Suomen Koirankasvattajat ry:n vetoomus ja adressi Suomen Kennelliitto ry:n jalostusstrategiaesitystä

Suomen Kennelliitto ry:n (SKL) hallituksen käsittelemä ehdotus yleiseksi Kennelliiton jalostusstrategiaksi ei ole toteuttamiskelpoinen.
SKL:n valtuusto antoi kokouksessaan 26.11.2006 Kennelliitolle tehtävän laatia jalostusstrategia vuosiksi 2007 -2016. SKL:n hallitus käsitteli sen jalostustieteellisen toimikunnan (JTT) laatimaa strategiaa vasta helmikuussa 2010. Lausuntopyynnöt lähtivät helmikuussa rotujärjestöille, joiden tulisi toimittaa vastineensa jo maaliskuussa. Tämä aika on riittämätön. Näin toimiessaan SKL on ohittanut suomalaiset koirankasvattajat, joille ei ole annettu mahdollisuutta osallistua strategian laatimiseen.
Tämänkaltainen menettely ei anna minkäänlaisia edellytyksiä rakentavalle ohjelman toteuttamiselle käytännössä. Koirankasvattajat ovat se taho, joka koiranjalostuksen käytännössä hoitaa.

Ehdotelman mukaisena toteutuessaan SKL:n jalostusstrategiaesitys vain vaikeuttaa suomalaista vastuullista ja kansainvälisesti arvostettua puhdasrotuisten koirien jalostusta. Kotimaiset koirankasvattajamme ovat jo nyt rotujen terveyden, luonteen sekä geneettisen monimuotoisuuden huolehtimisessa maailmalla omaa luokkaansa.

Oikea tapa edistää jalostustyötä on koulutus, valistus ja vapaaehtoisuuteen perustuva tiedonhankinta. Sanelupolitiikka ja kiellot eivät ole tätä päivää. Koirankasvatuksessa tulee vallita avoin ja rakentava yhteistyön henki kasvattajien ja eri intressipiirien välillä. Vain siten voidaan ylläpitää jo tähän mennessä onnistuneeksi osoittautunut ja ainutlaatuinen ilmapiiri, jossa suomalainen koirankasvatus ja sen hienot tulokset ovat syntyneet. Nyt esitelty jalostusstrategia ei luo edellytyksiä terveelle toiminnalle.

SKL tarvitsee jalostusstrategian, mutta kasvattajat ja rotujärjestöt pitää ottaa mukaan sen laatimiseen.
Ohjelman tulee olla puhdasrotuisten koirien terveyttä ja geneettistä monimuotoisuutta monipuolisesti turvaava ja realistinen. Hyvä strategia tarjoaa yleiset suuntaviivat tulevaisuuden kasvatuksen tavoitteille lisäämättä loputonta lupien, testien ja kustannusten viidakkoa. Hyvä strategia ymmärtää myös, ettei koirankasvatus ole pelkkää tilastotiedettä.

Koiranjalostuksen tulee tapahtua yhteistyössä kasvattajien ja rotujärjestöjen kanssa. Jo nyt kasvatustyössä huomioidaan SKL:n PEVISA-ohjelmat sekä rotujärjestöjen huolella laatimat jalostuksen tavoiteohjelmat (JTO). Lausunnolle lähetetty strategiaesitys syrjäyttää JTO:t lähes tarpeettomina, vaikka samaan aikaan JTT vaatii JTOt lukumääräisesti pieniltäkin roduilta hyväksyen ohjelmat melko omavaltaisella sanelupolitiikalla.

Uutta strategiaa laativasta toimikunnasta on löydyttävä osaamista ja kokemusta pitkäaikaisesta koirankasvatuksesta ja -jalostuksesta. Esitämme SKL:n jalostustieteellisen toimikuntaan kasvattajia ja kasvattaja-ulkomuototuomareita.

Uuden strategian tulee olla luonteeltaan ohjaava ja suositteleva, jotta kasvattajat ja rotujärjestöt voivat siihen sitoutua. Haluamme, että Suomen Kennelliiton jalostusstrategia luonnos vedetään heti pois julkisuudesta eikä sitä tule edes tällaisenaan käsitellä SKL:n valtuustossa tai valtuustoseminaarissa.

Me Suomen Koirakasvattajat ry:n adressin allekirjoittaneet kasvattajat ja suomalaista rotukoirakasvatusta arvostavat henkilöt esitämme Suomen Kennelliiton nykyisen jalostusstrategialuonnoksen hylkäämistä.
Esitämme uuden strategian laatimista laajennetulla toimikuntakokoonpanolla, johon kasvattajat ja rotujärjestöt otetaan mukaan. Esitämme, että korvaava ohjelma laaditaan FCI:n uuden jalostusstrategian hengessä.


Juha Kares, Suomen Koirankasvattajat ry (Chic Choix Kennel).    Ota yhteyttä adressin tekijään