Suomalaisen sokerin ja työn puolesta / För finländskt socker och arbete

EU aikoo lopettaa suomalaisen sokerin tuotannon. Saamme valmistaa sitä enää 60 % omasta kulutuksestamme ja vain yhdessä tehtaassa Säkylässä. Neljä muuta tehdastamme on jo pakotettu sulkemaan. Nyt EU:n päätöksellä viimeistäkin uhkaa totaalinen hävittäminen EU:n peruskirjan vastaisesti, suurten tuottajamaiden hyväksi.

Kansantaloudestamme, Suomi-perheen kaikkien jäsenten kesken jaettavasta potista, siirretään sokerin ostohinnan muodossa suurille ylituotantomaille 120 miljoonaa euroa joka vuosi, lopullisesti. EU on päättänyt maksaa tästä tanskalaiselle sokeriyhtiölle tapporahaa kertakorvauksena 50 miljoonaa euroa, josta vain 20 % jäisi Suomeen. Lisäksi huoltovarmuutemme sokerin osalta alennetaan nollaan.

Ihmetellään talousongelmia peruspalvelujen tuottamisessa. Todellinen ahdinko on vasta tulossa, jos ostovoimaamme ja palkanmaksukykyämme, toisin sanoen rahan tekemisen oikeuttamme, nakerretaan sekä kaupungeissa että maaseudulla. Ekologisesti kestämättömästi sokeria aiotaan tuoda Suomeen pitkien matkojen takaa. Jos nyt annamme tässä periksi, onko seuraavaksi vuorossa esimerkiksi tärkkelysperuna? Tehdäänkö Suomesta valtio, jonka elintarviketuotanto on ajettu alas?

Emme hyväksy juuri huippukuntoon hiotun viljelykaluston, ammattitaidon ja Suomen viimeisen juurikassokeritehtaan romuttamista.

Tämä adressi on tarkoitus luovuttaa maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttilalle to 18.10.2007 klo 14 ja
Brysselissä ti 23.10.2007 EU-parlamentin suomalaisjäsenille.

*****************

EU vill avsluta sockerproduktionen I Finland. Vi får tillverka endast 60% av vår egen konsumtion och endast I ett sockerbruk I Säkylä. De fyra övriga fabrikerna har redan tvingats stänga. Nu hotas även den sista fabriken av total nedläggning, mot andan i EU's grunddokument, till godo för de stora producentländerna

Från vår nationalekonomi, dvs. den ekonomi som skall försörja alla medlemmar I familjen Finland, flyttas I form av priset på socker 120 miljoner € varje år till de stora överproduktionsländerna, slutgiltigt. För att ta död på vårt sista sockerbruk, har EU beslutat betala 50 miljoner € I ersättning åt det Danska sockerbolaget. Endast 20% av denna summa blir I Finland. Dessutom sänks vår krishanteringsförmåga för sockrets del till noll.

Man förundrar sig över ekonimiska problem I produktionen av basservice. Den verkliga krisen är först på väg, ifall vår köpkraft och löneutbetningsförmåga, alltså vår rätt att förtjäna pengar, försämras både på landsorten och I tätorter. Ekologiskt ohållbart socker skall importeras till Finland från fjärran länder. Om vi nu ger efter, vad följer härnäst? Stärkelsepotatisen till exempel? Skall Finland bli en stat, där livsmedelsproduktionen har körts ner?

Vi godkänner inte att ett nyligen effektiverat och fintrimmat produktionsmaskineri, all yrkeskunskap och Finlands sista sockerbruk skrotas.

Denna adress är tänkt att överlämnas till Jord- och Skogsbruksminister Sirkka-Liisa Anttila på torsdagen 18.10.2007 kl 14, samt till de Finländska EU parlamentrikerna I Bryssel tisdagen den 23.10.2007.