Taimonrannan puolesta

TAIMO_PIENIn2.jpg 

Adressi suljettiin toukokuussa 2023, jolloin allekirjoittajia oli hienosti yli 1000.

Lämmin kiitos kaikille Teille, jotka halusitte olla mukana puolustamassa alueen nykyisiä puistoja, ympäröivää vehreää luontoa ja kaikille yhteistä merenranta-aluetta. 

 

3.12. on perustettu kuntalaisaloite, joka vaatii edelleen miettimään kerrostalojen sijoittamisen järkevyyttä ahtaalle

ranta-alueelle (joka pääosin nyt on puistoaluetta). 

Voit kannattaa kuntalaisaloitetta osoitteessa:

 https://www.kuntalaisaloite.fi/fi/aloite/35110 "Kerrostalot poistettava Taimonrannan asemakaavasuunnitelmasta"

Tervetuloa mukaan kannattamaan aloitetta teemalla "ENEMMÄN LUONTOA - VÄHEMMÄN RAKENTAMISTA RANNOILLE!

 

terv.

Jonna

Taimonranta, Naantali

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TAIMONRANNAN PUOLESTA –adressi

 Päivitys 4.4.2022 

Taimonrannan asemakaavamuutos on tulossa luonnosvaiheeseen, jolloin asukkaat voivat jättää muistutuksen nähtävilläolon aikana.

Kaupunki on antanut julkisuudessa sellaisen kuvan, että asukkaat olisivat päässeet vaikuttamaan kaavoitukseen ja alueen tulevaisuuteen.  Erittäin vähän on tähän mennessä otettu huomioon asukkaiden mielipiteitä ja ideoita alueelle.  Tämän adressin "kommentit " -osiossa on sivukaupalla mielipiteitä,  joissa haluttaisiin säästää luontoa ja puistoa, ja pitää kaunis merellinen alue kaikille avoimena virkistysalueena.  

Kopioin tähän tekstin aiemmasta tiedotteestani. Tässä adressin ajatus.  Jos haluat olla mukana, vielä ehtii allekirjoittamaan!

"Tämä adressi ei pysty vastustamaan alueen muuttamista asuinkäyttöön. Adressin tarkoitus on vähentää asumiseen muutettavaa aluetta, ja säästää mahdollisimman paljon ainutlaatuista luontoamme ja yhteistä kaunista merenrantaamme. Kaupungissa tulisi olla riittävästi virkistysaluetta niin nykyisille, kuin tulevillekin asukkaille.

Mahtaisiko Naantalista vielä löytyä muualta tonttimaata, jolloin tämän alueen asemakaavavaiheessa voitaisiin vielä päättää väljemmästä asutuksesta alueella?"

Adressi luovutetaan Naantalin kaupungin kaavoitukseen/päättäville tahoille (näillä näkymin keväällä 2022)

Kaupunki on korostanut haluavansa huomioida asukkaiden toiveita. Tällä hetkellä on noin 730 allekirjoittajaa ja monta sivua mielipiteitä. Katsotaan miten kaupunki onnistuu.

 

Kiitos kaikille mukaan tulijoille ja jo allekirjoittaneille!

Jonna

 

----‐------------------------------------------------------

Päivitys 
4.7.2020

Osayleiskaavavaihe on edennyt asemakaavamuutosvaiheeseen. 
Kaupunki on järjestänyt kaksi kaikelle yleisölle avointa tilaisuutta, ensimmäinen oli joulukuussa 2019 ja toinen oli kesäkuussa 2020. 
Näissä tilaisuuksissa on painotettu sitä, että aluetta suunnitellaan "yhdessä asukkaiden kanssa". Toivottavasti tämä toteutuu myöhemmässä ratkaisevassa vaiheessa paremmin, sillä nyt ainakin omalta osaltani on tunne, ettei näkemyksiä oteta huomioon. Olen mm. esittänyt toiveen, ettei alueelle rakennettaisi kerrostaloja, sillä pidän niitä sopimattomana ranta-alueelle. Etenkin vanhan olemassaolevan rakennuskannan eteen tai viereen suunniteltuina tämä on mielestänI "erikoinen yhtälö". 


Vaikuttaa myös siltä, ettei suuri osa kaupunkilaisista tiedä, miten laajasta alueesta on kyse, ja miten laajalti suunnitelmissa ollaan tuhoamassa mm. nykyisiä valmiita puistoalueita. 
Tämä adressi on perustettu v. 2015 (osayleiskaavavaihe) ja nyt kun klikkasin katsomaan,  onko tämä "voimissaan", niin aivan viime päivinä oli tullut uusia nimiä. Hieno juttu!


Kaupungin kesäkuisessa tilaisuudessa esitettiin alueesta kaksi luonnosta, mutta niitä ei valitettavasti saanut kuvata, joten nykyisestä vaiheesta en tähän voi kuvaa liittää tiedoksi.  

Kaikille yhteisen ja turvallisen ranta-alueen, uimarannan, puistojen, viljelyalueen ja pörriäisten puolesta > laita nimi adressiin! :) 

Yhdessä ehkä voimme vielä herätellä päättäjiä ymmärtämään, ettei rantojemme täyteenrakentaminen ole Naantalin etu. 

Kesäterveisin
Jonna 

 -----‐-------------------------------------------------

 

________HUOM: ALLAOLEVA KUVA JA TEKSTI VUODELTA 2015_

Naantalin kaupunki on kaavoittamassa runsaasti asuntorakentamista Taimon uimarannan läheisyyteen uudessa osayleiskaavassa.

 

Me, adressin allekirjoittaneet, vastustamme tämän kauniin ja luonnonläheisen ranta-alueen kaavoittamista asuintarkoitukseen.

Mielestämme alue tulee säilyttää kaikille kaupunkilaisille yhteisenä ulkoilu -ja virkistysalueena puutarhapalstoineen. Taimon uimaranta on säilytettävä yleisenä uimarantana ja sen läheisyyteen ei tule kaavoittaa asuntorakentamista. Mielestämme myös ranta-alueella kulkeva, varmasti Suomen kauniimpiin kuuluva ulkoilureitti, on säilytettävä paikallaan.

Tarkasteltaessa osayleiskaavaan liittyviä aineistoja, havaitaan, että suuri osa rannan alueista on kaavoitettu asuinrakentamiseen. Suhteellisen lähelle rantaa on kaavoitettu

rivi –ja kerrostaloja.

 

Allaolevista linkeistä lisätietoja:

http://www.naantali.fi/kaavoitus_ja_mittaus/kaavoitus/Yleiskaavat/manner_nli_oyk/fi_FI/manner_nli_oyk_1/

 

Erityisen hyvin kaavaan suunnitellut talot näkyvät viistokuvissa (esim. ”viistokuva” 2):

file:///C:/Users/Omistaja/Downloads/viisto2.pdf

(saat suurennettua kuvaa painamalla + -suurennuslasia)

 

Tällä adressilla voimme yhdessä vaikuttaa Taimon rannan tulevaisuuteen!