SYVÄJÄRVEN HAKKUUT PERUUTETTAVA- SUOMUSSALMI 150 -PUISTO PERUSTETTAVA

Syväjärven hakkuut peruttava – Suomussalmi 150 -puisto  perustettava 

Metsähallitukselle, Valtioneuvostolle, Kainuun Liitolle ja Suomussalmen kunnalle  

Me allekirjoittaneet haluamme, että Suomussalmen Syväjärvenkangasta uhkaavat hakkuut peruutetaan ja että alueelle muodostetaan Suomussalmi 150 –puisto, josta annettavalla lailla muodostetaan luonnonsuojelualue.

Tällä adressilla tuetaan myös yllä mainituille viranomaisille 6.12.2016 tästä asiasta tehtyä kuntalaisaloitetta/esitystä.

Suomussalmi täyttää tänä vuonna 150 vuotta. Sen kunniaksi kuntalaisten arvokas lähivirkistysalue on suojeltava samassa hengessä kuin Hossaan perustettiin Suomi 100 -kansallispuisto.

Uuteen suojelualueeseen tulee liittää Jumalissärkkä, Hoikansärkkä, Syväjärvensärkkä, Ruunasärkkä, Syväjärvenkangas, Särkkäjärven ympäristö sekä Säynäjäsuon soidensuojelualue. Alueet ovat valtion maata. (Kartat linkkeinä alla.) Nämä särkät, kankaat, järvet, lammet ja suot ovat suomussalmelaisten mielenmaisemaa, heille mittaamattoman arvokasta ja rakasta aluetta.

Alue sijoittui toiseksi juuri päättyneessä äänestyksessä, jossa valittiin vuoden 2016 parhaita retkikohteita. Lähikylien ja taajamien asukkaiden lisäksi alueella liikkuu turisteja, jotka tuovat paikkakunnalle matkailutuloja. Luontokuvaajille ja lintuharrastajille alue on arvokas. Koululaisille monimuotoinen retkipolku antaa joka vuosi kosketuksen luontoon.

Asialla on kiire, sillä Metsähallituksen hakkuut uhkaavat arvokasta Syväjärven kangasta välittömästi.

Suojelu on perusteltua luonnonsuojelullisista, maisemallisista, matkailullisista, virkistyksellisistä ja myös taloudellisista syistä. Metsähallitus on itse todennut taloudellista vastuuta koskevissa ohjeissaan seuraavaa: ”Yksi kansallispuistojen palveluihin tai luontokeskuksiin sijoitettu euro tuottaa aluetalouteen keskimäärin kymmenen euroa.”

Luontomatkailu on koko maailmassa voimakkaassa nousussa. Suomen metsät ja suot, yöttömät yöt ja talviset revontulet houkuttavat kävijöitä läheltä ja kaukaa. Luontomme puhtaus ja hiljaisuus puhuttelee. Investointeja ei tarvita paljon, sillä tarjolla on aitoa luontoa.

Kainuun aluetaloudelle matkailun kehitys antaa suuria mahdollisuuksia. Metsähallituksen tulee kantaa taloudellinen vastuunsa ja peruuttaa Syväjärvenkankaalle aiotut hakkuut. Vetoamme myös puunostajiin, että ne tuntisivat vastuunsa ympäristöstä. Metsät ovat meidän suomalaisten yhteistä omaisuutta, ja on korkea aika ymmärtää niiden suojelun kansantaloudellinen arvo.

Suomussalmen kunnan ja valtiovallan tulee käynnistää viipymättä toimenpiteet alueiden suojelemiseksi ja Suomussalmi 150 -puiston perustamiseksi.  

Karttalinkit:

Jumalissärkkä kartta 1

Jumalissärkkä kartta 2

Syväjärvi kartta

Rakkauskirje Säynäjäsuolle ja Syväjärvelle