Opiskelijat pakkotyölakia vastaan

Hallitus on valmistellut lainmuutoksen, jolla Tehyn mahdollisen
työtaistelun vaikutuksia rajattaisiin. Lakivalmistelun tarkoituksena
olisi turvata kiireelliset ja potilaan hengissä pysymisen kannalta
tärkeät hoidot. Tämä tarkoittaa kuitenkin sitä, että osa
irtisanoutumisilmoituksen jättäneistä hoitajista voidaan pakottaa
työhön vastoin heidän tahtoaan, pienillä korvauksilla. Lisäksi he
voivat joutua työskentelemään selvästi normaalityöaikoja pidempiä aikoja. Työstä kieltäytyville voidaan tuomita uhkasakko.
Ajatus potilasturvallisuuden säilymisestä on oikea, mutta keinot väärät.

Sosiaali- ja terveysalan koulutuksen tulevaisuuden näkymät ovat jo nyt
huonot, johtuen matalasta palkkauksesta, työn vaativuuteen ja
koulutukseen nähden. Pakkotyölain astuminen voimaan huonontaa edelleen
tilannetta - kukaan meistä allekirjoittaneista ei halua opiskella
alalle, jossa lain nojalla voidaan rikkoa ihmisten perusoikeuksia.
Hallituksen täytyy löytää kiistaan järkevämpi ja oikeudenmukaisempi
ratkaisu. Me opiskelijat olemme myös valmiita äänestämään jaloillamme
- alan vaihto ei ole mahdoton ajatus.

Nimien keräys on lopetettu ja adressi toimitettu Eduskuntaan. Suuret kiitokset kaikille allekirjoittaneille.