKKOPALAUTUKSEN Korkein hallinto-oikeus kielsi maanantaina 7.5.2018 Iranin kurdin ja turvapaikanhakija Solyiman Ibrahimpoorin maasta poistamisen täytäntöönpanon ja hän vapautui heti oltuaan suljettuna säilöön yli 100 päivää. Oleskelulupaa perhesiteen perusteella hakeva Ibrahimpoor palasi välittömästi Turkuun perheensä luokse. Hän kiitti kaikkia tukijoitaan sekä Stop Deportations –verkoston vapaaehtoisia, jotka työskentelivät hänen vapauttamisekseen. “En aio lähteä Suomesta”, sanoi Ibrahimpoor. “Rakastan Suomea ja Turkua. Ihmiset ovat ihania, minulla on täällä työ ja perhe. En voi palata Iraniin, siellä olen hengenvaarassa.” Pitkä vankeus vaatii palautumista, mutta hän /korvattu sukupuolisidonnainen termi neutraalilla/ toivoo pääsevänsä pian takaisin parturin töihin.  

Ibrahimpoorin kohtalo on jälleen yksi esimerkki siitä, että turvapaikkajärjestelmämme on rikki. Iranissa Ibrahimpooria kidutettiin vankilassa kaksi vuotta, mutta Suomen maahanmuuttoviranomaiset eivät tunnistaneet hänen turvapaikkatarvettaan. Viiden vuoden maassaolon jälkeen ulkomaalaispoliisi sulki parturin säilöön yli 100 päiväksi ja yritti pakkopalauttaa hänet kaksi kertaa - viimeksi 3.5.2018 vastoin erikoislääkärin lausuntoa. Ibrahimpoorin mukaan nilkka- ja käsiraudat, jotka oli sidottu keskikehossa olevaan käsirautavyöhön, olivat kaikki liian tiukalla ja hänen oli vaikea hengittää. Lentokapteeni kieltäytyi ottamassa koneeseen huonokuntoista Ibrahimpooria, joka vietiin ambulanssilla sairaalaan. Ulkomaalaispoliisin toimet pakkopalautuksissa on syytä tutkia ja samalla löytää myös vastuunkantaja.  

Yhä useammat suomalaiset ihmettelevät, miksi Suomi haluaa pakkopalauttaa kotoutuneita, työllistyneitä, suomen kielen oppineita ja perhesiteen täällä luoneita turvapaikanhakijoita. Ihmisoikeuksia ja ihmisarvoa loukkaavat turvapaikanhakijoiden säilöönotot ja pakkopalautukset on lopetettava.

Stop Deportations Finland #WeWillContinue

Facebook
Pitäisikö energiajuomien myynti nuorille kieltää?