Stoppa utvisningen av Bijoy Amran Ahamed! Keskeyttäkää Bijoy Amran Ahamedin karkoitus!

Bijoy, 22 år, har ingen annan än sin familj som han är både ekonomiskt och psykiskt beroende av. Han har ingen släkt eller vänner i Bangladesh. Han bor med sin mamma, styvpappa och lillebror. Hans biologiska pappa blev mördad i Bangladesh.

Han går i Kimitoöns gymnasium och har svenska som modersmål. Han har inte gått i skola i Bangladesh sen han var 13 år. En utvisning vore i strid med artikel 8 i Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna. Vi undertecknade kräver att utvisningen stoppas!

 

Bijoylla, 22 v., on ainoastaan perheensä, josta hän on täysin riippuvainen sekä taloudellisesti että henkisesti. Hänellä ei ole sukulaisia eikä ystäviä Bangladeshissa. Hänen perheeseensä kuuluu äiti, isäpuoli ja pikkuveli. Hänen biologinen isänsä murhattiin Bangladeshissa.

Bijoy käy lukiota Kimitoöns gymnasium´ssa, ja hänen äidinkielensä on ruotsi. Hän ei ole käynyt koulua Bangladeshissa sen jälkeen, kun hän oli 13 vuoden ikäinen. Karkoitus olisi  ristiriidassa  Euroopan ihmisoikeusneuvoston sopimuksen 8. nnenartiklan mukaisten inhimillisten oikeuksien kanssa. Me allekirjoittaneet vaadimme että karkoitus keskeytetään!