Stop Kyyjärven Kirvesvuoren tuulivoimalahanke

Vastustamme ankarasti saksalaisen tuulivoimayhtiön ja Kyyjärven kunnan hanketta rakentaa Kirvesjärven ranta-alueille massiivista tuulivoimalaa.  Hanke tuhoaisi toteutuessaan erittäin merkittävät luontoarvot lyhytnäköisyydellään kymmeniksi vuosiksi.

Alueella on merkittävä metsäpeuran asuinalue, sekä järven arka vesilinnusto. Alueella on myös metsäkanalintujen ja maakotkan pesimäalue. Huuhkaja ja useat pöllö- ja haukkalajit kuuluvat myös alueen asujaimistoon.  Pidämme vastuuttomana tämän alueen luontoarvojen uhraamista ja tuhoamista  voiton tavoittelun vuoksi.

Vaadimme kaavoituksen keskeyttämistä ja hankkeen pysäyttämistä!


Jussi Rytkönen, Hannu Aumanen, Juha Pölkki    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Jussi Rytkönen, Hannu Aumanen, Juha Pölkki voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAIMaksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…