Synnytysten jatkuttava Oulaskankaalla

Pian voimaan tuleva terveydenhuoltolaki uhkaa lopettaa synnytykset Oulaskankaalla ja muissa pienissä yksiköissä.

Perusteluna tälle on mm. lääkärin puuttuminen paikalta öiseen aikaan. Kuitenkin esimerkiksi Suomen Kätilöliiton puheenjohtaja Terhi Virtanen kertoo kätilölehdessä (4/2010) seuraavaa; "Kiistatta ja tutkimusten perusteella voidaan todeta, että kun DDI (viive toimenpidepäätöksestä synnytykseen) on 30 minuuttia tai vähemmän, on se täysin riittävä taso. Parhaillaan sairaalan lähellä päivystävä voi aloittaa synnyttäjän hoidon nopeammin kuin suuren synnytysyksikön työllä kuormitettu päivystäjä."

Oulaskangas on osoittautunut turvalliseksi ja ihmisläheiseksi paikaksi synnyttää. Läheskään kaikilla tämän alueen synnyttäjillä (joista suuri osa on uudelleensynnyttäjiä) ei ole mahdollisuutta ehtiä kotoaan Ouluun tai Kokkolaan synnyttämään.

Tutkitun tiedon valossa ei pienten yksiköiden lakkauttamista voida perustella potilasturvallisuudella. Lisäksi on kokemuksia etteivät edellisten synnytysyksiköiden lakkautukset ole tuoneet edes säästöjä.

Toivomme, että tätä asiaa päätettäessä kuunneltaisiin synnyttäjiä ja heidän perheitään.

 


Satu Hartikainen ja Katja Karvonen    Ota yhteyttä adressin tekijään
Facebook
Kannatatko sukupuolikiintiöitä?