Taivalkosken terveyskeskuksen vuodeosaston lakkauttamisen estämiseksi

Pohteen päätös lakkauttaa Taivalkoskelta terveyskeskuksen vuodeosasto vaarantaa kuntalaisten oikeuden laadukkaaseen ja inhimilliseen sairaudenhoitoon.

Vaadimme Pohteen päätöksen kumoamista ja palvelujen järjestämistä siten, että kuntalaisille mahdollistetaan asianmukainen hoito lähellä kotia ja omaisia.

Adressi on mahdollista allekirjoittaa 16.6 mennessä