Suinulan alikulku avattava pysyvästi

 

Suinulan entisen rautatieaseman alikulun sulkeminen on suuresti järkyttänyt kyläläisiä Kangasalla sen jälkeen, kun aidat ilmaantuivat tunnelin suulle viimeisenä koulupäivänä ennen joulua. Kyläläisille alikulun sulkeminen tuli täydellisenä yllätyksenä ja on kuin kylän valtimon katkaisu. Vaadimme tällä adressilla sekä sulkemiseen johtaneiden syiden avaamista että alikulun pysyvää avaamista. 

Suinulan kylä sijoittuu radan molemmille puolille. Pohjoisen puolella on vilkas valtatie 9, radan suuntaisesti. Puolet kylästä sijaitsee kapeahkolla kannaksella valtatien ja radan välissä. Junien vielä pysähtyessä asemalla sai radan yli kulkea. Alikulku rakennettiin vasta junaliikenteen loputtua 1990-luvun alkupuolella, eikä ole syyttä “suosittu”, koska se on kyläläisille välttämätön ja ainoa. Kannaksella ja valtatie 9 pohjoispuolella asuville sen takana on paitsi looginen pääsy ulkoilualueille ja bussipysäkille, joka aseman kiinteistökauppojen jäljiltä jouduttiin siirtämään kauemmas Siitamantielle, sekä etelän puolella asuville turvallinen reitti kouluun. Vaihtoehtoisia reittejä radan pohjoisen puolen asukkaille on tasan kaksi, joista toisessa eli Korvenperäntiellä junarata ylitetään pahimmillaan pimeässä kapeaa siltaa pitkin, rekkaliikenteen seassa. Toinen eli alitus Havisevan koululla on tarpeellinen, mutta sijoittuu perinteisen kylän keskustaan nähden reunalle sekin. Perustelemme alikulun tarvetta myös ns. ikuisen rasitteen käsitteellä, koska kylä sijoittuu kahden puolen rataa ja on kokonaisuus vain, jos kulku puolelta toiselle turvataan. Vain alikulun auki pysyminen mahdollistaa sen, että asukkaiden arki on sujuvaa ja turvallista. Alikulun käytön kieltämisen jälkeen ratakiskojen yli on alettu kulkea, mikä on todella vaarallista ja myös kiellettyä.  

Virallinen tiedottaminen tapahtuneesta on puuttunut, kyläläiset itse ovat ottaneet yhteyttä kaupungin virkamiehiin. Maankäyttö- ja rakennuslaki tuntee osallisen käsitteen - me kyläläiset olemme mitä suurimmassa määrin osallisia kulkuväylistä ja muista meitä koskevista asioista päätettäessä. Paitsi pikaisen alikulun avaamisen, tarvitsemme tapahtuneen läpikäymistä ja vastauksia luottamuksen palauttamiseksi - niitä odottavat koululaiset, vanhemmat, ulkoilijat ja vähäisen julkisen liikenteen varassa olevat kylän asukkaat.

Taustatietoja lisätty 6.1.2021: Aseman kiinteistö myytiin vuonna 2010 Senaatti-kiinteistöjen toimesta maininnalla “myytävällä alueella rasitteita ja linja-autopysäkki”. Kiinteistö myytiin yksityiselle omistajalle ja kauppakirjassa mainittiin ostajan hyväksyvän Liikennevirastolle pidätettäväksi tieoikeuden kevyen liikenteen väyläksi. 2018 kaupunki linjasi Kaarinanpolun kulkemaan alikulusta ja 2019 tehdyn yksityistietoimituksen yhteydessä kevyen liikenteen väylälle perustettiin tieoikeus. Aseman kiinteistön omistajat hakivat yksityistietoimituksen kumoamista maaoikeudesta ja valitus meni läpi. Maaoikeuden 8.9.2020 päätöspöytäkirjan mukaan "yksityistietoimituksessa ei voi kyseiseen kevyen liikenteen väylään perustaa tieoikeutta kunnan hyväksi.” Niinpä alikulku piti sulkea, koska yleistä kevyen liikenteen väylää Väyläviraston omistamalta alikululta yksityisomistuksessa olevan tontin läpi ei ole. Kangasalan kaupunki ei valittanut Maaoikeuksen päätöksestä.