TaiK ja Kauppis säilytettävä Helsingissä

Me allekirjoittaneet vaadimme, että Aalto-yliopiston Taideteollinen korkeakoulu ja Kauppakorkeakoulu sijaitsevat jatkossakin Helsingissä. Aalto-yliopiston johto on aikeissa siirtää molemmat koulut Otaniemeen, entisen Teknillisen korkeakoulun yhteyteen.

Tutkimukset, jotka asiasta on tehty, osoittavat, että molempien koulujen opiskelijoista selkeä enemmistö, lähes 90%, pitää Helsinkiä selkeästi parhaana vaihtoehtona koulunsa sijainnille. Taideteollisen korkeakoulun 2010 teettämä sisäinen selvitys paljasti, että alle 7% koulun henkilökunnasta ja opiskelijoista piti Otaniemeä edes varteenotettavana vaihtoehtona.

Taideteollisen korkeakoulun nykyisten tilojen vuokrasopimus päättyy muutaman vuoden kuluttua. Koululle sopivien tilojen rakentamista Helsinkiin on esitetty toistuvasti. Kauppakorkeakoulun opiskelijat ovat tyytyväisiä koulunsa nykyiseen sijaintiin.

Näistä selkeistä mielenilmauksista huolimatta, rehtori Tuula Teerin Aalto-yliopiston säätiön hallitukselle ehdottama kampusvisio ajaa kouluja Otaniemeen. Esitys on täysin vailla korkeakoulujen akateemisen yhteisön tukea. Vaadimme, että Aalto-säätiön hallitus kuuntelee korkeakoulujensa akateemisen yhteisön mielipidettä ja hylkää suunnitelmat siirtää koulut pois Helsingistä.


Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry    Ota yhteyttä adressin tekijään