Suomenlapinkoiran monimuotoisuuden säilyttäminen

Ulkomuotojalostuksen seurauksena lähtee mukana myös käyttöominaisuuksia.

Rotumääritelmän muutokset pitäisi mielestäni hoitaa näkyvämmin avoimella keskustelulla rodun harrastajien ääntä kuullen. Siksi vastustamme kiireellä tehtyjä, perustelemattomia muutoksia rotumääritelmään.