SRL:n maksut maltillisiksi

SRL:n syyskokous lähestyy ja nyt on julkaistu toimintasuunnitelma- ja talousarvioesitys. SRL:n hallitus esittää jälleen kerran maksukorotuksia syyskokouksen hyväksyttäväksi. Perusteluina Tapiolan tapaturmavakuutuksen sekä Hippos-lehden julkaisemisen kallistuminen.

Ehdotetut jäsenmaksut ovat senioreille 45€ ja junioreille 40€. Vastaavasta kansallisen kilpailuluvan hinnaksi ehdotetaan ensi vuodelle 170€. Vuonna 2008 vastaavat hinnat olivat 30/30/100€.

http://www.ratsastus.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/ratsastajainliitto/embeds/ratsastajainliittowwwstructure/34564_TS_2012.pdf

Ratsastajainliiton vuoden 2011 talousarvio on n. 5000 euroa ylijäämäinen, lokakuussa tehty välitilinpäätös ennakoi hieman alijäämää. Tapaturmavakuutuksen maksu nousee ja myös Hipposlehden hintaa korotetaan. Tämän vuoksi  hallitus esittää jäsenmaksun korottamista viidellä eurolla. Henkilöjäsenten jäsenmaksu on 45 € / seniorijäsen / vuosi ja 40 € / juniorijäsen / vuosi. Jäsenmaksu sisältää urheiluvakuutuksen, Hippos-lehden, oikeuden kilpailu- ja toimihenkilölisensseihin ja merkkisuorituksiin sekä muut jäsenedut. 1.9.–
31.12.2012 välisen ajan henkilöjäsenmaksu on 22,5 € / 20 € jäsen.

Toimihenkilölisenssistä luovutaan. Toimihenkilöoikeus aktivoidaan osallistumalla lisenssikoulutukseen vähintään joka toinen vuosi.


Ratsastajien kilpailuluvat:
• A-lisenssi 170 €. Kaikki lajit, sisältää aluekilpailuluvan
• B-lisenssi 60 €. Nimetty laji, ei este, kenttä tai koulu, sisältää aluekilpailuluvan
• C-lisenssi 50 €. Väliaikainen lupa, joka myönnetään ratsastajalle nimettyyn kilpailuun. Luvan myöntäminen edellyttää, että hevosella on rekisterikirja tai kilpailunumero ja vuosittainen kilpailulupa.
• Aluekilpailulupa 20 €. Kaikki lajit ja ikäryhmät, sisältää aluelehden niillä alueilla, joilla sellainen on.

Hevosten kilpailuluvat:
• Vuosimaksu alue- ja kansallisiin kilpailuihin on 30 €. Sama vuosikilpailulupa on voimassa sekä alue- että kansallisissa kilpailuissa. Ratsastuskouluilta, harrastetalleilta ja yksityistalleilta peritään enintään viiden hevosen vuosimaksut vuosittain.
• SRL-kilpailunumero 100 € / hevonen / poni (sisältää vuosimaksun 30,- kuluvalle kaudelle). Numero on hevoselle / ponille elinikäinen.
• Kansainväliset kilpailuluvat FEI:n hinnoittelun mukaisesti.

Adressi toimitetaan 18.11. ennen liittokokousta SRL:n pääsihteerille Fred Sundwallille sekä  hallituksen puheenjohtajalle Jukka-Pekka Leskiselle. Adressi pyydetään esittämään myös liittokokoukselle. Tässä viestissä tullaan myös kertomaan, että tämän adressin allekirjoittaneet vastustavat SRL:n jatkuvia maksukorotuksia ja toivovat, että jäsen- ja lisenssimaksut pysyisivät sellaisina, että kaikilla olisi mahdollisuus varallisuudesta riippumatta kuulua SRL:n jäsenseuraan sekä osallistua kilpailutoimintaan.