Tapahtumat sallittava muiden kohtaamisten rinnalla - Samat säännöt kaikille 

Tapahtumat sallittava muiden kohtaamisten rinnalla-

Samat säännöt kaikille 

Taiteilijoiden ja yleisön vetoomus valtioneuvostolle Suomen exit-suunnitelmaan liitettäväksi. 

Me allekirjoittaneet vaadimme, että kaikkia ihmisten välisiä kohtaamisia kohdellaan tasavertaisesti, kun Suomi alkaa avautua Covid19-pandemian lieventyessä. 

Kokoontumisrajoitusten tulee olla yhtenevät saman tyyppisille tiloille ja tilaisuuksille, niin kulttuuritiloille ja tapahtumille kuin esimerkiksi kuntosaleille, kauppakeskuksille ja ravintoloille.  

Kesällä ja syksyllä 2020 järjestettiin lukuisia turvallisia tapahtumia. Samaan täytyy olla mahdollisuus uudestaan heti kun muu yhteiskuntakin avautuu. Kulttuurin ja tapahtumien tarve on valtava ja kasvaa jokaisen sulkuviikon myötä.Emme voi odottaa yhtään ylimääräistä päivää lasten satutunteja, museokäyntejä, konsertteja, teatteriesityksiä tai keikkoja.  

Turvallisuuden takaamiseksi voidaan tapahtumien järjestäjät ensi vaiheessa sitouttaa noudattamaan tarpeellisia turvatoimia, joita ovat esimerkiksi istumapaikka esityksessä, näyttelytilassa oleskelevien ihmisten määrän rajoittaminen, osallistujatietojen kerääminen mahdollista jäljitystä varten, ruuhkautumisen estäminen sekä turvavälit ja maskisuositukset kulloisenkin ajankohdan määräysten mukaan. Epidemian vaiheiden alueellinen vaihtelu on otettava huomioon päätöksen teossa.  

Monissa Euroopan maissa exit-strategiat on suunniteltu huolellisemmin ja tarkemmin kuin Suomessa, ja kulttuuritilat ja -tapahtumat ovat useissa maissa kuten Iso-Britanniassa ja Saksassa ensimmäisten avattavien sisätilojen joukossa.  

Vetoamme teihin, Suomen exit-strategian valmistelijat: Suomelle henkisesti ja myös taloudellisesti tärkeää kulttuurialaa on avattava vähitellen niin pian kuin mahdollista! 

Ismo Alanko, muusikko

Virpi Hämeen-Anttila, kirjailija, puheenjohtaja Forum Artis ry

Elina Knihtilä, professori, näyttelijä

Arja Koriseva, laulaja

Meeri Koutaniemi, valokuvaaja

Kaija Kärkinen, laulaja, näyttelijä, sanoittaja

Hannu Lintu, kapellimestari

Kaari Martin, koreografi, tanssija

Karita Mattila, oopperalaulaja

Kyösti Mäkimattila, laulaja

Riitta Nelimarkka, professori, kuvataiteilija

Jukka Perko, muusikko

Marzi Nyman, muusikko

Osmo Rauhala, kuvataiteilija

Kaija Saariaho, säveltäjä

Jaakko Saariluoma, näyttelijä, stand up - koomikko

Tero Saarinen, taiteellinen johtaja, koreografi, tanssija

Esa-Pekka Salonen, kapellimestari, säveltäjä

Martti Suosalo, näyttelijä

Virpi Suutari, ohjaaja

Erik Söderblom, teatteri- ja oopperaohjaaja

Waltteri Torikka, ooppera- ja konserttilaulaja

Jorma Uotinen, koreografi, professori

Elina Vähälä, muusikko, professori

Kjell Westö, kirjailija   

Konstevenemang bör tillåtas jämsides med andra sammankomster -

Lika regler för alla 

Konstnärernas och publikens namninsamling för statrådet, att bifogas till exit-planen. 

Vi, undertecknade, kräver att alla sammankomster och mänskliga möten behandlas lika när Finland börjar öppna upp då Covid-19-pandemin lättar. 

Restriktionerna för sammankomster bör vara de samma för jämförbara utrymmen och evenemang, som kulturlokaler och -tillställningar och exempelvis gym, köpcentrum och restauranger. 

Under sommaren och hösten 2020 föranstaltades ett stort antal säkra evenemang. En möjlighet att göra detsamma måste säkras så snart det övriga samhället öppnas upp.Behovet av kultur och evenemang är enormt och växer för varje vecka av stängning.Vi kan inte hålla ut en enda extra dag utan barnens sagolektioner, museibesök, konserter, teaterföreställningar och spelningar.  

För att garantera säkerheten kan evenemangsarrangörerna som ett första steg åläggas att följa nödvändiga säkerhetsåtgärder, såsom avskiljande av sittplatser i föreställningar och under konserter, begränsning av antalet personer som tillåts i utställningsutrymmen, insamling av deltagardata för eventuell spårning, förhindrande av köbildning, upprätthållande av säkerhetsavstånd samt maskrekommendationer i enlighet med aktuella restriktioner för respektive tidpunkt. De lokala skillnaderna i epidemins olika stadier bör beaktas i beslutsprosessen. 

 I många europeiska länder utformas exitstrategier mer spesifikt och utförligt än i Finland, och kulturutrymmen och -evenemang hör flerstädes, till exempel i Storbritannien och i Tyskland, till de första inomhusverksamheterna som öppnas upp. 

Vi vädjar till er som förbereder Finlands exitstrategi: Finland måste gradvis och så snart som möjligt öppna upp sin mentalt och också ekonomiskt viktiga kultursektor. 

Ismo Alanko, musiker

Virpi Hämeen-Anttila, författare, ordförande för Forum Artis rf

Elina Knihtilä, professor, skådespelare

Arja Koriseva, sångerska

Meeri Koutaniemi, fotograf

Kaija Kärkinen, sångare, skådespelare, textförfattare

Hannu Lintu, dirigent

Kaari Martin, koreograf, dansare

Karita Mattila, operasångerska

Kyösti Mäkimattila, sångare

Riitta Nelimarkka, professor, bildkonstnär

Marzi Nyman, musiker

Jukka Perko, musiker

Osmo Rauhala, bildkonstnär

Kaija Saariaho, kompositör

Jaakko Saariluoma, skådespelare, stand up - komiker

Tero Saarinen, konstnärlig ledare, koreograf, dansare

Esa-Pekka Salonen, dirigent, kompositör

Martti Suosalo, skådespelare

Virpi Suutari, regissör

Erik Söderblom, teater- och operaregissör

Waltteri Torikka, opera- och konsertsångare

Jorma Uotinen, koreograf, professor

Elina Vähälä, musiker, professor

Kjell Westö, författare  

Events to be permitted like other gatherings – Same rules for all 

A petition to the Finnish Government from artists and audiences in connection with Finland’s exit plan. 

We the undersigned demand that all gatherings be granted equal treatment as the Covid-19 pandemic eases and Finland opens up again. 

The restrictions on gatherings at cultural facilities and events must be compatible with those applying to other comparable facilities and environments such as gyms, shopping malls and restaurants. 

Numerous safe events were held in summer and autumn 2020. They must be permitted as soon as the rest of society opens up again. The demand for culture and events is vast and growing with each week of lockdown. We cannot wait a single uncalled-for day for children’s story hours, visits to museums, concerts, theatre performances or gigs. 

In order to ensure safety, events organisers can at the initial stage be obliged to observe all necessary safety measures; this would, for example, apply to seating at performances, the number of people attending an exhibition, the collection of participant data for tracking purposes, measures to avoid congestion, safe distancing and face masks in accordance with the regulations in force at any given time. Decisions must allow for regional differences in the epidemic phases. 

Many European countries have planned their exit strategies with greater care and precision than Finland, and cultural facilities and events are in many countries, such as the UK and Germany, among the first indoor ones to be opened. 

We appeal to the Government in drawing up Finland’s exit strategy to gradually lift the restrictions on the culture so important to Finland in terms of both mental wellbeing and the national economy as soon as possible. 

Ismo Alanko, musician

Virpi Hämeen-Anttila, writer, chairman of Forum Artis ry

Elina Knihtilä, professor, actress

Arja Koriseva, singer

Meeri Koutaniemi, photographer

Kaija Kärkinen, singer, actress, lyricist

Hannu Lintu, conductor

Karita Mattila, opera singer

Kaari Martin, choreographer, dancer

Kyösti Mäkimattila, singer

Riitta Nelimarkka, professor, artist

Marzi Nyman, musician

Jukka Perko, musician

Osmo Rauhala, artist

Kaija Saariaho, composer

Jaakko Saariluoma, actor, stand-up comedian

Tero Saarinen, artistic director, choreographer, dancer

Esa-Pekka Salonen, conductor, composer

Martti Suosalo, actor

Virpi Suutari, film director

Erik Söderblom, theatre and opera directo

rWaltteri Torikka, opera and concert singer

Jorma Uotinen, choreographer, professor

Elina Vähälä, musician, professor

Kjell Westö, writer   


Hanna Kosonen, pääsihteeri Forum Artis ry    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Hanna Kosonen, pääsihteeri Forum Artis ry voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…