Kuvataiteen koulutus ei saa loppua Tampereella

Opetusministeriön tavoitteena on vähentää kulttuurialan koulutuspaikkoja. Tampereen ammattikorkeakoulun kuvataiteen koulutusohjelma on ainoa, joka tarjoaa korkeakoulutason kuvataideopetusta Tampereella ja sen lähialueella. Koulutusohjelmassa opiskelevat suuntautuvat kuvataiteeseen, ympäristötaiteeseen tai mediataiteeseen. Sen nykyiset ja entiset opiskelijat sekä opettajat ovat merkittävässä roolissa Tampereen ja koko Suomen taide-elämässä.

Ammattikorkeakoulun rehtori Markku Lahtisen 7.11.2006 antaman tiedotteen mukaan “TAMKin tavoitteena on säilyttää kulttuurialalla 100 aloituspaikkaa ja suunnata kuvataiteen 20 aloituspaikan suuruista koulutusohjelma mediataiteeseen, jolloin se tukee viestinnän koulutusta.”

Me allekirjoittaneet pidämme ensiarvoisen tärkeänä, että taideopetus Tampereen kokoisessa kaupungissa jatkuu monipuolisena ja kouluttaa ammattilaisia nimenomaan kuvataiteen kentälle. Lähtökohtana tulee olla, että kuvataide säilytetään itsenäisenä koulutusohjelmana Tampereen ammattikorkeakoulussa ja että suuntautumisvaihtoehdot ympäristötaide, mediataide ja perinteinen kuvataide säilytetään nykyisellään. Pyydämme rehtori Markku Lahtiselta selvitystä siitä, mikä on kuvataiteen koulutusohjelman tulevaisuus Tampereen ammattikorkeakoulussa.