Tampereen vuokratalosäätiö pelastettava!


Tampereen kaupunki suunnittelee Tampereen Vuokratalosäätiön purkamista ja fuusioimista Vilusen Rinne Oy:n ja Tampereen Vuokra-Asunnot Oy:n kanssa perustettavaan uuteen osakeyhtiöön.

Säätiön tavoitteena on koko olemassaolonsa ajan ollut vuokra-asuntojen tarjoaminen 8 - 12 % markkinoita halvemmalla. Nyt säätiö halutaan fuusioida Vilusen Rinne Oy:n ja Tampereen Vuokra-Asunnot Oyn kanssa perustettavaan osakeyhtiöön. Tavoitteena ilmeisimmin on saada nyt voittoa tavoittelemattoman säätiön omistama asuntokanta voitontavoittelun välineeksi maksamaan osinkoja omistajatahoille, joten osakeyhtiöittäminen johtaa väistämättä vuokrankorotuksiin. Osakeyhtiömuoto johtaa myös asukasdemokratian heikkenemiseen.

Tampereen vuokratalosäätiö on turvannut näihin päiviin saakka myös vähävaraisille mahdollisuuksia löytää kaupungin toimeentulonormeihin sopivia edullisia asuntoja. Sitä tarvitaan jatkossakin.

Lopullisesti fuusioista tai nykymallin jatkamisesta päättää kaupunginvaltuusto, joko nykyinen tai uusi vaaleissa valittava valtuusto, riippuen siitä kuinka pian fuusio tuodaan päätöksentekoon.

Me adressin allekirjoittaneet vetoamme kaupungin päättäjiin että Tampereen Vuokratalosäätiötä ei fuusioida osakeyhtiöön vaan säilytetään ennallaan voittoa tavoittelemattomana säätiönä.

 

Seppo Säämäki
Tampereen Vuokratalosäätiön asukas


Lisätietoa:
Pormestari Timo P. Niemisen asettaman ohjausryhmän raportti.

Kuvaliitteenä Tampereen vuokratalosäätiön hallituksen puheenjohtajan Anneli Kivistön kirjoitus aiheesta ( VTS Kodit, Asukasviesti 3 / 2012):

(Avaa kuva isompana)