TAHMELAN MONITOIMITALO SÄILYTETTÄVÄ JULKISENA TILANA!

akilta.jpg

 

Me allekirjoittaneet vaadimme, ettei Tampereen kaupunki myy Tahmelan Monitoimitaloa, (Uramonkatu 9) vaan säilyttää sen yhteisöllisenä ja julkisena tilana, jossa jatkossakin tarjotaan hyvinvointia eri ikäluokkia edustaville kaupunkilaisille.

 

Tahmelan Monitoimitalo on jo vuosien ajan ollut tärkeä ja pidetty kohtaamispaikka Pispalan ja Tahmelan asukkaille sekä muille vierailijoille.

 

Myös rakennuksen välittömässä läheisyydessä sijaitseva kaupungin puistoksi kaavoittama tontti on tärkeä virkistysalue paikallisille. Rantaan ja rantametsään tulee taata kaupunkilaisten esteetön pääsy.

 

Tampereen A-Kilta on järjestänyt rakennuksessa kuntouttavaa toimintaa sekä kaikille avoimia palveluita. Näitä ovat olleet mm. lounas arkisin, kahvilatoiminta, mahdollisuus käyttää internetiä, tulostinta ja pesukonetta ja suositut saunavuorot kaksi kertaa viikossa.

 

Nämä palvelut halutaan säilyttää ja toimintaa laajentaa tutuin perintein -avoimin ovin ja päihteettömästi.

Päihdekuntountoutuksen lisäksi myös lastenkoti ja naistenkoti on järjestänyt tiloissa käyttöehdon mukaista toimintaa.

 

Alueen asukkailla on suuri huoli rakennuksen kohtalosta ja tahto säilyttää tila julkisessa käytössä. Myös tieto rakennuksen käyttöehdosta on vahvana pispalalaisten mielissä.

 

Sopimuksen mukaan talo on pidettävä yleishyödyllisessä käytössä, millä ehdoin Pispat aikanaan myivät talon Tampereen kaupungin omistukseen edulliseen hintaan. Tämä asia on huomioitava suunniteltaessa kiinteistön tulevaa käyttöä.

 

Tampereen kaupungilla on nyt  hyvä mahdollisuus osallistua alueellisen yhteisöllisyyden säilyttämiseen ja ainutlaatuisen miljöön suojeluun. Pyydämme, että myyntivalmistelusta luovutaan ja tilan toimintaa kehitetään asukaslähtöisesti kaupungin oman strategian mukaisena kylätalona.

 

Tampereen kaupungin vuonna 2017 julkaistussa kaupunkistrategiassa Tampere - Paras Sinulle mainitaan neljä painopistettä,joista ensimmäinen on Yhdessä tekevä ja inhimillinen:

 

Osallisuus ja aktiivisuus

 

Tampereella jokaisella on mahdollisuus osallistua, vaikuttaa, kohdata muita ihmisiä ja toteuttaa itseään. Kaupunki on alusta asukkaiden ja yhteisöjen aktiivisuudelle ja yhdessä tekemiselle. Tamperelaisia kannustetaan aktiiviseen, omaa ja yhteisöjen hyvinvointia edistävään toimintaan luomalla olosuhteita ja tarjoamalla omaehtoisuutta tukevaa tietoa ja ratkaisuja.

 

Kaupunki tukee yhteisöjen syntymistä ja toimintaa tarjoamalla niiden käyttöön tilaa, tietoa, neuvontaa ja ohjausta, verkostoja sekä uusia teknologioita ja toimintamalleja. Yhteisöjen aktiivisuutta tukemalla kaupunki mahdollistaa vapaaehtoista hoivaa ja vertaistukea, harrastamista ja matalan kynnyksen kaupunkikulttuuria sekä osaamisen, palvelujen ja tavaroiden jakamista.

 

Allekirjoittaneiden mielestä Tahmelan Monitoimitalo sopii täydellisesti kaupungin strategiaan asukaslähtöisestä hyvinvointia edistävästä toiminnasta.

 

Vaadimme että Tahmelan monitoimitalo säilytetään sille sovitussa käytössä Pispan suvun laatiman ehdon mukaisesti.

 

5.6.2018 Tampereella


Tampereen Monitoimitalon puolesta -ryhmä    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Tampereen Monitoimitalon puolesta -ryhmä voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAIMaksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…