Suomen liityttävä Natoon!

Me allekirjoittaneet ehdotamme, että Suomen demokraattisesti valitut päättäjät ottavat nyt Natoon liittymisen tärkeämmäksi asiaksi, Suomen kansan turvallisuuden säilyttämiseksi ja Naton turvatakuiden aikaansaamiseksi. Myös hybridisotaa ja erilaisia ulkoisia uhkakuvia kohtaan.

Euroopassa ja muuallakin maailmassa eletään hyvin agressiivista aikaa, useiden tutkijoidenkin mukaan, jossa oikean sodan pelko, on joko välillisesti tai välittömästi läsnä Euroopassa. Tämän vuoksi on Suomen kansan ja Suomen yhteiskunnan kannalta erittäin olennaista, että saamme elää Suomessa rauha maassa ja ilman minkäänlaista pelkoa hyökkäyksistä maahamme.

Historia on osoittanut, että maahamme on hyökätty, kun olemme olleet valmistautumattomia ja olemme eläneet siinä uskossa, että meihin ei kohdistu ulkoista vaaraa. Kuitenkin nämä harmonian ajattelut ovat koettu historian tutkimuksissa vääriksi.

Historia on myös osoittanut, että kun emme ole kyenneet yhteisiin päätöksentekoasioihin turvallisuusasioissa, on tätä käytetty sumeilematta hyväksi. Tällöin maahamme on hyökätty eri keinoin ja usealta taholta.

Nyt on ensiarvoisen tärkeää, että keskitymme Suomen ja isänmaamme turvallisuuteen vakavasti.

Tämän adressin tarkoituksena ei ole lietsoa vihaa ketään, saati mitään kohtaan, vaan varmistaa vakaan ja turvallisen yhteiskuntamme olemassa olon säilyvän, myös jälkipolville. 
Meidän on tehtävä maastamme turvallinen ja luotava turvallisuutta, myös jälkipolvillemme, ja jatkettava vakaan yhteiskunnan ja rauhanponnistelujen periaatteita. Erityisesti rauhan edistämisen keinoja YK,n ja myös muiden yhteisten sopimusten periaatteiden mukaisesti.

Adressi toimitetaan valtion päättäville tahoille, jos nimiä asia eteen kertyy riittävä määrä, kyseisen aloitteen viemiseksi eteenpäin.

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että H. P. Toimittaja voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…